הצניעות - השער לחכמה | כללי

הרב אליעזר קשתיאל

כ"א באדר א תשע"ו

הצניעות - השער לחכמה | כללי

הרב אליעזר קשתיאל

כ"א באדר א תשע"ו
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: צניעות
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15502 הבנת הערך הפנימי וחסרון ההבלטה החיצונית | מידות ראיה [50] מידת הצניעות מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ה בכסלו תש"פ 53:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15507 הצדקות כמתקנת את כל צדדי החיים | מידות ראיה [49] מידת הצדקות ומידת הצניעות מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ח בכסלו תש"פ 1:04:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14819 חוסר צניעות = טיפשות | כללי שיעורים נבחרים מתוך סדרות ח באדר א תשע"ט 51:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14761 חוסר צניעות = טיפשות | מסכת אבות [63] פרק ו' משנה ו' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ח באדר א תשע"ט 51:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14451 'החמרה הלכתית' או 'גישה חינוכית' - שמירה על גדרי הצניעות לאור שבת ארגון | כללי כללי - הרב קשתיאל ו בכסלו תשע"ט 24:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14021 איך מחנכים לצניעות? בצניעות! | כללי כללי - הרב קשתיאל ט בסיוון תשע"ח 23:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13864 הצניעות - ערך עליון | כללי כללי - הרב קשתיאל י באייר תשע"ח 37:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13674 המקור לחוכמה - צניעות | סוגיית הצניעות [1] כללי - הרב קשתיאל ד באדר תשע"ח 55:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13515 הצניעות מביאה ברכה | גבורות [78] פרק כ' גבורות ה' - הרב אוהד ו בטבת תשע"ח 19:55
אמונה הרב אלי סדן 14 13437 צניעות האדם וטהרת חיי המשפחה | האמון המשפחתי [1] כללי - הרב אלי י"ז בכסלו תשע"ח 1:18:30
אמונה הרב איתן קופמן 52 12772 מידת הצניעות - תביעה טבעית להיות את המהות | לפעמים לא מתחשק לי להיות דתי [5] לפעמים לא מתחשק לי להיות דתי - הרב איתן [תשע''ז] י"א בסיוון תשע"ז 46:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12458 האנושות נחשפת למושג הצניעות - דרך אסתר | אור חדש [10] על פי ספר אור חדש עמ' נב' - נד' אור חדש למהר"ל - הרב קשתיאל תשע'ו י באדר תשע"ז 19:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12314 איך נגשים ללמד ילדים דברים שבצניעות? | שו''ת כללי - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשע"ז 4:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11424 צניעות היא כח נאמנות היא מצפן | ערב לימוד לקיץ - המשפחה הישראלית כללי - הרב אוהד ז באב תשע"ו 46:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11261 ההתנגדות לצניעות - מלחמת הישרדות (על תיאוריית הציונות החילונית) | אור לנתיבתי [37] מאמר ''לצניעות ולטהרה בישראל'' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ט בסיוון תשע"ו 38:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11226 הכרח הצניעות במערכות הציבוריות | אור לנתיבתי [36] מאמר ''לצניעות ולטהרה בישראל'' עמ' רעז' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ח בסיוון תשע"ו 33:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11225 הצניעות - הפתח להתפתחות | אור לנתיבתי [35] מאמר ''לצניעות ולטהרה בישראל'' עמ' רעז' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ז בסיוון תשע"ו 40:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11208 התשתית לתיקון המידות | אור לנתיבתי [34] מאמר ''לצניעות ולטהרה בישראל'' עמ' רעו' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ג בסיוון תשע"ו 37:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11061 האם אנחנו יכולים לשמור על עצמנו בענייני צניעות | פרשת נשא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ג בסיוון תשע"ו 38:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11040 צניעות - היכולת לעסוק ברובד הפנימי של האדם | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ד באייר תשע"ו 31:55
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אוהד תירוש 12 10838 צניעות במקום העבודה | כללי כללי - הרב אוהד כ"ט באדר ב תשע"ו 5:05
אמונה הרב אלי סדן 14 10625 עצות על טהרה, צניעות וקשר עם בנות בצבא | שבוע הכנה לצבא [6] שבוע הכנה לצבא תשעו' כ"ג באדר א תשע"ו 39:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10609 הצניעות - השער לחכמה | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"א באדר א תשע"ו 53:15
מוסר הרב יוסף קלנר 23 8463 בעיות צניעות במקומות בילוי | שו''ת שו''ת - הרב קלנר ז באלול תשע"ד 9:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8121 טו' באב - המחוללות בכרמים מול גדרי הצניעות | שו''ת שו''ת - הרב קלנר י בתמוז תשע"ד 25:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8056 הנאמנות לצניעות הנשמתית הפנימית | קרטריון לאמת [24] קרטריון לאמת [תשע"ד] הרב קלנר ד בתמוז תשע"ד 1:01:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7417 אי יכולת האדם ליצור חלוקה וגדרים בענייני הצניעות | מסילת ישרים [19] פרק יא' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל ג באדר א תשע"ד 44:10
אמונה הרב אלי סדן 14 7225 גדרי הצניעות- חומרא בעלמא ? כללי - הרב אלי כ בטבת תשע"ד 9:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 6409 ענבים ויין כמשל לעולם ומידת הצניעות | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל כ בשבט תשע"ג 30:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 6344 השליטה בדיבור- מנוף לעולם הצניעות | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"א בטבת תשע"ג 36:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 4766 מידת הצניעות [קצרצרים] מידות - הרב קשתיאל א באב תש"ע 1:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 3905 מידת הצניעות מידות - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תש"ע 43:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 2417 תיקון המידות-מידת הצניעות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ח בסיוון תשס"ח 46:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11243 נתיב הצניעות [3] נתיבות עולם - הרב קשתיאל י"ז בכסלו תשס"ח 46:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11242 נתיב הצניעות [2] נתיבות עולם - הרב קשתיאל ט"ז בכסלו תשס"ח 37:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11241 נתיב הצניעות [1] נתיבות עולם - הרב קשתיאל ט"ו בכסלו תשס"ח 38:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 913 עבודת המידות - מידת השתיקה והצניעות מידות - הרב קשתיאל כ"ד בשבט תשס"ה 50 ד'
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 893 עבודת המידות - צניעות מידות - הרב קשתיאל כ"ד באייר תשס"ג 1 ש'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
כתבי הראי"ה