הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א ב"בני דוד"
הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א ב"בני דוד"

מאות מתלמידי "בני דוד" התכנסו בבית המדרש כדי לקבל את פני מרן הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א שהגיע לביקור ב"בני דוד". הראשל"צ התקבל בשירה וריקודים ע"י התלמידים וכיבד את הרבנים והתלמידים בשיעור ארוך בהלכה בנושא - אמירה לנוכרי בשבת. השיעור היה מטובל
בסיפורים על אביו מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. הרב חיזק את התלמידים בהמשך השקידה והלימוד בכל עת ובכל שעה בימים, בלילות ובערבי שבתות.
הרב אלי סדן העניק לרב את ספריו "דולה ומשקה" ואת הספר "ויהי ידיו אמונה".
השיעור הועבר בשידור חי באתר האינטרנט של "בני דוד", לצפייה בשיעור לחץ על התמונה משמאל.
    
      
  
                                                                                                                                                                        
         
    תפריט תפריט