שיעור מנהיגות עם הרב יגאל למסיימי קורס קצינים

כו' תשרי תשע"ג
שיעור מנהיגות עם הרב יגאל למסיימי קורס קצינים
                                          
לקראת סיום קורס קצינים במהלך שבוע כניסה לתפקיד בבית גולדמינץ
הגיע הרב יגאל ללמוד עם תלמידנו [וחברים נוספים].
ההתיצבות הייתה מלאה למרות השעה המאוחרת והמד"ס למחרת בחמש בבוקר...
   




תפריט תפריט