פרשת תרומה | טועמיה - דבר תורה לשבת

הרב עקיבא קשתיאל

ה באדר א תשפ"ד

פרשת תרומה | טועמיה - דבר תורה לשבת

הרב עקיבא קשתיאל

ה באדר א תשפ"ד
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
שיעורים מומלצים:
נושאשם הרבIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב עקיבא קשתיאל 46 18994 פרשת תרומה | טועמיה - דבר תורה לשבת טועמיה - דבר תורה לשבת | הרב עקיבא ה באדר א תשפ"ד 06:25
פרשיות השבוע הרב עקיבא קשתיאל 46 18906 בתהליכים צריך פרספקטיבה | פרשת וארא [טועמיה] טועמיה - דבר תורה לשבת | הרב עקיבא א בשבט תשפ"ד 10:15
אמונה הרב אלי סדן 14 18859 איגרת המיוחדת של הרב סדן לדור הצעיר במהלך מלחמת חרבות ברזל כללי - הרב אלי ט בטבת תשפ"ד
אמונה הרב עקיבא קשתיאל 46 18765 מהו המסר במסירות הנפש | מלחמת 'משיב הרוח' מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] ג בכסלו תשפ"ד 07:55
אמונה הרב פנחס עציון 58 18656 דרך התמודדות עם דאגות | מלחמת חרבות ברזל מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] ב בחשוון תשפ"ד 40:45
אמונה הרב אלי סדן 14 18655 את צמח דוד תצמיח | מלחמת חרבות ברזל מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] א בחשוון תשפ"ד 1:03:15
שיעורים אחרונים:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
הלכה הרב נריה בולאק 70 19003 האוחז בספר תורה ערום נקבר ערום | בהלכה ובאגדה [5] בהלכה ובאגדה- הרב נריה [תשפ"ד] ז באדר א תשפ"ד 45:40
אמונה הרב דוד טורנר 63 19001 תפארת ישראל [8] ,פרקים יג'-יד' תפארת ישראל - הרב דוד טורנר [תשפ"ד] ז באדר א תשפ"ד 1:02:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18989 תרבות ישראל השלמה והשראת השכינה בעם | פרשת תרומה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו באדר א תשפ"ד 41:10
הרצאות חול הרצאות חול 59 19002 בסבך ההגמוניה | טל קופל -סוציולוג, מפגש [5] תוכנית קדמא [תשפ"ד] ו באדר א תשפ"ד 1:33:15
כתבי הראי"ה הרב יהודה סדן 49 18990 העיסוק האנושי הכללי הרגשי והשולל וההרחבה של האידאלים האלוקיים לחיים הישראלים | מאמר דעת אלוקים [14] אדר היקר עמ' קלה' - קלו' דעת אלוקים - הרב יהודה [תשפ"ד] ה באדר א תשפ"ד 41:45
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב יואל רכל 22 18982 מלחמה! | הרב יואל רכל, הפודקאסט של 'בני דוד' ['מלחמת 'משיב הרוח'] פודקאסט 'בני דוד' ה באדר א תשפ"ד 35:25
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18996 נקודת ציון | אורות ישראל [17] , פרק א פס' טז' אורות ישראל- הרב עקיבא [תשפ"ד] ה באדר א תשפ"ד 34:10
כתבי הראי"ה הרב יהודה סדן 49 18993 פעולת התפילה וקושיית הפילוסופים | סוגיות בעין איה [18] עין איה ברכות ב' פרק ה' פס' עט סוגיות בעין איה - הרב יהודה [תשפ"ד] ה באדר א תשפ"ד 54:30
פרשיות השבוע הרב עקיבא קשתיאל 46 18994 פרשת תרומה | טועמיה - דבר תורה לשבת טועמיה - דבר תורה לשבת | הרב עקיבא ה באדר א תשפ"ד 06:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18999 קדושת ישראל =לכל אחד יש חלק | פרשת תרומה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ה באדר א תשפ"ד 44:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18985 העמקה במושג התפילה | יסורים ממרקים [30] הוד הקרח הנורא עמ' פג -פד אדר א יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] ד באדר א תשפ"ד 59:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18986 טענת הקדמות | כוזרי [44] סע' ס' -סב' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ד באדר א תשפ"ד 36:45
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18995 אהבת האומה מתפשטת לאהבת התורה | אורות התחיה [45], פס' כג' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] ג באדר א תשפ"ד 43:05
תפילה הרב ישי צור 77 19000 הצד של התפילה בדוד המלך | כללי כללי- הרב ישי צור ג באדר א תשפ"ד 41:25
כתבי הראי"ה הרב יהודה סדן 49 18992 חשיבות לימוד האמונה בדורנו | זרעונים [18]ייסורים ממרקים זרעונים - הרב יהודה [תשפ"ד] ג באדר א תשפ"ד 46:00
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 18998 ''ושכנתי בתוכם''- סגולתו של כל יהודי | פרשת תרומה פרשת שבוע - הרב פנחס ב באדר א תשפ"ד 38:00
פרשיות השבוע הרב דוד אמתי 73 18997 ''ישראל קדושים הם''- שום כוונה לא הולכת ריקם | פרשת תרומה פרשת שבוע | הרב דוד אמיתי ב באדר א תשפ"ד 40:30
אמונה הרב יהודה סדן 49 18991 שורש המרי | כוזרי [14] סע' סט' - עט' כוזרי [תשפ"ד] הרב יהודה סדן ב באדר א תשפ"ד 51:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18987 אחדות השכל והרצון. הרצון הפנימי הוא שורש הכל | אורות הקודש א' [132] עמ' רנח' - רנט', פס' פב - פג אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ט בשבט תשפ"ד 47:15
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 18983 האם החינוך לכלליות מוחק את ערכו של הפרט | כללי כללי - הרב יגאל כ"ט בשבט תשפ"ד 57:35
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
ספר מלאכי