עבודת המידות של קורבנות יום הכיפורים | יום כיפור

הרב אליעזר קשתיאל

ט בתשרי תשע"ט

עבודת המידות של קורבנות יום הכיפורים | יום כיפור

הרב אליעזר קשתיאל

ט בתשרי תשע"ט
תוצאות חיפוש עבור: קורבנות
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 14308 עבודת המידות של קורבנות יום הכיפורים | יום כיפור חגים - הרב קשתיאל ט בתשרי תשע"ט 32:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14160 סוגי הקורבנות והתאמתם למועד | פרשת פנחס פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תשע"ח 27:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13879 הקבלת עבודת הקורבנות לעבודת האומה | כוזרי [53] מאמר שני פס' כו' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד י"ד באייר תשע"ח 59:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13830 הופעת העניין האלוקי באכילת הקורבנות | כוזרי [51] מאמר שני פס' כו' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ל בניסן תשע"ח 55:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13826 משמעות דיני הקורבנות | פרשת ויקרא פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ז באדר תשע"ח 50:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13769 משמעות דיני הקורבנות | פרשת ויקרא פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ח בכסלו תשע"ח 50:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13244 הקורבנות כתיאור רצון ה' בהגשמתו למציאות | כוזרי [35] מאמר ראשון פס' צט' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד כ"ז באלול תשע"ז 40:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12304 מה מטרת עבודת הקורבנות במקדש? | מורה נבוכים [133] מאמר שלישי פרק מו' מורה נבוכים - הרב קשתיאל י"ז בשבט תשע"ז 41:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12269 הקורבנות - רוממות רוחנית כנגד תפיסת העבודה זרה החומרית | מורה נבוכים [132] מאמר שלישי מורה נבוכים - הרב קשתיאל י בשבט תשע"ז 45:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12196 קורבנות - האם בעולם מפותח כשלנו נכון לצפות להם? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ח בטבת תשע"ז 21:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11939 עבודת הקורבנות - שינוי מרכז החיים מהחומר אל הרוח | כללי כללי - הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"ז 7:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11406 הקורבנות - הידבקות בקב''ה | גבורות ה' [31] פרק ח' גבורות ה' - הרב אוהד ג באב תשע"ו 1:07:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10716 הקורבנות - התעלות או סיפוק יצרים | פרשת ויקרא פרשת שבוע ע"פ הרמב"ן - הרב קשתיאל ז באדר ב תשע"ו 37:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10745 מבט פנימי אל עולם הקורבנות | פרשת ויקרא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ז באדר ב תשע"ו 38:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10753 איזון שטף הקורבנות - יחס האדם בגישה לעולם הקרובנות | תהילים [23] פרק נ', פרשת ויקרא ספר תהילים - הרב קשתיאל ו באדר ב תשע"ו 23:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10582 עבודת הקרבת הקורבנות בצבא | שבוע הכנה לצבא תשע"ו שבוע הכנה לצבא תשעו' כ באדר א תשע"ו 45:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9431 קורבנות ציבור ושלושת השבועות | פרשת פנחס פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תשע"ה 43:44
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9352 תפקיד הקורבנות - תיקון האדם שהחטא מקרי לו | עין אי''ה ברכות א' [101] פרק שלישי פס' מד' - מה' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ז בתמוז תשע"ה 44:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9315 מיהו חכם ומיהו הכסיל - ומה תפקיד הקורבנות | עין אי''ה ברכות א' [100] פרק שלישי פס' מג' - מד' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ט בסיוון תשע"ה 47:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8495 הקורבנות - משימה לאומית | מאמרי ראי''ה [29] מאמר טללי אורות פס' ז' מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ח בחשוון תשע"ה 34:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8446 עיקרה של עבודת ה' מתבטא בעבודת הקורבנות | כוזרי [41] מאמר ראשון פס' צט' כוזרי [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר ה בחשוון תשע"ה 1:03:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8440 הבנת בית המקדש ועבודת הקורבנות בתפיסה התרבותית של ימינו | שו''ת שו''ת - הרב קלנר י"ד באלול תשע"ד 29:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7621 הקורבנות הנותרים לאחר מות בני אהרון | פרשת שמיני פרשת שבוע - הרב אוהד י"ח באדר ב תשע"ד 50:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7553 העבודה שבקורבנות | פרשת ויקרא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ד באדר ב תשע"ד 40:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7475 קורבנות- השארת השכינה בארץ | כוזרי [52] מאמר שני פס' כו' כוזרי - הרב אוהד ט"ז באדר א תשע"ד 56:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7405 מזבח הנחושת ומדרגות הקורבנות העולים בו | פרשת תרומה פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ט בשבט תשע"ד 58:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5879 קדושת ארץ ישראל וקדושת האומה, קורבנות הציבור בארץ ישראל | פרשת פנחס פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"א בתמוז תשע"ב 37:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5239 פרשת ויקרא- קורבנות ללא אכילה- חטאות כלליות ועולה פרשת שבוע - הרב אוהד ד באדר ב תשע"א 59:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5171 פרשת תצוה- קורבנות המילואים ותפקיד הכהנים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ו באדר א תשע"א 45:55
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 3249 קורבנות [9] עולת ראי''ה א' - הרב קשתיאל כ בטבת תשס"ט 46:35
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 3329 קורבנות [8] עולת ראי''ה א' - הרב קשתיאל י"ג בטבת תשס"ט 36:20
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 3166 קורבנות [7] עולת ראי''ה א' - הרב קשתיאל ו בטבת תשס"ט 41:50
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 3080 קורבנות [6] "ריבון כל העולמים" עולת ראי''ה א' - הרב קשתיאל ט"ו בכסלו תשס"ט 54:05
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 3093 קורבנות [5] עולת ראי''ה א' - הרב קשתיאל ח בכסלו תשס"ט 38:50
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 3024 קורבנות [4] עולת ראי''ה א' - הרב קשתיאל א בכסלו תשס"ט 45:25
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 2980 קורבנות [3] עולת ראי''ה א' - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תשס"ט 35:15
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 2937 קורבנות [2] עולת ראי''ה א' - הרב קשתיאל ט"ו בחשוון תשס"ט 1:10:20
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 2944 קורבנות [1] עולת ראי''ה א' - הרב קשתיאל ט בחשוון תשס"ט 50:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 668 מדוע מקריבים קורבנות בשבת? שו''ת - הרב קלנר ד באלול תשס"ו 2 ד'
אמונה הרב גיורא רדלר 17 476 האם נקריב לעתיד לבא קורבנות? כללי - הרב גיורא י"ז בשבט תשס"ה 1:04 ש'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
כתבי הראי"ה
בנין כוחות הנפש
עין אי"ה