התבודדות ככלי להתרוממות והתקדמות | ערב בוגרים ישיבה גבוהה - חנוכה תשע'ט

הרב עקיבא קשתיאל

כ"ג בכסלו תשע"ט

התבודדות ככלי להתרוממות והתקדמות | ערב בוגרים ישיבה גבוהה - חנוכה תשע'ט

הרב עקיבא קשתיאל

כ"ג בכסלו תשע"ט
תוצאות חיפוש עבור: חנוכה
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב עקיבא קשתיאל 46 14521 התבודדות ככלי להתרוממות והתקדמות | ערב בוגרים ישיבה גבוהה - חנוכה תשע'ט כללי - הרב עקיבא כ"ג בכסלו תשע"ט 21:40
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14498 הנס שבטבע - ההופעה דרך ההסתרה | ערב לימוד לחנוכה תשע'ט חגים - הרב אוהד י"ט בכסלו תשע"ט 1:22:35
שבת ומועדים הרב פנחס עציון 58 14492 מהיכן באמת הגיע הנס? | חנוכה חגים - הרב פנחס ט"ו בכסלו תשע"ט 39:40
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13472 תפקיד הכהנים בנס חנוכה | חנוכה חגים - הרב אוהד כ"ו בכסלו תשע"ח 1:00:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13471 הכנת הכלי לאורו של חנוכה | חנוכה חגים - הרב אוהד כ"ה בכסלו תשע"ח 51:20
כללי 37 13459 הרב יואב אוריאל - איפה נמצא חנוכה בתורה? | ערב לימוד לחנוכה רבנים-כללי כ"ב בכסלו תשע"ח 41:55
שבת ומועדים כללי 37 13458 הרב יצחק נריה - הצימצום המעצים - ברכת נרות חנוכה | ערב לימוד לחנוכה רבנים-כללי כ"ב בכסלו תשע"ח 42:45
שבת ומועדים כללי 37 13457 הרב קוסטינר - הרגיל בנר חנוכה - הווין ליה בנים תלמידי חכמים | ערב לימוד לחנוכה רבנים-כללי כ"ב בכסלו תשע"ח 1:13:45
הרב יוסף קלנר 23 13441 השגחת ה' בסיפור יוסף, והופעתו של ה'עני ורוכב על חמור' | חנוכה, סוגיית ההשגחה - חלק ב' חגים - הרב קלנר י"ח בכסלו תשע"ח 1:37:25
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13442 השגחת ה' בסיפור יוסף, והופעתו של ה'עני ורוכב על חמור' | חנוכה, סוגיית ההשגחה - חלק ב' חגים - הרב קלנר י"ח בכסלו תשע"ח 1:37:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13413 הקשר בין המאורעות והתכלית האלוקית | חנוכה [1] סוגיית ההשגחה - חלק א' חגים - הרב קלנר י"א בכסלו תשע"ח 1:02:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12033 החג האחרון שנקבע בא לשמר באומה מהו הקודש ולשמר באומה את הרצון לשוב לארצו | אור לנתיבתי [106] מאמר ''חנוכה חותם הזמנים'' עמ' פח' פס' מד' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ו בכסלו תשע"ז 33:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 12022 בית הלל ובית שמאי - הקדמת מידת הרחמים למידת הדין | חנוכה חגים - הרב אוהד כ"ב בכסלו תשע"ז 52:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 12021 יון וישראל - הטבה מוגבלת והטבה מוחלטת למציאות | חנוכה חגים - הרב אלי כ"ב בכסלו תשע"ז 1:26:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 12016 התסכול כמנוף להבנת דברי התורה | חנוכה - כללי חגים - הרב אוהד כ"א בכסלו תשע"ז 1:09:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12000 חנוכה - קנאות לזהות התרבותית שלנו | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ בכסלו תשע"ז 10:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10002 כבוד המצות וקבלת ערכם מהעתיד | כללי חנוכה, עין אי"ה שבת א' פרק שני פס' טו' חגים - הרב קשתיאל כ"ז בכסלו תשע"ו 47:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 10004 נבואת חיזוק דרך משל המנורה לעתיד ולהווה [הפטרת שבת חנוכה] | ספר זכריה [5] פרק ד' ספר זכריה - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשע"ו 33:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10014 צביונם של המצוות בקשר עם ההווה והעבר | כללי חנוכה, עין איה שבת א' פרק שני פס' כה' חגים - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשע"ו 13:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10015 קישור הנר את האדם למצוות ובכך גם את בניו | כללי חנוכה, עין איה שבת א' פרק שני פס' כח' חגים - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשע"ו 7:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9992 תכליתן של המצוות - ''קדשנו במצוותיך'' ובמיוחד בנרות שהם מושפעות מהעתיד | חנוכה, עין איה שבת א פרק שני פס' כב' - כד' חגים - הרב קשתיאל כ"ה בכסלו תשע"ו 28:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 9997 ההכנה להשלמת המקדש בענין הכהונה והעם [הפטרת שבת חנוכה] | ספר זכריה [4] פרק ג' ספר זכריה - הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תשע"ו 46:10
אמונה כללי 37 9991 הרב ברוך רוזנבלום - מסירות הנפש של עם ישראל - נס מעל הטבע | חנוכה רבנים-כללי כ"ד בכסלו תשע"ו 55:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9984 שמונה ימי החנוכה - המבט לעתיד מעצים את ההוה | כללי חנוכה, עין איה שבת א פרק שני פס' ט חגים - הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תשע"ו 28:00
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 10009 הפרעת הכותים למפגש שבין ישראל ליוון | כללי חנוכה, ע''פ הגמרא ביומא סט. ביאורי אגדות לחנוכה ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר כ"א בכסלו תשע"ו 1:03:05
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 9951 תרבות ישראל מלמדת יצירתיות והתעלות העולם בניגוד לקיפאון בתרבות יון | ביאורי אגדות לחנוכה ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר י"א בכסלו תשע"ו 1:06:35
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 9883 קפיצות רוחניות כבסיס להתעלות הדרגתית | אגדות בבא בתרא [7] ביאורי אגדות לחנוכה ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר ד בכסלו תשע"ו 1:13:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 8658 וזדים ביד עוסקי תורתך | חנוכה חגים - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשע"ה 7:05
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 8681 היכולת המופלאה של השכל האנושי והיכולת שלו לטעות | חנוכה - חכמת יון ותורת ישראל חלק א' חגים - הרב אלי כ"ה בכסלו תשע"ה 59:30
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 8682 המוסר הקודם לשכל | חנוכה - חכמת יון ותורת ישראל חלק ב' חגים - הרב אלי כ"ה בכסלו תשע"ה 42:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 8657 הנרות הללו קודש הם | חנוכה חגים - הרב קשתיאל כ"ה בכסלו תשע"ה 8:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8707 חנוכה - שמירה על ההבדלה בין הקודש והחול | ספר מאמרי ראי"ה - מאמר ''חנוכת בית המדרש למורים המזרחי'' מאמרי הראי"ה [חגים ומועדים] - הרב קשתיאל כ"ה בכסלו תשע"ה 29:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 8642 כהנים, קנאות, שמחה ונס | חנוכה חגים - הרב קשתיאל כ"ה בכסלו תשע"ה 11:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 8683 מהות החג המתגלה בגזרות, בכהנים ובהדלקת הנרות | חנוכה - חכמת יון ותורת ישראל חלק ג' חגים - הרב אלי כ"ה בכסלו תשע"ה 20:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 8648 הדלקת נרות חנוכה בשמן הקדוש בקדושת שביעית | הלכה הלכה - הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תשע"ה 35:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8639 חנוכה - חג החירות לטהרה הפנימית | ספר מאמרי ראי"ה - מאמר ''נר חנוכה'' מאמרי הראי"ה [חגים ומועדים] - הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תשע"ה 13:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8640 חנוכה - פך השמן הגנוז בנו לא יכבה ! | ספר מאמרי ראי"ה, מאמר ''פך השמן'' מאמרי הראי"ה [חגים ומועדים] - הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תשע"ה 7:25
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 8630 ''יש אומרים שצריך לאכול גבינה בחנוכה'' | ערב לימוד לחנוכה חגים - הרב קשתיאל כ"ג בכסלו תשע"ה 37:25
שבת ומועדים כללי 37 8631 מרכזיותו של הקודש בחיים | ערב לימוד לחנוכה - הרב צבי קוסטינר ללא כ"ג בכסלו תשע"ה 53:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 8629 תרבות של טהרת המשפחה והחיים | ערב לימוד לחנוכה חגים - הרב אוהד כ"ג בכסלו תשע"ה 42:40
הלכה הרב יהודה סדן 49 8651 זמן הדלקת נרות חנוכה | הלכות חנוכה הלכה - הרב יהודה סדן י"ט בכסלו תשע"ה 34:35
הלכה הרב אברהם שילר 41 8652 קדושת ימי חנוכה ומצות נר איש וביתו | הלכות חנוכה הלכה - הרב שילר י"ט בכסלו תשע"ה 48:30
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 8606 מלחמת החשמונאים אינה מלחמה על טריטוריה אלא על הרוח | חנוכה חגים - הרב יהודה סדן ט"ז בכסלו תשע"ה 39:20
הלכה הרב יהודה סדן 49 8587 מקום ההדלקה והדלקה בבית בבית כנסת | הלכות חנוכה הלכה - הרב יהודה סדן י"ג בכסלו תשע"ה 39:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8585 הקודש לא עובד אצל החול | חנוכה חגים - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשע"ה 40:25
הלכה הרב יהודה סדן 49 8574 על מי חלה חובת הדלקת נרות חנוכה | הלכות חנוכה הלכה - הרב יהודה סדן ה בכסלו תשע"ה 31:25
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 7127 מעלת הטבת הנרות | חנוכה חגים - הרב קשתיאל ב בטבת תשע"ד 9:20
הרב אליעזר קשתיאל 15 7119 הידור נר חנוכה | חנוכה חגים - הרב קשתיאל ל בכסלו תשע"ד 14:00
הרב אליעזר קשתיאל 15 7117 נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין | חנוכה חגים - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשע"ד 5:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 7108 הדלקת נרות חנוכה במקומות ציבוריים | הלכות חנוכה הלכה - הרב קשתיאל כ"ה בכסלו תשע"ד 45:25
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 7107 חנוכה- שילוב המידות והחכמה | שיעור לחנוכה חגים - הרב קשתיאל כ"ה בכסלו תשע"ד 14:05
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 7113 נבדלות התרבות הישראלית | שיחה לחנוכה חגים - הרב קשתיאל כ"ה בכסלו תשע"ד
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 7147 חוכמות החול מול חוכמת הקודש | חנוכה חגים - הרב אוהד כ"ד בכסלו תשע"ד 50:45
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 7112 עניין ההשגחה המתגלה בפרשיות יוסף ואחיו וחנוכה וסיבוב המציאות כסביבון | חנוכה חגים - הרב קלנר כ"ד בכסלו תשע"ד 1:55:45
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 7103 ההידורים במצות הדלקת נרות כקומות באישיות האדם | חנוכה- שבת א' פרק שני פס' ז' חגים - הרב אלי כ"ג בכסלו תשע"ד 57:00
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 7102 מאבק החכמה השכלית- הארצית [יון] בחכמה האלוקית [ישראל] | חנוכה [חלק ג'] חגים - הרב אלי כ"ב בכסלו תשע"ד 1:04:45
שבת ומועדים הרב איתן קופמן 52 7091 נרות שבת ונרות חנוכה - שתי דרכים להאיר את המציאות | חנוכה פרשת שבוע - הרב איתן קופמן כ"ב בכסלו תשע"ד 16:55
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 7101 תהו, בהו, חושך ותהום - ארבעת המלכויות | חנוכה [חלק ב'] חגים - הרב אלי כ"ב בכסלו תשע"ד 35:25
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 7087 נס פך השמן - שרידותו הנצחית של הניצוץ היהודי | חנוכה - עין אי"ה שבת א' [4] פרק שני פס' יב' עין אי"ה - הרב יהודה כ"א בכסלו תשע"ד 1:00:15
הלכה הרב יהודה סדן 49 7075 מדיני הדלקת נרות חנוכה | הלכות חנוכה הלכה - הרב יהודה סדן י"ח בכסלו תשע"ד 46:35
שבת ומועדים הרב מרדכי הס 24 7066 כוחה של תורה | שיעור לחנוכה - עין אי"ה שבת א' פרק שני פס' ו' חגים - הרב הס ט"ז בכסלו תשע"ד 52:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 7059 התרבות החומרנית - מלכות פרס | חנוכה [חלק א'] ארבע מלכויות חגים - הרב אלי ט"ו בכסלו תשע"ד 1:01:30
כתבי הראי"ה הרב יהודה סדן 49 7062 טומאת השמנים וכניסת חוכמות הגויים לישראל | חנוכה- עין אי"ה שבת א' [3] פרק שני פס' יא' עין אי"ה - הרב יהודה ט"ו בכסלו תשע"ד 54:55
שבת ומועדים הרב מרדכי הס 24 6997 התבוננות בלאומיות הישראלית מתוך הקודש | חנוכה חגים - הרב הס ב בכסלו תשע"ד 44:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6271 הדלקת נרות בשמן- המשך דינים הלכתיים | חנוכה [4] השמן ומשמעותו חגים - הרב אוהד כ"ח בכסלו תשע"ג 49:55
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6265 הדלקת נרות בשמן- הגדרות הלכתיות | חנוכה [3] השמן ומשמעותו חגים - הרב אוהד כ"ז בכסלו תשע"ג 45:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6264 שמן- אור החכמה והחיים | חנוכה [2] השמן ומשמעותו ב' חגים - הרב אוהד כ"ו בכסלו תשע"ג 56:40
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6262 השמן במקרא | חנוכה [1] השמן ומשמעותו חגים - הרב אוהד כ"ה בכסלו תשע"ג 44:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6886 עולת ראיה א'- חנוכה [2] עולת ראי''ה א' - הרב קשתיאל כ בכסלו תשע"ג 13:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6234 לחיות את בית המקדש בהווה | עולת ראיה א'- חנוכה [1] עולת ראי''ה א' - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשע"ג 26:50
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 5517 המתיוונים בימים ההם בזמן הזה | חנוכה [יום עיון] חגים - הרב אלי י"ט בכסלו תשע"ב 50:55
כללי 37 5535 יום עיון לחנוכה- הרב זיני- היחס בין דת ותורה ללא י"ט בכסלו תשע"ב
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 6245 שיעור לחנוכה חגים - הרב קלנר י"ז בכסלו תשע"ב 1:36:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5508 טמאים ביד טהורים | חנוכה כללי - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשע"ב 36:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 4946 "בני בינה" חיינו לאור העתיד | חנוכה חגים - הרב קשתיאל כ"ה בכסלו תשע"א 49:25
שבת ומועדים הרב אברהם שילר 41 6244 שפת אמת לחנוכה תרמ''א חגים - הרב שילר כ"א בכסלו תשע"א 46:35
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 4940 הקודש והחול | חנוכה [יום עיון] חגים - הרב קשתיאל י"ח בכסלו תשע"א 44:54
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4047 פרשת מקץ-חנוכה [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל כ"ח בכסלו תש"ע 3:55
הרב אליעזר קשתיאל 15 4043 הנחושת- רוח הטהרה של ישראל מול רוח יון [חלק א'] | מסיבת חנוכה חגים - הרב קשתיאל כ"ז בכסלו תש"ע 36:50
הרב אליעזר קשתיאל 15 4049 הנחושת-רוח הטהרה של ישראל מול רוח יון [חלק ב'] | מסיבת חנוכה חגים - הרב קשתיאל כ"ז בכסלו תש"ע 14:00
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר