תרח"ט גבעתי וסיירת רימון טבת תשע"ד
תרח"ט גבעתי וסיירת רימון טבת תשע"ד

תרגיל גדול של חטיבת גבעתי וסיירת רימון באיזורינו.
יצאנו עם בוקר לבקר את חיילנו בשטחי הכינוס של החטיבה רגע אחד לפני היציאה לתרגיל לתת את ברכת הדרך ,אפילו המח"ט הגיע להתכבד בקפה ועוגיות...

     
     
     
     
תפריט תפריט