מקור השמחה - התחדשות בקודש | כללי

הרב אליעזר קשתיאל

ו באדר תשע"ח

מקור השמחה - התחדשות בקודש | כללי

הרב אליעזר קשתיאל

ו באדר תשע"ח
תוצאות חיפוש עבור: כללי , הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13673 מקור השמחה - התחדשות בקודש | כללי כללי - הרב קשתיאל ו באדר תשע"ח 39:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13660 הטוב הוא המנהל את המציאות | אורות הקודש [96] אורות הקודש ב' פס' 'הטוב הכללי העצמי' עמ' תמז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל א באדר תשע"ח 43:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13654 שמחה יהודית | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ט בשבט תשע"ח 37:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13638 החתונה הבלתי פוסקת | כללי על פי ביאור ברכה ששביעית מהשבע ברכות כללי - הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשע"ח 31:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13608 השמעת קול - יסוד קיומי באדם | כללי על פי ביאור ברכה שביעית מהשבע ברכות כללי - הרב קשתיאל ח בשבט תשע"ח 37:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13601 אהבת דוד ויונתן - נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים | כללי כללי - הרב קשתיאל א בשבט תשע"ח 3:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13599 האם ניתן להצליח כשדבקים באמת?! | כללי כללי - הרב קשתיאל א בשבט תשע"ח 16:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13579 זוג או פרט - מעלת הזוג לעומת הפרט | כללי על פי ביאור ברכה שביעית מהשבע ברכות כללי - הרב קשתיאל א בשבט תשע"ח 34:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13554 האחריות על המסורת | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ג בטבת תשע"ח 33:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13570 האמון ברבנות הראשית | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ג בטבת תשע"ח 17:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13559 ירידתו של החתן אל הכלה | כללי ביאור ברכה שישית מהשבע ברכות כללי - הרב קשתיאל כ"ג בטבת תשע"ח 37:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13523 חתונה - יציאה מהטבע אל הבחירה | כללי כללי - הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשע"ח 38:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13448 "משמח ציון בבניה" - ביאור ברכה רביעית מהשבע ברכות | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ח בכסלו תשע"ח 40:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13425 הרצון והחופש האמיתי | אורות הקודש לחי רועי [6] פס' 'הרצון הכללי', עמ' לט' אורות הקודש לחי רועי - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ז בכסלו תשע"ח 40:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13423 תגיד שלום לאנשים השקופים | כללי כללי - הרב קשתיאל ט"ו בכסלו תשע"ח 5:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13380 המחשבה הרזית מקשרת את הפרט הגשמי אל העולם השמימי | אורות הקודש [85] פס' 'ההתאגדות הכללית' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ו בכסלו תשע"ח 38:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13383 איך צריך להיות היחס לאישה? | כללי כללי - הרב קשתיאל ד בכסלו תשע"ח 8:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13384 לימוד תורה לנשים | כללי כללי - הרב קשתיאל ד בכסלו תשע"ח 6:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13371 מורכבות האדם | כללי, ביאור הברכה השלישית של שבע הברכות 'יאשר יצר את האדם' כללי - הרב קשתיאל ד בכסלו תשע"ח 39:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13332 החובה לחבר בין עולם הבריאה ועולם היצירה | כללי, ביאור הברכה שניה של שבעה הברכות 'יוצר האדם' כללי - הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תשע"ח 37:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13331 למה יעקב רימה את יצחק? ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה? | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תשע"ח 9:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13301 מהו כבוד ה'? | כללי, ביאור הברכה הראשונה של השבע ברכות 'שהכל ברא לכבודו' כללי - הרב קשתיאל י"ט בחשוון תשע"ח 36:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13277 איך משאירים את התורה מרכזית אצלי גם כשעזבתי את הישיבה? | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ב בחשוון תשע"ח 4:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13276 המתח בין לימוד התורה וביטול התורה | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ב בחשוון תשע"ח 5:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13264 לצוד את התורה - חשיבות החזרות והסיכומים בלימוד | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ב בחשוון תשע"ח 37:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13259 הטוב והמוסר תמיד צריך לנצח - סיפורו של אברהם אבינו | כללי כללי - הרב קשתיאל ו בחשוון תשע"ח 28:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13192 תורה נקנת בטיפטופים ולא בשיטפון | כללי כללי - הרב קשתיאל ה בחשוון תשע"ח 34:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13229 איך בוחרים מקצוע - ע''פ רצונות או יכולת? | כללי כללי - הרב קשתיאל ג בחשוון תשע"ח 12:40
הרב אליעזר קשתיאל 15 13230 איך ניצלים בשחיקה בעבודה ובחיים? | כללי כללי - הרב קשתיאל ג בחשוון תשע"ח 13:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13231 איך ניצלים משחיקה בעבודה ובחיים? | כללי כללי - הרב קשתיאל ג בחשוון תשע"ח 13:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13227 למה הסליחות נכתבו בצורה כל כך קשה? | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ב באלול תשע"ז 4:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13112 יששכר וזבולון - הרמת קרנה של תורה | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ד באלול תשע"ז 33:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13080 האם ניתן לסדר אהבה? - שיעור פתיחה לסדר נשים | כללי כללי - הרב קשתיאל ח באלול תשע"ז 38:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12984 החיים כאוסף פרטים או כמהלך כללי | אורות הקודש ב' [76] עמ' תיב' פס' ''התנועה הכללית וההשגחה'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ז בתמוז תשע"ז 35:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12933 אכילת בשר בסעודת מלווה מלכה בשתעת הימים | כללי כללי - הרב קשתיאל י"א בתמוז תשע"ז 44:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12915 תודעת המנהיגות של הלוחם הישראלי | כללי כללי - הרב קשתיאל ח בתמוז תשע"ז 45:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12908 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו | כללי כללי - הרב קשתיאל ד בתמוז תשע"ז 36:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12893 איך מטפלים בקנאה | כללי כללי - הרב קשתיאל ג בתמוז תשע"ז 15:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12887 למה לכל מיני דברים בשפה העברית אין מילים? | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשע"ז 7:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13228 שפה והשקפה - שפת האומה נוצרת מתוך רוח האומה | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשע"ז 5:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12859 'אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות' - המעמד והכבוד - האסון החברתי | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ז בסיוון תשע"ז 41:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12844 ההשכלה הכללית אינה מספיקה לבניין האומה אלא לימוד התורה | אורות ישראל [59] פרק ז' פס' ט' - י' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשע"ז 32:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12812 איפה האנרגיות שלנו מושקעות? | כללי כללי - הרב קשתיאל כ בסיוון תשע"ז 9:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12813 לימוד תורה לשמה | כללי כללי - הרב קשתיאל כ בסיוון תשע"ז 32:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12775 מלווה מלכה - איזונים בין קודש לחול | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ג בסיוון תשע"ז 45:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 12761 מה גרום לך שחיקה ? | כללי כללי - הרב קשתיאל י בסיוון תשע"ז 8:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12681 ציון וירושלים הסגולה והבחירה | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"א באייר תשע"ז 40:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12607 ספירת העומר - המפגש עם עצמך באמת | כללי כללי - הרב קשתיאל ז באייר תשע"ז 37:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12535 העבודה היא לכתחילה | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ד באדר תשע"ז 40:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12495 הפחד מהמוות - מקור לכל תאוות האדם | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ז באדר תשע"ז 36:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12412 חובת קריאת זכור, והמלחמה בעמלק - קבלת עול מלכות שמים כעם ללא מניעים אחרים | כללי - הלכה הלכה - הרב קשתיאל ג באדר תשע"ז 38:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12417 למה אנחנו כל כך נלחמים בעמלק?! | כללי כללי - הרב קשתיאל ג באדר תשע"ז 6:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12389 כיצד יש לתפוס את ההנאה הרוחנית הפרטית? | אור לנתיבתי [143] מאמר ''העלאת לכלליות הטוב'' עמ' רלג' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] א באדר תשע"ז 26:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12390 לאדם יש נטיה לנצחיות שמתגלה ברצון לשכלל את המציאות | אור לנתיבתי [144] מאמר ''שלמות הכלליות'' עמ' רלד' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] א באדר תשע"ז 12:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 12362 דיני העולה לתורה והקבלתו למתן תורה | הלכה - כללי הלכה - הרב קשתיאל כ"ו בשבט תשע"ז 36:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12384 האם מותר ללכת להישפט בבתי המשפט ולעבוד בהם? | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ה בשבט תשע"ז 9:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12353 בחשבון הכללי גם בתוך מעשי הרשעים יש הארות קטנות של טוב - חלק א' | אור לנתיבתי [138] מאמר ''אורות מעופל'' עמ' רכז' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ג בשבט תשע"ז 30:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12354 בחשבון הכללי גם בתוך מעשי הרשעים יש הארות קטנות של טוב - חלק ב' | אור לנתיבתי [139] מאמר ''אורות מעופל'' עמ' רכז' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ג בשבט תשע"ז 33:00
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 12306 קריאה בתורה - חובה של יחיד או ציבור? | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ט בשבט תשע"ז 39:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12313 איזה יעדים מציבים להתקדמות רוחנית? | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשע"ז 9:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12374 איך אפשר להבין את חטאי עם ישראל אחרי נפלאות יציאת מצרים? איך מתמודדים עם מצב חדש? | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשע"ז 10:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12375 החיבור לערכים על ידי עולם הסוד | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשע"ז 7:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12290 המבט הכללי לא נותן לנו להוציא אף פרט מן הכלל | אור לנתיבתי [133] מאמר ''ציור הכלליות'' עמ' רכא' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ז בשבט תשע"ז 14:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12270 סודה של שבת - השיטה החינוכית והרוחנית של ארץ ישראל | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ב בשבט תשע"ז 45:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12250 אהבת הנבראים ואהבת ה' | אור לנתיבתי [129] מאמר ''מושג האהבה הכללי'' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י בשבט תשע"ז 42:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12234 נוסחים בתפילה - הערצה ותמימות | כללי כללי - הרב קשתיאל ה בשבט תשע"ז 37:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12211 עשה לך רב | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ח בטבת תשע"ז 7:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12189 הופעת האמון בין ישראל לקבה בתפילות השבת | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ז בטבת תשע"ז 38:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12202 איך יוצאים נכון מהישיבה אל חיי בעשייה? והשפעת הקהילה | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ו בטבת תשע"ז 9:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12209 ביאור המגמה הכללית של טעמי המצוות על פי הנביאים | תפארת ישראל [81] פרק נה' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תשע"ז 33:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12175 שיווי המשקל בעבודת המידות בין הראיה הכללית לבין הפרטים שצריך לתקן | אור לנתיבתי [119] מאמר ''הישרת הדרך' עמ' קצו' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ בטבת תשע"ז 15:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12137 מה משמעות המצוות וציווים סביב מצוות המלחמה? | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ח בטבת תשע"ז 5:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12106 מבט של שבת - ראיית המכלול | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ג בטבת תשע"ז 38:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12071 איך מתייחסים להתנסחויות התנך? | כללי כללי - הרב קשתיאל ו בטבת תשע"ז 6:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12060 שבת - זמן לדיבורים של תוכן וערכים | כללי כללי - הרב קשתיאל ו בטבת תשע"ז 37:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12031 העיסוק בעבודה זרה הוא כמו להתעסק בביוב | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשע"ז 14:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11976 איך יוצרים חיבור בין הקודש והחול? | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ד בכסלו תשע"ז 42:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11984 בחירה חופשית, השגחה פרטית ועמל האדם | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ג בכסלו תשע"ז 15:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11981 יסוד בניין הבית - לתת בלי חשבון | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ג בכסלו תשע"ז 9:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11982 כיצד צריך לנהל את השיח הציבורי על השבת? | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ג בכסלו תשע"ז 10:20
1234
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר