דוד וגולית קריאת גולית תיגר על ישראל היא קריאת תיגר על ה' | ספר שמואל א' [14] פרק יז'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ה בסיוון תשע"ג

דוד וגולית קריאת גולית תיגר על ישראל היא קריאת תיגר על ה' | ספר שמואל א' [14] פרק יז'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ה בסיוון תשע"ג
תוצאות חיפוש עבור: שמואל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13691 פורים | ערב לימוד בגבעת שמואל חגים - הרב אלי י באדר תשע"ח 1:41:35
הרצאות חול הרצאות חול 59 12858 בני שמואלי - הימצאות עקרונות התורה ופסיקת הממונות בשיטת הרמב''ם במשפט המודרני | הרצאות חול חלק ג' הרצאות חול כ"ד בסיוון תשע"ז 48:40
הרצאות חול הרצאות חול 59 12856 בני שמואלי - התקופה במכינה והשפעותיה על השירות הצבאי והאזרחי | הרצאות חול חלק א' הרצאות חול כ"ד בסיוון תשע"ז 1:25:40
הרצאות חול הרצאות חול 59 12857 בני שמואלי - התקופה במכינה והשפעותיה על השירות הצבאי והאזרחי | הרצאות חול חלק ב' - שו''ת הרצאות חול כ"ד בסיוון תשע"ז 14:20
שבת ומועדים כללי 37 12742 קבלת תורה באהבה בכל יום מביאה את הגאולה - הרב שמואל אליהו | ערב לימוד לשבועות ערבי לימוד לחגים ג בסיוון תשע"ז 26:15
אנשי אמונה בעולם המעשה הרצאות חול 59 9996 בני שמואלי - אנשי אמונה בעולם המעשה - מביישנות להנהגה | הרצאות חול הרצאות חול כ בכסלו תשע"ו 56:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10764 תורה ועבודה באישיות אחת | מאמרי ראי''ה [178] מאמר ר' שמואל חיים לנדוי עמ' 386 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ה בתמוז תשע"ה 6:35
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 9413 אחריות הורית בקיץ | ערב לימוד לקיץ בגבעת שמואל כללי - הרב יגאל כ"ב בתמוז תשע"ה 1:12:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9415 מה חסר לנו בחיים ללא בית מקדש ? | ערב לימוד לקיץ גבעת שמואל כללי - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תשע"ה 43:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9412 קיץ בבית - בית בקיץ, התמודדות עם אתגרי הקיץ | ערב לימוד לקיץ גבעת שמואל כללי - הרב אוהד כ"ב בתמוז תשע"ה 43:10
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 9018 איך בונים אהבה אמיתית | ערב בלימוד פסח בגבעת שמואל חגים - הרב קשתיאל ו בניסן תשע"ה 42:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 9020 איך מתהווה משפחה ? | ערב לימוד לפסח בגבעת שמואל חגים - הרב אוהד ו בניסן תשע"ה 1:06:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 9021 ה' אלוקינו בשמים ובארץ - עיון בחלקה השני של ההגדה | ערב לימוד לפסח בגבעת שמואל חגים - הרב אלי ו בניסן תשע"ה 1:30:10
שבת ומועדים כללי 37 9019 ''והגדת לבנך''- המפגש שלנו עם תום הילדות ומעמד הר סיני | ערב לימוד לפסח בגבעת שמואל - הרב עמוס נתנאל ללא ו בניסן תשע"ה 1:02:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7863 חיפושו של שמואל אחר אביו | עין אי''ה ברכות א' [70] פרק שלישי פס' יז' - כ' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"א באייר תשע"ד 38:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 7171 תלות משפחת שאול בדוד | ספר שמואל א' [15] פרק יח' תחילת פרק יט' ספר שמואל א' - הרב קשתיאל [תשע"ג] ב בתמוז תשע"ג 38:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 7170 דוד וגולית קריאת גולית תיגר על ישראל היא קריאת תיגר על ה' | ספר שמואל א' [14] פרק יז' ספר שמואל א' - הרב קשתיאל [תשע"ג] כ"ה בסיוון תשע"ג 32:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 7169 משיחת דוד והדרדרות ממלכת שאול | ספר שמואל א' [13] פרק טז' ספר שמואל א' - הרב קשתיאל [תשע"ג] י"ח בסיוון תשע"ג 40:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 7168 המלחמה עם עמלק והדחת שאול מהמלוכה | ספר שמואל א' [12] המשך פרק טו' ספר שמואל א' - הרב קשתיאל [תשע"ג] י"א בסיוון תשע"ג 31:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 7167 סוף מלוכת שאול | ספר שמואל א' [11] פרק יד' ותחילת פרק טו', עם הקדמה קלה מפרק יג' ספר שמואל א' - הרב קשתיאל [תשע"ג] ד בסיוון תשע"ג 41:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 6473 המלכת שאול מול כל העם והמלחמה עם עמון | ספר שמואל א' [10] המשך פרק י' ופרק יא' ספר שמואל א' - הרב קשתיאל [תשע"ג] ח באדר תשע"ג 40:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 6450 אשיותו הנעלה של שאול | ספר שמואל [9] פרקים ט'- י' ספר שמואל א' - הרב קשתיאל [תשע"ג] א באדר תשע"ג 38:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 6429 דרך המשפט, תחילת דרכו של שאול | ספר שמואל א' [8] פרק ח' ותחילת פרק ט' ספר שמואל א' - הרב קשתיאל [תשע"ג] כ"ד בשבט תשע"ג 29:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 6412 השפיטה כדרך להכנסת יראת שמים בעם | ספר שמואל א' [7] פרק ז' ותחילת פרק ח' ספר שמואל א' - הרב קשתיאל [תשע"ג] י"ז בשבט תשע"ג 32:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 6388 הליכה כנגד הטבע והיצרים | ספר שמואל א' [6] פרק ו' ספר שמואל א' - הרב קשתיאל [תשע"ג] י בשבט תשע"ג 35:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 6367 המשבר כפתח לבניין חדש | ספר שמואל א' [5] לקיחת ארון ה' בשבי - פרקים ד'-ה' ספר שמואל א' - הרב קשתיאל [תשע"ג] ג בשבט תשע"ג 37:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 6360 העברת המנהיגות מעלי לשמואל | ספר שמואל א' [4] פרקים ב' - ג' ספר שמואל א' - הרב קשתיאל [תשע"ג] כ"ה בטבת תשע"ג 37:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 6332 תפילת חנה | ספר שמואל א' [3] המשך פרק א' תחילת פרק ב' ספר שמואל א' - הרב קשתיאל [תשע"ג] י"ח בטבת תשע"ג 34:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 6322 השכנת שלום בחברה | ספר שמואל א' [2] פרק א' ספר שמואל א' - הרב קשתיאל [תשע"ג] י"א בטבת תשע"ג 36:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 6272 מבוא לספר, הנבואה והמלוכה מהפכות הספר | ספר שמואל א' [1] תחילת פרק א' ספר שמואל א' - הרב קשתיאל [תשע"ג] ד בטבת תשע"ג 37:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3960 שמואל ב' [27] שיעור אחרון ספר שמואל ב' - הרב קשתיאל [תש"ע] כ"ט בחשוון תש"ע 34:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3927 שמואל ב' [26] פרק כד' ספר שמואל ב' - הרב קשתיאל [תש"ע] כ"ב בחשוון תש"ע 47:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3907 שמואל ב' [25] פרק כג' ספר שמואל ב' - הרב קשתיאל [תש"ע] ט"ו בחשוון תש"ע 40:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3875 שמואל ב' [24] פרק כג' ספר שמואל ב' - הרב קשתיאל [תש"ע] ח בחשוון תש"ע 49:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3853 שמואל ב' [23] פר' כג' ספר שמואל ב' - הרב קשתיאל [תש"ע] א בחשוון תש"ע 42:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3852 שמואל ב' [22] פר' כב' ספר שמואל ב' - הרב קשתיאל [תש"ע] ג בתשרי תש"ע 45:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3813 שמואל ב' [21] פרק כא' ספר שמואל ב' - הרב קשתיאל [תש"ע] כ"ה באלול תשס"ט 58:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 8355 שמואל ב' [20] פרק כ' ספר שמואל ב' - הרב קשתיאל [תש"ע] י"ח באלול תשס"ט חסר
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3778 שמואל ב' [19] פרק יט' ספר שמואל ב' - הרב קשתיאל [תש"ע] י"א באלול תשס"ט 42:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3751 שמואל ב' [18] פרק יח' ספר שמואל ב' - הרב קשתיאל [תש"ע] כ"ח בתמוז תשס"ט 47:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3716 שמואל ב' [17] פרק יח' ספר שמואל ב' - הרב קשתיאל [תש"ע] כ"א בתמוז תשס"ט 35:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3691 שמואל ב' [16] פרק טז' ספר שמואל ב' - הרב קשתיאל [תש"ע] י"ד בתמוז תשס"ט 52:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3675 שמואל ב' [15] פרק טז' ספר שמואל ב' - הרב קשתיאל [תש"ע] ז בתמוז תשס"ט 53:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3654 שמואל ב' [14] פרק טו' ספר שמואל ב' - הרב קשתיאל [תש"ע] ל בסיוון תשס"ט 53:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3631 שמואל ב' [13] פרק יד' ספר שמואל ב' - הרב קשתיאל [תש"ע] כ"ג בסיוון תשס"ט 50:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3593 שמואל ב' [12] פרק יג' ספר שמואל ב' - הרב קשתיאל [תש"ע] י"ג בסיוון תשס"ט 52:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3584 שמואל ב' [11] פרק יב פרשת דוד ובת שבע ספר שמואל ב' - הרב קשתיאל [תש"ע] ט בסיוון תשס"ט 51:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3543 שמואל ב' [10] ספר שמואל ב' - הרב קשתיאל [תש"ע] ב בסיוון תשס"ט 45:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3511 שמואל ב' [9] פרקים ט' - י' ספר שמואל ב' - הרב קשתיאל [תש"ע] כ"ד באייר תשס"ט 50:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3502 שמואל ב' [8] פרק ח' ספר שמואל ב' - הרב קשתיאל [תש"ע] י"ז באייר תשס"ט 42:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3464 שמואל ב' [7] פרק ז' ספר שמואל ב' - הרב קשתיאל [תש"ע] י באייר תשס"ט 42:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3501 שמואל ב' [6] פרק ו' ספר שמואל ב' - הרב קשתיאל [תש"ע] ג באייר תשס"ט 47:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3383 שמואל ב' [5] פרק ה' ספר שמואל ב' - הרב קשתיאל [תש"ע] כ"ז באדר תשס"ט 49:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3382 שמואל ב' [4] פרק ד' ספר שמואל ב' - הרב קשתיאל [תש"ע] כ באדר תשס"ט 43:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3381 שמואל ב' [3] פרק ג' ספר שמואל ב' - הרב קשתיאל [תש"ע] י"ג באדר תשס"ט 45:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3371 שמואל ב' [2] פרק ב' ספר שמואל ב' - הרב קשתיאל [תש"ע] ו באדר תשס"ט 41:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3500 שמואל ב' [1] פרק א' ספר שמואל ב' - הרב קשתיאל [תש"ע] כ"ט בשבט תשס"ט 46:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3325 שמואל א' [33] פרק לא' ספר שמואל א' תשס"ח - ט' כ"ב בשבט תשס"ט 48:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3314 שמואל א' [32] פרק ל' ספר שמואל א' תשס"ח - ט' ט"ז בשבט תשס"ט 38:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3288 שמואל א' [31] פרק כט' ספר שמואל א' תשס"ח - ט' ח בשבט תשס"ט 38:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3272 שמואל א' [30] פרק כז' -כח' ספר שמואל א' תשס"ח - ט' א בשבט תשס"ט 53:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3248 שמואל א' [29] פרק כז' ספר שמואל א' תשס"ח - ט' כ"ג בטבת תשס"ט 43:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3222 שמואל א' [28] פרק כה' ספר שמואל א' תשס"ח - ט' ט"ז בטבת תשס"ט 51:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3175 שמואל א' [27] פרק כד' ספר שמואל א' תשס"ח - ט' ט בטבת תשס"ט 52:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3114 שמואל א' [26] פרק כג' ספר שמואל א' תשס"ח - ט' כ"ה בכסלו תשס"ט 42:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3091 שמואל א' [25] פרק כב' ספר שמואל א' תשס"ח - ט' י"ח בכסלו תשס"ט 49:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3084 שמואל א' [24] פרק כא' ספר שמואל א' תשס"ח - ט' י"א בכסלו תשס"ט 53:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3022 שמואל א' [23] ספר שמואל א' תשס"ח - ט' ד בכסלו תשס"ט 57:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 2975 שמואל א' [22] ספר שמואל א' תשס"ח - ט' כ"ו בחשוון תשס"ט 53:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 3021 שמואל א' [21] פרק יח' ספר שמואל א' תשס"ח - ט' י"ט בחשוון תשס"ט 22:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 2910 שמואל א' [20] סוף פרק יז' - יח' ספר שמואל א' תשס"ח - ט' י"ב בחשוון תשס"ט 48:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 2869 שמואל א' [19] פק יז' ספר שמואל א' תשס"ח - ט' ה בחשוון תשס"ט 52:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 2828 שמואל א' [18] - פרק טז' ספר שמואל א' תשס"ח - ט' ז בתשרי תשס"ט 39:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 2793 שמואל א' [17] פרק טז' {השיעור נקטע באמצע} ספר שמואל א' תשס"ח - ט' כ"ב באלול תשס"ח 21:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 2751 שמואל א' [16] פרק טו' ספר שמואל א' תשס"ח - ט' ט"ו באלול תשס"ח 53:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 2718 שמואל א' [15] פרק יד' ספר שמואל א' תשס"ח - ט' ח באלול תשס"ח 48:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 2655 שמואל א' [14] פרק יג' ספר שמואל א' תשס"ח - ט' ג באב תשס"ח 43:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 2644 שמואל א' [13] פרק יב' ספר שמואל א' תשס"ח - ט' כ"ה בתמוז תשס"ח 33:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 2622 שמואל א' [12] פרק יא' ספר שמואל א' תשס"ח - ט' י"ח בתמוז תשס"ח 45:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 2583 שמואל א' [11] פרק י' ספר שמואל א' תשס"ח - ט' י בתמוז תשס"ח 44:40
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר