ברית מילה - היכולת לראות גוונים באחדות | פרשת וירא

הרב אליעזר קשתיאל

ט"ז בחשוון תשע"ט

ברית מילה - היכולת לראות גוונים באחדות | פרשת וירא

הרב אליעזר קשתיאל

ט"ז בחשוון תשע"ט
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: פרשת וירא
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15366 זריזות והתלהטות במצוות ועבודת ה' | פרשת וירא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ז בחשוון תש"פ 39:10
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 14392 דת השיוויון מול צחוק העתיד | פרשת וירא פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס י"ז בחשוון תשע"ט 28:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14377 ברית מילה - היכולת לראות גוונים באחדות | פרשת וירא פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל ט"ז בחשוון תשע"ט 34:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14376 איך התפילה נולדה? | פרשת וירא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ו בחשוון תשע"ט 51:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13287 סוד עבודת ה' בהתלהבות | פרשת וירא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשע"ח 32:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13266 אברהם אבנו חושף בפנינו את ערכי היסוד והחינוך של עם ישראל | פרשת וירא פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשע"ח 37:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13265 מהות ותפקיד ברית המילה ומשמעותה בחיינו | פרשת וירא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ב בחשוון תשע"ח 58:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11784 אברהם אבינו - ביטוי עבודת ה' בכל חלקי האישיות | פרשת וירא פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל ט"ז בחשוון תשע"ז 46:30
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 12404 הופעת יצחק בעולם - הבלתי אפשרי ינצח ויהיה | פרשת וירא פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס ט"ז בחשוון תשע"ז 36:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 11783 חידוש התפילה בעולם! תפקדיה ועמדתה | פרשת וירא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ו בחשוון תשע"ז 59:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9750 פרשת וירא - המלאכים - שיקוף מדרגתו הרוחנית של אדם | פרשת שבוע פרשת שבוע ע"פ הרמב"ן - הרב קשתיאל ט"ז בחשוון תשע"ו 41:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 9752 שלושת המלאכים - שלושת האבות | פרשת וירא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ז בחשוון תשע"ו 1:05:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8514 אברהם אבינו - נביא ומשיח | פרשת וירא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשע"ה 9:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8451 ההתלהבות בעבודת ה' כמענה ליצר | פרשת וירא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשע"ה 41:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6920 ההשחתה וההפיכה בהכאת סדום ועמורה | פרשת וירא פרשת שבוע - הרב אוהד י"ג בחשוון תשע"ד 59:30
הרב אליעזר קשתיאל 15 6918 התלהבות בעבודת השם | פרשת וירא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשע"ד 36:20
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 6917 לשנות מפני השלום | פרשת וירא מצווה בפרשה - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשע"ד 51:35
פרשיות השבוע הרב איתן קופמן 52 6899 ענישה קולקטיבית בתורה | פרשת וירא פרשת שבוע - הרב איתן קופמן י בחשוון תשע"ד 19:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6105 פרשת העקדה- הקרבת החיים | פרשת וירא פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ז בחשוון תשע"ג 1:10:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5439 מעבר מיחיד לציבור - מורכבות בניית אומה | פרשת וירא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ב בחשוון תשע"ב 37:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5434 פרשת וירא [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל י"א בחשוון תשע"ב 4:45
פרשיות השבוע הרב יוסף קלנר 23 5116 שיחות הרצי"ה [13] פרשת וירא שיחות הרצי"ה - הרב קלנר, תש"ע - תשע"א כ"ב בטבת תשע"א 41:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4795 התחדשות מושג הנבואה בעולם במפגש בין אברהם לאבימלך | פרשת וירא פרשת שבוע - הרב אוהד י"ג בחשוון תשע"א 59:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4793 מידת החסד כאנטיתיזה למידת סדום | פרשת וירא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשע"א 40:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4794 פרשת וירא- מלאכים כבני אדם פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשע"א 35:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4788 פרשת וירא [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל י בחשוון תשע"א 3:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3910 אברהם ויצחק- שילוב מידות האהבה והיראה | פרשת וירא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח בחשוון תש"ע 45:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3908 פרשת וירא {עלון פ"ש} עלון פ"ש - הרב קשתיאל י"ז בחשוון תש"ע 4:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 2914 פרשת וירא פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ו בחשוון תשס"ט 51:55
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 2919 פרשת וירא פרשת שבוע - הרב אלי ט"ו בחשוון תשס"ט 1:24:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2455 פרשת וירא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"א בחשוון תשס"ח 39:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1272 פרשת וירא (בוגרים) [תשס"ו] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ו בחשוון תשס"ו 48 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1274 פרשת וירא מגן אברהם - זיכוך החסד (שנה ב') [תשס"ו] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ו בחשוון תשס"ו 42 ד'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
כתבי הראי"ה