אמונה ובטחון בעיסוק במקצוע הרפואה, שיעור פתיחה | רפואה והלכה [1]

הרב אופיר וולס

ב באלול תשע"ח

אמונה ובטחון בעיסוק במקצוע הרפואה, שיעור פתיחה | רפואה והלכה [1]

הרב אופיר וולס

ב באלול תשע"ח
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הלכה [ , הרב אופיר וולס , הלכה
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 14209 אמונה ובטחון בעיסוק במקצוע הרפואה, שיעור פתיחה | רפואה והלכה [1] סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ב באלול תשע"ח 58:10
הלכה הרב אופיר וולס 53 9455 ברכת הגומל לחולים ואסירים | הלכה [68] סימן ריט' סע' א', ב', ז', ח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ט בתמוז תשע"ה 24:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 9427 חיוב ברכת הגומל בנסיעות טיסות ושייט | הלכה [67] סימן ריט' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ו בתמוז תשע"ה 28:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 9375 הזכרת שם ה' לבטלה | הלכה [60] סימן רטו' סע' ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ח בסיוון תשע"ה 25:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 8733 ברכה על מרקי ירקות | הלכה [41] סימן רה' סע' א' - ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ג בטבת תשע"ה 29:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 8717 עיקר וטפל בברכה על פירות וירקות | הלכה [40] סימן רד' סע' י' - יג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ד בטבת תשע"ה 22:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 8715 ברכה על שתיית מים | הלכה [39] סימן רד' סע' ו' - ט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ג בטבת תשע"ה 26:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 8677 ברכה על מאכלים שנתעפשו ועל יין המהול במים | הלכה [38] סימן רד' סע' א' - ה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ז בטבת תשע"ה 24:15
הלכה הרב אופיר וולס 53 8666 ברכה על פירות וירקות | הלכה [37] סימן רג משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ג בטבת תשע"ה 29:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 8647 ברכה על פירות שלא כדרך אכילתם | הלכה [36] סימן רב' סע' יב' - יח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ג בכסלו תשע"ה 27:15
הלכה הרב אופיר וולס 53 8622 ברכה על מרקי ירקות | הלכה [35] סימן רב' סע' ט' - יא' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ט בכסלו תשע"ה 26:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 8599 ברכות על פירות וירקות טחונים ומיצי פירות | הלכה [34] סימן רב' סע' ז' - ח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ז בכסלו תשע"ה 27:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 8567 ברכת גרעיני הפירות שמן זית וקליפות הפירות | הלכה [33] סימן רב' סע' ג' - ו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט בכסלו תשע"ה 25:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 8560 ברכת בורא פרי הגפן ובורא פרי העץ | הלכה [32] סימן רב' סע' א' - ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ה בכסלו תשע"ה 28:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 8450 עד היכן ברכת הזימון | הלכה [31] סימנים ר' - רא' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ח בתשרי תשע"ה 26:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 8366 זימון נשים | הלכה [30] סימן קצט' סע' א' - סופו משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ז באלול תשע"ד 25:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 8367 דיני זימון- צירוף ע''י אכילת ירקות ושתיה וצירוף חילוני לזימון | הלכה [29] סימן קצז' סע' ב' - קצט' סע' ה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ו באלול תשע"ד 28:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 8351 דיני זימון- צירוף לזימון | הלכה [28] סימן קצו' - קצז' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ג באלול תשע"ד 27:15
הלכה הרב אופיר וולס 53 8307 דיני זימון- צירוף שני קבוצות שאינן אוכלות בבית אחד | הלכה [27] סימן קצד' סע' ב' - קצה' סע' ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ באלול תשע"ד 26:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 8308 דיני זימון- התחברות קבוצות שונות לזימון כאשר לא אכלו יחד | הלכה [26] סימן קצג' סע' ג' - קצד' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ז באלול תשע"ד 26:43
הלכה הרב אופיר וולס 53 8273 יציאה מחתונה בלי זימון | הלכה [25] סימן קצג' סע' א' - ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ג באלול תשע"ד 31:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 8271 זימון בשלושה וזימון בעשרה | הלכה [24] סימן קצב' - קצג' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט באלול תשע"ד 28:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 8200 דיני ברכת המזון ושוכח להזכיר בה מאורע היום | הלכה [23] סימן קפח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ד באב תשע"ד 29:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 8185 ברכת המזון לנשים וילדים | הלכה [22] סימן קפה' סע' ד' - קפז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר א באב תשע"ד 27:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 8186 ברכת המזון שלא במקום האכילה | הלכה [20] סימן קפג' סע' י' - קפד' סע' ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ב בתמוז תשע"ד 22:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 8173 איסור הסחת דעת בסעודה | הלכה [19] סימן קפג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ח בתמוז תשע"ד 26:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 8111 דין מים אחרונים וכוס של ברכה אחרונה | הלכה [17] סימן קפא' סע' ד' - קפב' סע' ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ב בתמוז תשע"ד 26:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 8071 חיוב השארת לחם על השולחן בזמן ברכמ''ז ודין מים אחרונים | הלכה [16] סימן קפ' - קפא' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ה בתמוז תשע"ד 26:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 8054 הסח הדעת בסעודה | הלכה [15] סימן קעט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ב בתמוז תשע"ד 24:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 8036 הלכה [14] סימן קעח' סע' ג' - ז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ח בסיוון תשע"ד חסר
הלכה הרב אופיר וולס 53 8022 הסח הדעת בסעודה ביציאה ממקום סעודתו חלק א' | הלכה [13] סימן קעח' סע' א' - ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ה בסיוון תשע"ד 25:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 8000 המשך אכילה לפני סעודה ודיני ברכה על הקינוח | הלכה [12] סימנים קעה'- קעז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"א בסיוון תשע"ד 25:10
הלכה הרב אופיר וולס 53 7982 ברכת הטוב והמטיב על היין, אכילת מזונות לפני הסעודה | הלכה [11] סימנים קעה'- קעו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ז בסיוון תשע"ד 26:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 7980 דין נמלך וברכת משקה בתוך סעודה | הלכה [10] סימן קעד' סע' ה' - ח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ד בסיוון תשע"ד 24:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 7924 מים אמצעיים, ודין ברכת היין הפוטרת שאר משקים | הלכה [9] סימן קעג' - קעד' סע' ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"א בסיוון תשע"ד 25:10
הלכה הרב אופיר וולס 53 7914 ביזוי אוכלין ובל תשחית | הלכה [8] סימן קעא' - קעב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ז בסיוון תשע"ד 25:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 7912 עניני דרך ארץ בסעודה | הלכה [7] סימן קע' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ד בסיוון תשע"ד 25:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 7899 נתינת דבר מאכל למי שאינו מברך | הלכה [6] סימן קסט' - סימן קע' הלכ' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ט באייר תשע"ד 25:10
הלכה הרב אופיר וולס 53 7882 דבר שבלילתו רכה | הלכה [5] סוף סימן קסח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ו באייר תשע"ד 23:10
הלכה הרב אופיר וולס 53 7860 הברכה על מאכלים מטוגנים ומבושלים | הלכה [4] סימן קסח' סע' י' - יג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ב באייר תשע"ד 23:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 7837 פת הבאה בכסנין - המשך | הלכה [3] סימן קסח' סע' ז' - ט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ט באייר תשע"ד 29:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 7825 פת הבאה בכסנין- חיוב הפת בברכת המוציא והמזון ע''פ כמות האכילה | הלכה [2] סימן קסח' סע' ה' - ו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ו באייר תשע"ד 26:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 7793 פתיחה, קדימויות בברכות בענייני לחם ועוגות | הלכה [1] סימן קסח' סע' א' - ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ב באייר תשע"ד 31:15
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
כתבי הראי"ה