הנאה מחילול שבת של יהודי | הלכות שבת [32] סימן שיח' סע' א'

הרב אופיר וולס

א באייר תשע"ח

הנאה מחילול שבת של יהודי | הלכות שבת [32] סימן שיח' סע' א'

הרב אופיר וולס

א באייר תשע"ח
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
הלכה הרב אופיר וולס 53 15017 הבדלה על אבוקה | הלכות שבת [107] סימן רצח' א' - ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ט באייר תשע"ט 26:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 15016 דיני בשמים בהבדלה | הלכות שבת [106] סימן רצז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ה באייר תשע"ט 27:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 15018 הבדלה לנשים | הלכות שבת [105] סימן רצו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ב באייר תשע"ט 28:00
הרב אופיר וולס 53 14979 הבדלה בלא יין | הלכות שבת [104] סימן רצו' סע' ב' - ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ו באייר תשע"ט 29:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 14981 הבדלה בלא יין | הלכות שבת [104] סימן רצו' סע' ב' - ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ו באייר תשע"ט 29:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 14978 דין כוס היין של ההבדלה | הלכות שבת [103] סימן רצה' - סימן רצו' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"א באייר תשע"ט 27:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 14967 דיני הבדלה בתפילה | הלכות שבת [102] סימן רצד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ח באייר תשע"ט 28:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 14909 סעודה שלישית ללא לחם | הלכות שבת [100] סימן רצא' סע' ה' - סימן רצב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ה באדר ב תשע"ט 23:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 14908 זמן סעודה שלישית | הלכות שבת [99] סימן רצא' סע' ב' - ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"א באדר ב תשע"ט 27:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 14891 מצוות לימוד התורה בשבת | הלכות שבת [98] סימן רצ' סע' ב' - סימן רצא' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ח באדר ב תשע"ט 27:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 14850 חשיבות הסעודה ביום השבת | הלכות שבת [97] סימן רפט' סע' ב' - סימן רצ' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ז באדר ב תשע"ט 26:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 14851 אמירת תהילים על חולים בשבת | הלכות שבת [96] סימן רפח' סע' ח' - סימן רפט' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ד באדר ב תשע"ט 30:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 14824 החיוב לאכול סעודת שבת לפני חצות היום | הלכות שבת [95] סימן רפז' - סימן רפח' סע' ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ז באדר א תשע"ט 24:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 14823 תפילת מוסף כשהגיע זמן מנחה בשבת, מה קודם? | הלכות שבת [94] סימן רפו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ג באדר א תשע"ט 27:10
הלכה הרב אופיר וולס 53 14803 שניים מקרא ואחד תרגום | הלכות שבת [93] סימן רפה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ז באדר א תשע"ט 27:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 14802 הלכות שבת [92] סימן רפד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ב באדר א תשע"ט 25:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 14801 דיני הפטרה | הלכות שבת [91] סימן רפד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט באדר א תשע"ט 25:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 14757 סיבת קריאת מפטיר בשבת | הלכות שבת [90] סימן רפב' סע' ה' - סימן רפד' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ו באדר א תשע"ט 29:10
הלכה הרב אופיר וולס 53 14756 עליית מפטיר בשבת | הלכות שבת [89] סימן רפב' סע' ג' - ה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ב באדר א תשע"ט 30:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 14734 העולה לתורה בקריאת התורה בשבת | הלכות שבת [88] סימן רפב' סע' א' - ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ל בשבט תשע"ט 28:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 14713 זמן תפילת שחרית בשבת | הלכות שבת [87] סימן רפא' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ה בשבט תשע"ט 24:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 14695 כיבוי אור לצורך חולה | הלכות שבת [85] סימן רעח' - סימן רעט' סע' ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ט בשבט תשע"ט 29:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 14675 טלטול שולחן שעליו נרות בשבת | הלכות שבת [84] סימן רעז' סע' ג' - ה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"א בשבט תשע"ט 30:15
הלכה הרב אופיר וולס 53 14652 שימוש במכשירי חשמל בשבת | הלכות שבת [83] סימן רעז' סע' ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ח בשבט תשע"ט 23:10
הלכה הרב אופיר וולס 53 14648 שינוי מצבים בשעון שבת באמצע שבת | הלכות שבת [82] סימן רעז' סע' א' - ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ה בשבט תשע"ט 31:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 14643 הלכות שבת [81] סימן ערה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר א בשבט תשע"ט 26:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 14622 המצווה לאכול לחם בסעודות שבת | הלכות שבת [80] סימן רעד' סע' ב' - ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ו בטבת תשע"ט 28:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 14606 הלכות שבת [79] סימן רעג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ג בטבת תשע"ט 25:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 14593 הגדרת סעודה לענין 'קדיוש במקום סעודה' | הלכות שבת [78] סימן רעג' סע' ב' - ה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ט בטבת תשע"ט 34:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 14592 החובה לקדש במקום שאוכלים בו | הלכות שבת [77] סימן רעג' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ז בטבת תשע"ט 21:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 14573 הגדרת 'חמר מדינה' הראוי לקידוש | הלכות שבת [76] סימן רעב' סע' ג' - ט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ב בטבת תשע"ט 24:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 14556 קידוש על מיץ ענבים | הלכות שבת [75] סימן רעא' סע' טו' - סימן רעב' סע' ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט בטבת תשע"ט 32:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 14555 איסור דיבור באמצע הקידוש | הלכות שבת [74] סימן רעא' סע' יד' - טו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ה בטבת תשע"ט 31:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 14527 כמה צריך לשתות מכוס הקידוש? | הלכות שבת [73] סימן רעא' סע' יא' - יג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ה בכסלו תשע"ט 25:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 14519 דין כוס הקידוש | הלכות שבת [72] סימן רעא' סע' יא' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ב בכסלו תשע"ט 26:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 14500 כיסוי הלחם משנה בזמן הקידוש | הלכות שבת [71] סימן רעא' סע' ו' - ו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ח בכסלו תשע"ט 26:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 14493 דין פורס מפה ומקדש | הלכות שבת [70] סימן רעא' סע' ד' - ה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ד בכסלו תשע"ט 30:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 14472 איסור אכילה לפני קידוש בערב ובבוקר | הלכות שבת [69] סימן רעא' סע' ג' - ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"א בכסלו תשע"ט 27:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 14471 קידוש על ידי נשים | הלכות שבת [68] סימן רע' - סימן רעא' סע' ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ז בכסלו תשע"ט 30:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 14446 אכילת ילד קטן לפני קידוש | הלכות שבת [67] סימן רסח' סע' יא' - סימן רסט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ד בכסלו תשע"ט 26:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 14454 אמירת 'ויכולו' אחרי תפילת ערב שבת | הלכות שבת [66] סימן רסח' סע' ז' - י' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ל בחשוון תשע"ט 25:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 14406 דיני טעויות בתפילות השבת - המשך | הלכות שבת [65] סימן רסח' סע' ד' - ו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ז בחשוון תשע"ט 23:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 14405 דיני טעויות בתפילות השבת | הלכות שבת [64] סימן רסז' סע' ג' - סימן רסח' סע' ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ג בחשוון תשע"ט 25:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 14425 הלכות שבת [63] משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ בחשוון תשע"ט 29:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 14445 הלכות שבת [62] סימן רסו' סע' ח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ו בחשוון תשע"ט 30:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 14359 כיצד ינהג מי שנתקע באמצע הדרך לפני שבת? | הלכות שבת [61] סימן רסו' סע' א' - ז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ג בחשוון תשע"ט 30:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 14358 דיני מוקצה בנרות שבת | הלכות שבת [60] סימן רסה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט בחשוון תשע"ט 27:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 14344 פתילות ושמנים הכשרים לנרות שבת | הלכות שבת [59] סימן רסד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ו בחשוון תשע"ט 25:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 14341 הלכות שבת [58] סימן רסג' סע' ו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ז באלול תשע"ח 36:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 14262 חיוב הדלקת אור בכל הבית לכבוד השבת | הלכות שבת [56] סימן רסג' סע' א' - ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ז באלול תשע"ח 25:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 14260 הקפדה על בגדי שבת | הלכות שבת [55] סימן רסב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ב באלול תשע"ח 25:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 14188 הנחת שניצלים קרים על רדיאטור | הלכות שבת [54] סימן רנג' סע' ה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ד באב תשע"ח 25:10
הלכה הרב אופיר וולס 53 14194 הנחת שניצלים קרים על פלטה בשבת | הלכות שבת [53] סימן רנג' סע' ה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ט בתמוז תשע"ח 29:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 14170 הוספת מים חמים לצולנט בשבת | הלכות שבת [52] סימן רנג' סע' ב' - ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ו בתמוז תשע"ח 34:15
הלכה הרב אופיר וולס 53 14151 שימוש בארון חימום בשבת | הלכות שבת [51] סימן רנג' סע' ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ט בתמוז תשע"ח 30:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 14144 דיני החזרה לפלטה בשבת | הלכות שבת [50] סימן רנג' סע' ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ו בתמוז תשע"ח 29:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 14126 דין אוכל שהונח מערב שבת על אש גלויה | הלכות שבת [49] סימן רנג' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ח בתמוז תשע"ח 29:10
הלכה הרב אופיר וולס 53 14115 הנחת מאכלים על תנור, פלטת גז ותנור בערב שבת | הלכות שבת [48] סימן רנג' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ה בתמוז תשע"ח 37:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 14103 הנחת חמין על אש גלויה בכניסת שבת | הלכות שבת [47] סימן רנג' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ב בתמוז תשע"ח 27:10
הלכה הרב אופיר וולס 53 14082 עירבוב כלי רותח הנמצא על הפלטה | הלכות שבת [46] סימן שיח' סע' יז' - יח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ח בסיוון תשע"ח 28:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 14081 המסת שוקולד וגבינה צהובה על פלטה | הלכות שבת [45] סימן שיח' סע' טו' - טז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ד בסיוון תשע"ח 28:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 14057 חימום בקבוק של ילדים בשבת | הלכות שבת [44] סימן שיח' סע' יג' - יד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"א בסיוון תשע"ח 27:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 14047 קירור וחימום מים בשבת | הלכות שבת [43] סימן שיח' סע' יא' - יב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ז בסיוון תשע"ח 30:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 14013 האם מותר לשים אוכל מבושל על מיחם בשבת? | הלכות שבת [42] סימן שיח' סע' ו' - ח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י בסיוון תשע"ח 26:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 13988 טבילת לחם במרק | הלכות שבת [41] סימן שיח' סע' ה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ז בסיוון תשע"ח 34:10
הלכה הרב אופיר וולס 53 13981 בישול אחרי אפיה | הלכות שבת [40] סימן שיח' סע' ה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ג בסיוון תשע"ח 32:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 13935 הכנת תה בשבת | הלכות שבת [39] סימן שיח' סע' ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ט באייר תשע"ח 31:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 13934 בישול אחר בישול בלח | הלכות שבת [38] סימן שיח' סע' ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ה באייר תשע"ח 26:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 13923 שימוש בדוד שמש ובוילר בשבת | הלכות שבת [37] סימן שיח' סע' ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ג באייר תשע"ח 32:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 13902 הקדמה להלכות בישול | הלכות שבת [36] סימן שיח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ח באייר תשע"ח 28:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 13886 שימוש בחשמל ביתי בשבת | הלכות שבת [35] סימן שיח' סע' ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ו באייר תשע"ח 36:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 13871 הנאה מחילול שבת של חברת החשמל | הלכות שבת [34] סימן שיח' סע' ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"א באייר תשע"ח 33:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 13855 הנאה מחילול שבת של יהודי - חלק ב' | הלכות שבת [33] סימן שיח' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ח באייר תשע"ח 35:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 13831 הנאה מחילול שבת של יהודי | הלכות שבת [32] סימן שיח' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר א באייר תשע"ח 34:15
הלכה הרב אופיר וולס 53 13751 זמן כניסת השבת | הלכות שבת [31] סימן רסא' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ה באדר תשע"ח 36:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 13743 רחיצה ותספורת לקראת שבת | הלכות שבת [30] סימן רס' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"א באדר תשע"ח 25:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 13735 הפעלת מכונת כביסה הנכנסת לתוך שבת | הלכות שבת [29] סימן רנב' סע' ד' - ז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ח באדר תשע"ח 29:10
הלכה הרב אופיר וולס 53 13693 עשיית מלאכה סמוך לכניסת שבת | הלכות שבת [28] סימן רנא' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ז באדר תשע"ח 16:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 13684 עזרה בבישולים לשבת | הלכות שבת [27] סימן רמט' סע' ב' - סימן רנ' סע' ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ד באדר תשע"ח 30:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 13683 קביעת סעודה ביום שישי בבוקר | הלכות שבת [26] משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ח בשבט תשע"ח 30:10
1234
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר