ריצת בוקר בבה"ד 1 עם 24 צוערים חדשים מ"בני דוד"
             ריצת בוקר בבה"ד 1 עם 24 צוערים חדשים מ"בני דוד"

ר"ח טבת, נר שביעי של חנוכה נפתח בריצת בוקר, 24 צוערים (!) פתחו את המירוץ בקורס הקצינים לקראת תפקידי הפיקוד השונים הרב יואל הצטרף אליהם בברכת הדרך.


תפריט תפריט