יששכר וזבולון - הרמת קרנה של תורה | כללי

הרב אליעזר קשתיאל

י"ד באלול תשע"ז

יששכר וזבולון - הרמת קרנה של תורה | כללי

הרב אליעזר קשתיאל

י"ד באלול תשע"ז
תוצאות חיפוש עבור: כללי , הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13112 יששכר וזבולון - הרמת קרנה של תורה | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ד באלול תשע"ז 33:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13080 האם ניתן לסדר אהבה? - שיעור פתיחה לסדר נשים | כללי כללי - הרב קשתיאל ח באלול תשע"ז 38:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12984 החיים כאוסף פרטים או כמהלך כללי | אורות הקודש ב' [76] עמ' תיב' פס' ''התנועה הכללית וההשגחה'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ז בתמוז תשע"ז 35:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12933 אכילת בשר בסעודת מלווה מלכה בשתעת הימים | כללי כללי - הרב קשתיאל י"א בתמוז תשע"ז 44:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12915 תודעת המנהיגות של הלוחם הישראלי | כללי כללי - הרב קשתיאל ח בתמוז תשע"ז 45:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12908 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו | כללי כללי - הרב קשתיאל ד בתמוז תשע"ז 36:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12893 איך מטפלים בקנאה | כללי כללי - הרב קשתיאל ג בתמוז תשע"ז 15:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12887 למה לכל מיני דברים בשפה העברית אין מילים? | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשע"ז 7:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12859 'אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות' - המעמד והכבוד - האסון החברתי | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ז בסיוון תשע"ז 41:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12844 ההשכלה הכללית אינה מספיקה לבניין האומה אלא לימוד התורה | אורות ישראל [59] פרק ז' פס' ט' - י' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשע"ז 32:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12812 איפה האנרגיות שלנו מושקעות? | כללי כללי - הרב קשתיאל כ בסיוון תשע"ז 9:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12813 לימוד תורה לשמה | כללי כללי - הרב קשתיאל כ בסיוון תשע"ז 32:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12775 מלווה מלכה - איזונים בין קודש לחול | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ג בסיוון תשע"ז 45:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 12761 מה גרום לך שחיקה ? | כללי כללי - הרב קשתיאל י בסיוון תשע"ז 8:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12681 ציון וירושלים הסגולה והבחירה | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"א באייר תשע"ז 40:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12607 ספירת העומר - המפגש עם עצמך באמת | כללי כללי - הרב קשתיאל ז באייר תשע"ז 37:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12535 העבודה היא לכתחילה | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ד באדר תשע"ז 40:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12495 הפחד מהמוות - מקור לכל תאוות האדם | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ז באדר תשע"ז 36:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12412 חובת קריאת זכור, והמלחמה בעמלק - קבלת עול מלכות שמים כעם ללא מניעים אחרים | כללי - הלכה הלכה - הרב קשתיאל ג באדר תשע"ז 38:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12417 למה אנחנו כל כך נלחמים בעמלק?! | כללי כללי - הרב קשתיאל ג באדר תשע"ז 6:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12389 כיצד יש לתפוס את ההנאה הרוחנית הפרטית? | אור לנתיבתי [143] מאמר ''העלאת לכלליות הטוב'' עמ' רלג' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] א באדר תשע"ז 26:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12390 לאדם יש נטיה לנצחיות שמתגלה ברצון לשכלל את המציאות | אור לנתיבתי [144] מאמר ''שלמות הכלליות'' עמ' רלד' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] א באדר תשע"ז 12:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 12362 דיני העולה לתורה והקבלתו למתן תורה | הלכה - כללי הלכה - הרב קשתיאל כ"ו בשבט תשע"ז 36:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12384 האם מותר ללכת להישפט בבתי המשפט ולעבוד בהם? | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ה בשבט תשע"ז 9:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12353 בחשבון הכללי גם בתוך מעשי הרשעים יש הארות קטנות של טוב - חלק א' | אור לנתיבתי [138] מאמר ''אורות מעופל'' עמ' רכז' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ג בשבט תשע"ז 30:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12354 בחשבון הכללי גם בתוך מעשי הרשעים יש הארות קטנות של טוב - חלק ב' | אור לנתיבתי [139] מאמר ''אורות מעופל'' עמ' רכז' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ג בשבט תשע"ז 33:00
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 12306 קריאה בתורה - חובה של יחיד או ציבור? | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ט בשבט תשע"ז 39:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12313 איזה יעדים מציבים להתקדמות רוחנית? | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשע"ז 9:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12374 איך אפשר להבין את חטאי עם ישראל אחרי נפלאות יציאת מצרים? איך מתמודדים עם מצב חדש? | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשע"ז 10:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12375 החיבור לערכים על ידי עולם הסוד | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשע"ז 7:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12290 המבט הכללי לא נותן לנו להוציא אף פרט מן הכלל | אור לנתיבתי [133] מאמר ''ציור הכלליות'' עמ' רכא' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ז בשבט תשע"ז 14:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12270 סודה של שבת - השיטה החינוכית והרוחנית של ארץ ישראל | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ב בשבט תשע"ז 45:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12250 אהבת הנבראים ואהבת ה' | אור לנתיבתי [129] מאמר ''מושג האהבה הכללי'' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י בשבט תשע"ז 42:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12234 נוסחים בתפילה - הערצה ותמימות | כללי כללי - הרב קשתיאל ה בשבט תשע"ז 37:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12211 עשה לך רב | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ח בטבת תשע"ז 7:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12189 הופעת האמון בין ישראל לקבה בתפילות השבת | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ז בטבת תשע"ז 38:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12202 איך יוצאים נכון מהישיבה אל חיי בעשייה? והשפעת הקהילה | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ו בטבת תשע"ז 9:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12209 ביאור המגמה הכללית של טעמי המצוות על פי הנביאים | תפארת ישראל [81] פרק נה' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תשע"ז 33:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12175 שיווי המשקל בעבודת המידות בין הראיה הכללית לבין הפרטים שצריך לתקן | אור לנתיבתי [119] מאמר ''הישרת הדרך' עמ' קצו' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ בטבת תשע"ז 15:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12137 מה משמעות המצוות וציווים סביב מצוות המלחמה? | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ח בטבת תשע"ז 5:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12106 מבט של שבת - ראיית המכלול | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ג בטבת תשע"ז 38:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12071 איך מתייחסים להתנסחויות התנך? | כללי כללי - הרב קשתיאל ו בטבת תשע"ז 6:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12060 שבת - זמן לדיבורים של תוכן וערכים | כללי כללי - הרב קשתיאל ו בטבת תשע"ז 37:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12031 העיסוק בעבודה זרה הוא כמו להתעסק בביוב | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשע"ז 14:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11976 איך יוצרים חיבור בין הקודש והחול? | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ד בכסלו תשע"ז 42:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11984 בחירה חופשית, השגחה פרטית ועמל האדם | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ג בכסלו תשע"ז 15:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11981 יסוד בניין הבית - לתת בלי חשבון | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ג בכסלו תשע"ז 9:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11982 כיצד צריך לנהל את השיח הציבורי על השבת? | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ג בכסלו תשע"ז 10:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12101 ראיה כללית אל מול ראיה כללית | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ג בכסלו תשע"ז 38:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11938 הרצון הטוב בתוך הבלאגן של בג"ץ | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשע"ז 1:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11925 בידול הקודש והחול - הגדרת סדרי החיים | כללי כללי - הרב קשתיאל ז בכסלו תשע"ז 8:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11924 מה לעין רעה וליוקר המחיה? | כללי כללי - הרב קשתיאל ז בכסלו תשע"ז 18:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11939 עבודת הקורבנות - שינוי מרכז החיים מהחומר אל הרוח | כללי כללי - הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"ז 7:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11906 שיעור לראש חודש כסלו | כללי כללי - הרב קשתיאל א בכסלו תשע"ז 9:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11830 הבדלים נפשיים בין גברים ונשים ומשמעותם | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ב בחשוון תשע"ז 22:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11811 המולך עליו אנחנו מקריבים את מיטב בנינו ובנותינו היום | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ט בחשוון תשע"ז 6:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11798 הצורך ביבוא מאומות העולם [מתוך שיעור אורות ישראל] | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ז בחשוון תשע"ז 7:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11781 ויכוחים נוקבים וקשים לא סותרים שלום | כללי כללי - הרב קשתיאל ט"ו בחשוון תשע"ז 19:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11823 אמונה היא תודעה שהרציונאליות לא מגבילה | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשע"ז 2:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11754 מה קורה כאשר מתמקדים בערך אחד בלבד? | כללי כללי - הרב קשתיאל ח בחשוון תשע"ז 12:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11738 תורת ה' תמימה אל מול דעות חולפות | כללי כללי - הרב קשתיאל ח בחשוון תשע"ז 39:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11709 איך מקבלים החלטות בחיים? | כללי כללי - הרב קשתיאל ג בחשוון תשע"ז 4:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11713 התורה כספר הדרכה לביטוי הנשמה | אור לנתיבתי [72] מאמר ''כוונות כלליות ופרטיות'' עמ' קכד' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] א בחשוון תשע"ז 42:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11587 חילול שבת - פגיעה אדירה ביחס לכל המציאות | כללי [מתוך שיעור בספר אור לנתיבתי] כללי - הרב קשתיאל כ"ב באלול תשע"ו 3:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11585 מוחלין לו ולכל העולם כולו - כיצד? | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ח באלול תשע"ו 25:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11523 שקדי מרק כמשל | כללי [מתוך שיעור בספר דעת תבונות] כללי - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשע"ו 4:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11534 מה ניתן ללמוד מזכות הקניין של האדם? | כללי מתוך שיעור בספר דעת תבונות כללי - הרב קשתיאל ט"ו באלול תשע"ו 4:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11518 ראש השנה - החזרת העולם למסלולו | כללי כללי - הרב קשתיאל י"א באלול תשע"ו 25:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11519 תשובת הפרטים והתשובה הכללית | אור לנתיבתי [58] מאמר ''תשובה כללית ופרטית'', עמ' קא' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ט באלול תשע"ו 29:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11459 הפתח לעולם התשובה - מחשבה על העתיד ולא חרטה על העבר, והלכות קידוש של שבת | כללי כללי - הרב קשתיאל ד באלול תשע"ו 45:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11472 מהו ציר ההתקדמות שלנו? | כללי מתוך שיעור בספר דעת תבונות כללי - הרב קשתיאל ד באלול תשע"ו 13:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11341 ביקורת המקרא - ניתוק הכתבים מהקשרם | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ט בתמוז תשע"ו 7:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11273 למה תמיד מגיעים לשבת עם לשון בחוץ?? | כללי, מתוך שיעור בתפארת ישראל כללי - הרב קשתיאל כ"ח בסיוון תשע"ו 4:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11189 העין הטובה - הדרך לגייס את כל כוחות החיים למטרה | כללי מתוך איגרת שעח' באיגרות הראי''ה ב' כללי - הרב קשתיאל כ"א בסיוון תשע"ו 17:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11196 מהי נבואה? | כללי מתוך איגרת שעח' באיגרות הראי''ה ב' כללי - הרב קשתיאל כ"א בסיוון תשע"ו 21:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11128 השראת השכינה - המקור להתלהבות, הקינאה והיוזמה האישית | כללי שיעורים נבחרים מתוך סדרות ג בסיוון תשע"ו 43:25
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 11113 יום ירושלים - ''המקום'' | כללי חגים - הרב קשתיאל כ"ח באייר תשע"ו 14:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11040 צניעות - היכולת לעסוק ברובד הפנימי של האדם | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ד באייר תשע"ו 31:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 11010 יום ירושלים תשע''ז - מה קורה כאן?! | כללי חגים - הרב קשתיאל י"ח באייר תשע"ו 6:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11000 שמיטה - שיעור במהלכה של היהסטוריה | כללי שיעורים נבחרים מתוך סדרות י"ח באייר תשע"ו 32:40
1234
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
שמחת תורה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר
כתבי הראי"ה
בנין כוחות הנפש