ספר דברים - בחינת תורה שבע"פ | פרשת דברים

הרב אוהד תירוש

ה באב תשפ"א

ספר דברים - בחינת תורה שבע"פ | פרשת דברים

הרב אוהד תירוש

ה באב תשפ"א
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18618 יכולת ההתקדמות יכולה להיות רק אם יש את היכולת ליפול | פרשת וילך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ז באלול תשפ"ג 55:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18580 שמיעת הפרגוד ממעמקי הנפש | פרשת ניצבים וילך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ באלול תשפ"ג 51:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18555 תפקידי הכהן והביכורים וחיבורם לעם ישראל | פרשת כי תבוא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ג באלול תשפ"ג 58:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18522 ''כניסת התורה ללב האדם כנגד יצר הרע'' | פרשת כי תצא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ו באלול תשפ"ג 54:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18460 ספר דברים- הנכחת היראה בעם ישראל פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א באב תשפ"ג 54:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18416 פרשת פנחס - קורבנות חובה וטעם בתורה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ז בתמוז תשפ"ג 47:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18374 שלש מדרגות בתורה ובשבת, ''זאת חוקת התורה'' | פרשת חוקת פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ב בתמוז תשפ"ג 48:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18351 מקום המחולקת שהיא לשם שמיים | פרשת קרח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ה בסיוון תשפ"ג 56:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18328 לכיבוש הארץ דרושה גבורה רוחנית | פרשת שלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ח בסיוון תשפ"ג 52:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18309 התגלות התורות אצל משה ואצל החכמים | פרשת בהעלותך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"א בסיוון תשפ"ג 50:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18256 המפקד- גילוי התפקיד של כל אחד | פרשת במדבר פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ז באייר תשפ"ג 45:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18234 מצוות ה' בארץ כגילוי למציאות רוחנית עליונה | פרשת בהר - בחוקתי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ט באייר תשפ"ג 47:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18145 מעשי האדם בבריאה, בהקמת המשכן ובשבת | פרשת ויקהל- פקודי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב באדר תשפ"ג 47:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18094 זהב וכסף - אהבה ויראה | פרשת תרומה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א באדר תשפ"ג 49:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18058 כוונת הלב של כל אחד היא תחילת השלמות | פרשת משפטים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד בשבט תשפ"ג 46:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18035 זכור ושמור - שתי בחינות במהותה של השבת | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ז בשבט תשפ"ג 47:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18009 ארבע תרופות מקריעת ים סוף כנגד התלונות של המרגלים על התורה | פרשת בשלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י בשבט תשפ"ג 56:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17953 שימת גבולות ושמירת הברית | פרשת וארא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ה בטבת תשפ"ג 50:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17908 ''וירא בסבלותם'' - מטוב לטוב מאוד| פרשת שמות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ח בטבת תשפ"ג 51:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17879 יוסף - השלד של קדושת ישראל | פרשת ויחי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"א בטבת תשפ"ג 54:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17846 מה אפשר ללמוד מהמפגש בין האחים | פרשת ויגש פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד בטבת תשפ"ג 57:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17779 מפגש יעקב ועשו - ההתמודדויות התרבותיות של עמ"י | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ג בכסלו תשפ"ג 56:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17774 יראת יצחק מהלב, יראת יעקב גם מהמקדש | פרשת ויצא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ו בכסלו תשפ"ג 56:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17748 עם ישראל נמשל לשדה תפוחים | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ט בחשוון תשפ"ג 58:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17689 העיקר הוא הרצון | פרשת וירא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ו בחשוון תשפ"ג 57:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17688 התגלות שלושת האבות בציווי ה' 'לך לך'| פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ח בחשוון תשפ"ג 50:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17687 'איש צדיק תמים' - כנגד מדרגת משה יוסף ויעקב | פרשת נח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א בחשוון תשפ"ג 48:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17603 השפעת הבאת הביכורים על התחדשות האדם | פרשת כי תבוא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ח באלול תשפ"ב 39:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17493 פרשת דברים - שבת חזון | גדלות, חשבון נפש ותשובה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ו באב תשפ"ב 56:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17447 עוצמתו של כח הדיבור ומהות הנדר | פרשת מטות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"א בתמוז תשפ"ב 58:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17431 שורש קנאת פנחס - יתרו | פרשת פנחס פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ו בתמוז תשפ"ב 40:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17384 האתון שבנפש | פרשת בלק פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ז בתמוז תשפ"ב 57:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17360 יותר חשוב שלא תחשוב | פרשת חקת פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ל בסיוון תשפ"ב 52:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17407 פרשת קרח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד בסיוון תשפ"ב 47:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17264 הספירה המבטאת את ייחודיות הפרטים | פרשת במדבר פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד באייר תשפ"ב 01:05:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17172 שנת שבתון | פרשת בהר פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י באייר תשפ"ב 47:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17057 עונג שבת - גילוי האלוקיות בארץ | פרשת תזריע פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ז באדר ב תשפ"ב 45:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17032 עבודת הקרבנות - הדרך להילחם ביצר הרע | פרשת שמיני פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ באדר ב תשפ"ב 48:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16961 סוד העמודים והאדנים | פרשת ויקהל פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב באדר א תשפ"ב 52:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16957 "פסול לך" - פיסול לבבות ישראל | פרשת כי תשא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ו באדר א תשפ"ב 51:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16943 מתפקדי הכהן, קירוב רחוקים ותיקון פגם הברית | פרשת תצווה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ח באדר א תשפ"ב 51:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16915 פרשת משפטים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ה בשבט תשפ"ב 47:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16873 דיבור קדוש ויד חזקה | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ז בשבט תשפ"ב 51:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16858 יציאת מצרים כמנגדת לחטא המרגלים | פרשת בשלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י בשבט תשפ"ב 54:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16845 המכות שנגד גלות הנפש | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ג בשבט תשפ"ב 52:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16806 האטמות הדיבור בגלל אטימות הלב | פרשת וארא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד בטבת תשפ"ב 57:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16757 הסוף כמברר את תכלית התהליך | פרשת ויחי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"א בטבת תשפ"ב 55:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16739 יראה של המון ויראה של יחידים | פרשת וישב פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד בטבת תשפ"ב 49:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16727 משיח - שמירת הברית | פרשת וישב פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ בכסלו תשפ"ב 50:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16709 קנייני הקודש נקנים דווקא בעמל | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ג בכסלו תשפ"ב 56:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16697 תיקון יצר הרע, סיבת יציאת יעקב לגלות חרן | פרשת ויצא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ו בכסלו תשפ"ב 53:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16666 יעקב אבינו לא שיקר! | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ח בחשוון תשפ"ב 58:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16660 הזקנה - חיים בעלי משמעות | פרשת חיי שרה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב בחשוון תשפ"ב 56:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16636 המלאכים - בירור הופעת הכוחות של האבות | פרשת וירא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ד בחשוון תשפ"ב 1:07:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16661 פריצת גבולות - מתי מותר לשתות יין? | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ח בחשוון תשפ"ב 45:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16582 ייצוב הקומה הנוכחית לקראת הקומה הבאה | פרשת נצבים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד באלול תשפ"א 45:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16574 ביכורים - האור שבעור | פרשת כי תבוא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ז באלול תשפ"א 43:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17309 איך מחזירים את היצרים בתשובה | פרשת כי תצא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"א באלול תשפ"א 45:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16500 ספר דברים - בחינת תורה שבע"פ | פרשת דברים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ה באב תשפ"א 51:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16486 קנאה של תשובה וכפרה | פרשת פנחס פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ בתמוז תשפ"א 48:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16475 עיניו של דוד, מול עייני בלעם | פרשת בלק פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ג בתמוז תשפ"א 43:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16455 נחשים ושרפים - משה עושה מלאך | פרשת חקת פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ו בתמוז תשפ"א 46:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16432 יראה וחיבור מתאים ובדיקה עצמית | פרשת קורח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ט בסיוון תשפ"א 38:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16374 המטרה - הַשְׂכֵּל וְיָדֹעַ אוֹתִי | פרשת נשא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ח בסיוון תשפ"א 51:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16355 לא להיות אילן סרק בחיינו | פרשת בהר - בחוקותי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ג באייר תשפ"א 57:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16347 היכולת של השבת לעצב את המחשבות | פרשת אחרי מות - קדושים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט באייר תשפ"א 35:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16290 זכור - בין שבת לעמלק | פרשת תרומה - זכור פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ה באדר תשפ"א 39:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16284 שור+חמור= כלב? | פרשת משפטים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ח בשבט תשפ"א 47:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16272 מהו רועה עם? ומה השפעתו? | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב בשבט תשפ"א 38:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16258 על העץ ועל האילן | פרשת בשלח וטו' שבט פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ד בשבט תשפ"א 45:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16243 נחש מחופש לתלמיד חכם | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ז בשבט תשפ"א 38:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16238 מיהו גואל של אמת | פרשת שמות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב בטבת תשפ"א 40:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16211 השבת פותחת את סתימת חיינו | פרשת ויחי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ד בטבת תשפ"א 51:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16191 קידוש המקום על ידי הזמן | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ז בכסלו תשפ"א 56:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16135 סעודתו של יצחק - אכילתו של צדיק | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ב בכסלו תשפ"א 49:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16132 משמעויות מערת המכפלה וקבורת שרה בה | פרשת חיי שרה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד בחשוון תשפ"א 42:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16115 מידת האהבה שמוליכה ממדרגה למדרגה שנטועה בנו | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י בחשוון תשפ"א 38:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16100 הנחמה באי התפילה של נח | פרשת נח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד בחשוון תשפ"א 42:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16043 הקללות כחלק מהברית של הקב"ה עם עם ישראל | פרשת כי תבוא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ג באלול תש"פ 1:03:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16041 אשת יפת תואר - שורש המלחמה ביצר | פרשת כי תצא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ו באלול תש"פ 52:20
123
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים