לך לך - לאן צריך ללכת? | פרשת לך לך

הרב אוהד תירוש

ח בחשוון תשע"ז

לך לך - לאן צריך ללכת? | פרשת לך לך

הרב אוהד תירוש

ח בחשוון תשע"ז
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: פרשת לך לך
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15349 ממלכת כהנים וגוי קדוש! | פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בחשוון תש"פ 40:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15348 על הצמחונות בחיינו | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ח בחשוון תש"פ 1:01:00
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 14485 לך לך להעמיד אומה שתדע את האלוקה ותעבדהו | פרשת לך לך פרשת שבוע לחיילים - הרב אלי י בחשוון תשע"ט 12:35
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 14379 אושיות החסד עליהם מוקם עם ישראל | פרשת לך לך כללי - הרב אלי ט בחשוון תשע"ט 28:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14350 מאבקים בונים | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל ט בחשוון תשע"ט 35:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14348 צדיק וטוב לו - המלחמה בין הטוב לרע | כללי על פי פרשת לך לך כללי - הרב קשתיאל ח בחשוון תשע"ט 18:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14349 תפקידו של היין בעולם | פרשת לך לך [חסרות 5 ד' ראשונות] פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ח בחשוון תשע"ט 48:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13260 אברהם אבינו מלמד אותנו מה זה באמת להיות מלך | פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו בחשוון תשע"ח 40:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13261 התרוממות על ידי ארץ ישראל | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ו בחשוון תשע"ח 44:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13193 שבעה הברכות של אברהם מול שבעת האושפזין | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ה בחשוון תשע"ח 1:13:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11742 אם המקום קבוע - אז המקום קובע! | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל ט בחשוון תשע"ז 43:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11749 חשיבות הארץ בשליחותו של עם ישראל בעולם | פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בחשוון תשע"ז 33:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11753 מה נקודות המינוף שלך? | כללי מתוך שיעור לפרשת לך לך כללי - הרב אוהד ט בחשוון תשע"ז 5:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 11741 לך לך - לאן צריך ללכת? | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ח בחשוון תשע"ז 1:05:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9748 פרשת לך לך - מלכות הצדק של אברהם וישראל בעולם | פרשת שבוע פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י בחשוון תשע"ו 30:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9692 הנהגת ה' באל שדי | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ הרמב"ן - הרב קשתיאל ח בחשוון תשע"ו 43:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 9693 ההליכה אל הקומה הבאה | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ז בחשוון תשע"ו 1:04:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8425 הבשורה המיוחדת שאברהם מביא לעולם [איכות שמיעה לא טובה] | פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ה בחשוון תשע"ה 36:10
פרשיות השבוע הרב דוד בן מאיר 48 8414 אבא תוריד לנו גשם | פרשת לך לך סיפורי חסידים [עלון פ"ש] - הרב בן מאיר ד בחשוון תשע"ה 7:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8422 סיפורו של עם ישראל - קידוש החומר | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל ד בחשוון תשע"ה 59:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6887 אברהם אבינו כמוביל תפיסת המלוכה בעולם | פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו בחשוון תשע"ד 32:45
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 6884 כניסה לספק פיקוח נפש בכדי להציל חברך | פרשת לך לך מצווה בפרשה - הרב קשתיאל ו בחשוון תשע"ד 58:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6889 לאן אתה הולך ומה אתה רואה | פרשת לך לך פרשת שבוע - הרב אוהד ו בחשוון תשע"ד 1:03:30
אמונה הרב איתן קופמן 52 6861 לאן אברהם הולך? | פרשת לך לך פרשת שבוע - הרב איתן קופמן ב בחשוון תשע"ד 11:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6077 הליכתו- התהלכותו של אברהם אבינו | פרשת לך לך פרשת שבוע - הרב אוהד ט בחשוון תשע"ג 56:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6073 אברהם אבינו - התכונות של איש האמונה חסד שלום ושמחה | פרשת לך לך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח בחשוון תשע"ג 42:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6075 פרשת לך לך [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל ח בחשוון תשע"ג 3:25
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 5402 "אב המון גויים"- לדמותו של אברהם אבינו | פרשת לך לך פרשת שבוע - הרב אלי ו בחשוון תשע"ב 56:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5398 ''ונברכו בך'' - מהות ופעולת הברכה בעולם ובישראל | פרשת לך לך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ה בחשוון תשע"ב 42:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5397 פרשת לך לך [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל ד בחשוון תשע"ב 3:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4784 פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו בחשוון תשע"א 29:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4768 פרשת לך לך [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל ה בחשוון תשע"א 3:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 3885 ברית המילה | פרשת לך לך פרשת שבוע - הרב אוהד י"א בחשוון תש"ע 57:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3886 פרשת לך לך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"א בחשוון תש"ע 41:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3880 פרשת לך לך [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל י בחשוון תש"ע 3:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3904 פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל א בחשוון תש"ע 41:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2881 זוגיות לך לך - וירא כלליות מול פרטיות | פרשת לך לך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח בחשוון תשס"ט 40:28
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 2909 פרשת לך לך פרשת שבוע - הרב אלי ח בחשוון תשס"ט 1:15:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 2880 פרשת לך לך - הראיה של אברהם פרשת שבוע - הרב אוהד ח בחשוון תשס"ט 51:18
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2912 חשיבות ארץ ישראל | פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו בחשוון תשס"ט 32:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2474 פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ד בחשוון תשס"ח 47:05
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
כתבי הראי"ה
בנין כוחות הנפש