צימר לחיילים
צימר לחיילים
ביום שני נוספו למשפחת בני דוד שני קראונים במתחם המגורים של התלמידים. האחד הגיע לפנימיות והתווסף לשכונה כדי להוסיף מיטות ולהקל על הצפיפות בפנימייה.
והשני הגיע לאתר הקראונים, יותאם וישופץ לאירוח החיילים המגיעים לביקור במהלך הרגילה או לשבת.
בקרוב נכנס לעבודות על התשתיות של הקראוונים ושיפוצם והם יאוכלסו בקרוב.             

                    

                            

תפריט תפריט