קורס טיס מחזור 166
ביום חמישי האחרון י"ט תמוז הסתיים קורס טייס, רה"מ בנימין נתניהו העניק לא. ממחזור כ"א את כנפי הטייס על סיימו בהצטיינות מגמת מסוקים.
השתתפו בטקס גם חמשת פרחי הטייס ממחזורים כ"ב כ"ג וכ"ד בשלבים השונים.
לאחר הטקס בקרנו גם אצל בוגרינו ביחידת החילוץ 669 כולל הכשרת מטבח...
ולסיום בשיכון הקבע בחצרים בו מתגוררות ארבע [!] משפחות טייסים.תפריט תפריט