ערכה של השיחה | פרשת חיי שרה

הרב אליעזר קשתיאל

כ בחשוון תשע"ח

ערכה של השיחה | פרשת חיי שרה

הרב אליעזר קשתיאל

כ בחשוון תשע"ח
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: פרשת חיי שרה
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15396 ביטחון בה' | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תש"פ 38:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15404 מתנות בני קטורה - זריעת ניצוצות קדושה בעמים | פרשת חיי שרה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב בחשוון תש"פ 54:10
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 14399 אמת גדולה זהירות לא לחתוך! | פרשת חיי שרה פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס כ"ד בחשוון תשע"ט 29:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14398 פרשת התפילה | פרשת חיי שרה פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תשע"ט 32:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14393 משמעות המושג זקנה | פרשת חיי שרה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב בחשוון תשע"ט 1:14:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13302 מידת החסד של רבקה כאיזון לפחד יצחק | פרשת חיי שרה פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ בחשוון תשע"ח 39:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13305 ערכה של השיחה | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ בחשוון תשע"ח 40:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13316 איך קוראים את החיים מהסוף להתחלה? | פרשת חיי שרה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ט בחשוון תשע"ח 1:03:20
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 11842 ואברהם זקן בא בימים | פרשת חיי שרה פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס כ"ד בחשוון תשע"ז 36:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11862 פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תשע"ז 36:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 11832 חיים של שליחות, הליכה תמידית | פרשת חיי שרה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב בחשוון תשע"ז 1:08:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11833 מקום הגוף והיופי בחיינו על פי דמות האבות | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ב בחשוון תשע"ז 48:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9802 קניין של חסד - מהותו של הקניין | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (דף יומי) - הרב קשתיאל כ"ד בחשוון תשע"ו 14:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9788 התלהבות האבות והאמהות - התלהבות המובילה להדבקות של מלאכי קודש | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תשע"ו 31:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9782 סיפורי התנ''ך כמדרגה רוחנית | פרשת חיי שרה פרשת שבוע ע"פ הרמב"ן - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תשע"ו 34:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9870 פרשת חיי שרה - התלהבות המביאה לדבקות של מלאכי קודש | פרשת שבוע פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תשע"ו 31:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 9781 פרשת חיי שרה - הפגישה עם ערך החיים ועומק השלג | פרשת שבוע פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב בחשוון תשע"ו 1:01:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8482 הבסיס לאמונה בה' - האמונה הטבעית | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ בחשוון תשע"ה 35:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8476 נפעלותו של יצחק מלמדת שאין בחירה לישראל | פרשת חיי שרה פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל י"ט בחשוון תשע"ה 49:35
פרשיות השבוע הרב דוד בן מאיר 48 8473 שלא לבייש את מי שאין לו | פרשת חיי שרה סיפורי חסידים [עלון פ"ש] - הרב בן מאיר י"ט בחשוון תשע"ה 11:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6954 כח התשובה | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"א בחשוון תשע"ד 6:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 6944 איסור יציאה מארץ ישראל לחו''ל | פרשת חיי שרה מצווה בפרשה - הרב קשתיאל כ בחשוון תשע"ד 57:10
הרב אליעזר קשתיאל 15 6945 ביטוי כוחות הנפש על ידי שיחה | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ בחשוון תשע"ד 32:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6948 משמעותה של באר לחי רועי | פרשת חיי שרה פרשת שבוע - הרב אוהד כ בחשוון תשע"ד 46:10
פרשיות השבוע הרב איתן קופמן 52 6992 שער גן עדן | פרשת חיי שרה פרשת שבוע - הרב איתן קופמן י"ט בחשוון תשע"ד 9:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6146 קבורתה של שרה | פרשת חיי שרה פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ג בחשוון תשע"ג 1:07:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6137 השיבה והחשיבות של תום הילדות | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ב בחשוון תשע"ג 43:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5445 עניין עבד אברהם | פרשת חיי שרה פרשת שבוע - הרב אוהד י"ט בחשוון תשע"ב 1:17:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5442 פרשת חיי שרה [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל י"ח בחשוון תשע"ב 4:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5443 קניין מערת המכפלה - תחילת הבניין הלאומי | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ח בחשוון תשע"ב 40:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4813 דעת אלוקים בחיים הטבעיים | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ בחשוון תשע"א 35:15
פרשיות השבוע הרב יוסף קלנר 23 4820 שיחות הרצי"ה [6] פרשת חיי שרה (איכות שמיעה בעיתית) שיחות הרצי"ה - הרב קלנר, תש"ע - תשע"א י"ט בחשוון תשע"א 40:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4812 פרשת חיי שרה [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל י"ח בחשוון תשע"א 2:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3931 פרשת חיי שרה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ה בחשוון תש"ע 47:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2945 מידתו של יצחק כמאזנת את אברהם | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ב בחשוון תשס"ט 42:15
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 2949 פרשת חיי שרה פרשת שבוע - הרב אלי כ"ב בחשוון תשס"ט 58:14
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2946 פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ בחשוון תשס"ט 38:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1278 פרשת חיי שרה (כולל) [תשס"ו] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ב בחשוון תשס"ו 53 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1277 פרשת חיי שרה (שנה ב') [תשס"ו] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ב בחשוון תשס"ו 45 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1234 פרשת חיי שרה (שנה א') [תשס"ד] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ה בחשוון תשס"ד 49 ד'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
כתבי הראי"ה