פורים תשע"ו [שיעור בשבי חברון] | פורים - חלק ב'

הרב אלי סדן

ח באדר ב תשע"ו

פורים תשע"ו [שיעור בשבי חברון] | פורים - חלק ב'

הרב אלי סדן

ח באדר ב תשע"ו
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15311 סדר קדושת הזמנים בתחילת השנה | ערב לימוד ליום הכיפורים חגים - הרב אלי ח בתשרי תש"פ 1:23:40
הרב אלי סדן 14 15290 המבט הנצרך לנו לקראת ראש השנה | ראש השנה חגים - הרב אלי כ"ג באלול תשע"ט 59:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15291 המבט הנצרך לנו לקראת ראש השנה | ראש השנה חגים - הרב אלי כ"ג באלול תשע"ט 59:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15034 משמעות כפיית הר כגיגית | ערב לימוד לשבועות חגים - הרב אלי ג בסיוון תשע"ט 1:01:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 14971 גדולתו של היום | יום העצמאות - חלק א' חגים - הרב אלי ד באייר תשע"ט 38:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 14972 גדולתו של היום | יום העצמאות - חלק ב' חגים - הרב אלי ד באייר תשע"ט 1:04:45
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 14951 עניינו ומשמעותו של יום קריעת ים סוף | פסח חגים - הרב אלי כ בניסן תשע"ט 16:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 14935 ששת ימי הבריאה של עם ישראל | שיעור לפסח חגים - הרב אלי י"ח בניסן תשע"ט 36:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 14864 גילוי נקודת הסוד של פורים | פורים [2] חגים - הרב אלי י"א באדר ב תשע"ט 1:36:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 14845 ארבע קושיות על חג הפורים | פורים [1] חגים - הרב אלי ה באדר ב תשע"ט 1:23:00
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 14827 נצח ישראל וחטאתם | פורים [1] חגים - הרב אלי כ"ח באדר א תשע"ט 1:13:40
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 14309 הכנה ליום הכיפורים - מספר נק' על היום ועבודתו | יום כיפור חגים - הרב אלי ח בתשרי תשע"ט 2:10:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 14328 הכנה ליום הכיפורים מתוך הבנה שאנחנו שותפים במגמה האלוקית | יום כיפור חלק א' חגים - הרב אלי ח בתשרי תשע"ט 1:13:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 14329 הכנה ליום הכיפורים מתוך הבנה שאנחנו שותפים במגמה האלוקית | יום כיפור חלק ב' חגים - הרב אלי ח בתשרי תשע"ט 47:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 14305 אני ישראל אומר - ישראל טובים, טובים, טובים! | יום לימוד ליום הכיפורים חגים - הרב אלי ד בתשרי תשע"ט 55:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13895 מלג' בעומר ליום העצמאות - האם אנחנו משיחיסטים?! | לג' בעומר, חלק א' חגים - הרב אלי י"ז באייר תשע"ח 58:05
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13919 מלג' בעומר ליום העצמאות - האם אנחנו משיחיסטים?! | לג' בעומר, חלק ב' חגים - הרב אלי י"ז באייר תשע"ח 1:01:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13920 מלג' בעומר ליום העצמאות - האם אנחנו משיחיסטים?! | לג' בעומר, חלק ג' חגים - הרב אלי י"ז באייר תשע"ח 24:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13833 אז מה המשקפיים שלך על המציאות??? | יום העצמאות חגים - הרב אלי ד באייר תשע"ח 1:38:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13849 הערך הגדול של היום עצמו - זה היום עשה ה' נגילה ונשמח בו | יום העצמאות - חלק ב' חגים - הרב אלי ד באייר תשע"ח 49:55
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13848 פלא גדול שהקבה עושה עמנו - זה היום עשה ה' נגילה ונשמח בו | יום העצמאות - חלק א' חגים - הרב אלי ד באייר תשע"ח 37:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13824 על אף כל האתגרים, מדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו | ערב לימוד ליום העצמאות חגים - הרב אלי כ"ז בניסן תשע"ח 49:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13722 נכנס יין יצא סוד - שלוש סודות המתגלים במגילה | פורים חגים - הרב אלי י"ב באדר תשע"ח 1:36:45
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13691 פורים | ערב לימוד בגבעת שמואל חגים - הרב אלי י באדר תשע"ח 1:41:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13158 גורל השעירים - ישראל והעמים | יום כיפור [1] חגים - הרב אלי ו בתשרי תשע"ח 22:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13160 כבוד תורה, אחריות על עמ''י והמחוייבות לקידוש ה' | יום כיפור [3] חגים - הרב אלי ו בתשרי תשע"ח 49:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13159 ראיית הטוב שה' עושה אתנו, ואהבת חינם | יום כיפור [2] חגים - הרב אלי ו בתשרי תשע"ח 34:55
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13152 'וגילו ברעדה' - שמחה בנוכחות של הדין ויראה מפניו | ראש השנה, חלק ראשון חגים - הרב אלי כ"ז באלול תשע"ז 58:30
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13149 מסירות הנפש - הזכות לגאולה! | ראש השנה, חלק שני חגים - הרב אלי כ"ז באלול תשע"ז 38:50
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 12781 נעשה ונשמע | שבועות חגים - הרב אלי י"א בסיוון תשע"ז 54:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 12745 קבלת התורה - פסגת המוסר העולמית | חג שבועות חגים - הרב אלי ד בסיוון תשע"ז 1:42:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 12713 להיות ראויים לירושלים | יום ירושלים חגים - הרב אלי כ"ז באייר תשע"ז 1:08:55
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 12610 ה' באייר תש''ח - תחיית המתים | יום העצמאות חגים - הרב אלי ה באייר תשע"ז 1:14:45
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 12604 עם ישראל קם לתחיה | יום הזיכרון [שיחה קצרה לחיילינו היקרים] חגים - הרב אלי ד באייר תשע"ז 7:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 12576 יציאה לחירות משיעבוד הבהמיות | ערב לימוד לפסח חגים - הרב אלי ג בניסן תשע"ז 1:09:00
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 12473 סוד נצחיות עם ישראל | פורים, שיעור שני [חסרות ה5 ד' האחרונות] חגים - הרב אלי י באדר תשע"ז 1:10:50
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 12457 הנסתר שבנסתר | פורים, שיעור ראשון חגים - הרב אלי ח באדר תשע"ז 1:15:30
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 12021 יון וישראל - הטבה מוגבלת והטבה מוחלטת למציאות | חנוכה חגים - הרב אלי כ"ב בכסלו תשע"ז 1:26:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 11656 סדר הוידוי ועבודת כהן גדול | יום הכיפורים [2] חגים - הרב אלי ח בתשרי תשע"ז 1:09:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 11657 עיצומו של יום מכפר | יום הכיפורים [1] חגים - הרב אלי ח בתשרי תשע"ז 44:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 11599 עומקו של הדין בראש השנה - שמיעת קול השופר | ראש השנה חגים - הרב אלי כ"ד באלול תשע"ו 1:27:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 11596 מצוות ושכרן - סיבה ותוצאה | כללי לראש השנה חגים - הרב אלי כ"ג באלול תשע"ו 1:21:55
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 11427 בית המקדש השורש של החיבור בין כל חלקי העם | ט' באב חגים - הרב אלי ט באב תשע"ו 50:55
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 11057 חג שבועות [3] מיצוי עצמי זה מצוין! אבל מה זה "עצמי"? חגים - הרב אלי ב בסיוון תשע"ו 1:17:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 11060 חג שבועות [4] תהליך התשובה בקבלת התורה, וקבלתה בתורה חגים - הרב אלי ב בסיוון תשע"ו 20:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 11052 חג שבועות [1] חסד אנושי וחסד אינסופי חגים - הרב אלי א בסיוון תשע"ו 1:00:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 11054 חג שבועות [2] תורת ישראל - תורה לעם, לא ליחידים חגים - הרב אלי א בסיוון תשע"ו 53:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10989 איך חוגגים את לג' בעומר במכינה? | כללי חגים - הרב אלי ט"ו באייר תשע"ו 6:50
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10891 הופעת והתרוממות כוחות החיים | יום הזיכרון חגים - הרב אלי ג באייר תשע"ו 1:00:40
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10939 יום העצמאות - ''מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי ה''' - לראות את השגחת ה' בהקמת המדינה | כללי חגים - הרב אלי ג באייר תשע"ו 1:27:40
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10798 היריד בליפציק - תזהר לא לפספס את החירות | כללי - פסח חגים - הרב אלי כ"א באדר ב תשע"ו 8:30
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10792 הכנה לליל הסדר [1] מיציאת מצרים נובעת האמונה בה' ובתורתו | פסח חגים - הרב אלי י"ח באדר ב תשע"ו 43:05
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10793 הכנה לליל הסדר [2] ביציאת מצרים מופיע הטבע הנשמתי שלנו | פסח חגים - הרב אלי י"ח באדר ב תשע"ו 39:30
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10794 הכנה לליל הסדר [3] המרכזיות של יציאת מצרים | פסח חגים - הרב אלי י"ח באדר ב תשע"ו 21:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10795 הכנה לליל הסדר [4] יציאת מצרים מלמדת אותנו על היכולת להשתלם ולהתקדם | פסח חגים - הרב אלי י"ח באדר ב תשע"ו 19:50
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10796 הכנה לליל הסדר [5] יציאת מצרים מלמדת אותנו על היכולת להשתלם ולהתקדם | פסח חגים - הרב אלי י"ח באדר ב תשע"ו 19:45
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10797 הכנה לליל הסדר [6] יציאת מצרים היא ההוכחה שאין יאוש בעולם, והיכולת של הרע להפוך לטוב | פסח חגים - הרב אלי י"ח באדר ב תשע"ו 25:40
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10821 הכנה לליל הסדר [7] בלילה הזה אנחנו יוצאים ממצרים | פסח חגים - הרב אלי י"ח באדר ב תשע"ו 34:30
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10822 הכנה לליל הסדר [8] הסדר שבסדר - ביטוי התכונות שבאומה | פסח חגים - הרב אלי י"ח באדר ב תשע"ו 9:45
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10823 הכנה לליל הסדר [9] חמץ ומצה - מה כל כך חמור בחמץ? ומהי מצה? | פסח חגים - הרב אלי י"ח באדר ב תשע"ו 20:00
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10825 הכנה לליל הסדר [10] קרבן פסח - להבין שכל חיינו הם לשם שמיים | פסח חגים - הרב אלי י"ז באדר ב תשע"ו 25:00
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10855 הכנה לליל הסדר [11] [פסח] מצה ומרור - אנחנו בנים של מלך, והנכונות לשלם מחירים בכדי להיות בן חורין חגים - הרב אלי י"ז באדר ב תשע"ו 33:55
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10856 הכנה לליל הסדר [12] ליל הסדר, זה הסיפור שלנו | פסח חגים - הרב אלי י"ז באדר ב תשע"ו 7:05
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10754 פורים תשע"ו [שיעור בשבי חברון] | פורים - חלק א' חגים - הרב אלי ח באדר ב תשע"ו 1:32:55
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10755 פורים תשע"ו [שיעור בשבי חברון] | פורים - חלק ב' חגים - הרב אלי ח באדר ב תשע"ו 1:15:50
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10720 לראות איך שהקב''ה מסדר ת'עניינים | פורים - חלק ד' חגים - הרב אלי ו באדר ב תשע"ו 42:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10721 הרע גורם לישראל לחזור בתשובה | פורים - חלק ג' חגים - הרב אלי ה באדר ב תשע"ו 48:40
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10698 הבחירה החופשית של הפרט לעומת רצון ה' | פורים - חלק ב' חגים - הרב אלי ד באדר ב תשע"ו 28:50
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10697 הסוד של פורים הוא בירור נצח ישראל | פורים - חלק א' חגים - הרב אלי ד באדר ב תשע"ו 54:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 9654 מיהו דוד המלך? [אושפיזין של דוד] | לימוד ליל הושענא רבא יבנ"ע מודיעין חגים - הרב אלי כ"א בתשרי תשע"ו 54:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 9643 הקודש חל במציאות שלנו | סוכות חגים - הרב אלי י"א בתשרי תשע"ו 44:00
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 9641 "עיצומו של יום מכפר" - האם יש ותרנות כלפי עם ישראל ?! | יום הכיפורים חגים - הרב אלי ח בתשרי תשע"ו 59:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 9635 ההפרדה בין עצמיות האדם לביון היותו חלק מעם | ערב לימוד ליום הכיפורים חגים - הרב אלי ד בתשרי תשע"ו 58:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 9617 גילו ברעדה | שיעור הכנה לראש השנה חגים - הרב אלי כ"ה באלול תשע"ה 1:40:55
אמונה הרב אלי סדן 14 9610 חשבון נפש ציבורי [מס' נק' למחשבה על החברה האומה ומצבה] | ראש השנה חגים - הרב אלי כ"ג באלול תשע"ה 1:14:05
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 9203 ערכה ומהותה של תורה - יסודות התורה המתבטאים במגילת רות | שבועות חגים - הרב אלי ז בסיוון תשע"ה 1:07:50
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 9152 קו פרשת המים בציונות הדתית ובעם ישראל | יום ירושלים חגים - הרב אלי כ"ח באייר תשע"ה 1:19:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 9112 עיסוק בסתרי תורה מביא לגאולה | לג' בעומר חגים - הרב אלי י"ח באייר תשע"ה 55:30
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 9025 מדינת ישראל כפי שהיא זה רצון ה' | יום העצמאות חגים - הרב אלי א באייר תשע"ה 1:39:45
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 9021 ה' אלוקינו בשמים ובארץ - עיון בחלקה השני של ההגדה | ערב לימוד לפסח בגבעת שמואל חגים - הרב אלי ו בניסן תשע"ה 1:30:10
123
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול