המאה ואחד באימון באליקים

                        המאה ואחד באימון באליקים

גדוד 101 בפקודו של המג"ד החדש אבינועם אמונה ירד מקו בצפון לאימון במדבר יהודה, בשבת האחרונה הוקפץ לישובי בינימין בעקבות יום הנכבה זכינו לתגבור בקבלת שבת ממ"פ המסייעת והחפ"ק.
היום קפצנו להשלים את המפגש עם הלוחמים במהלך התרגילים בבסיס אלייקים.
    ​
    ​

תפריט תפריט