סדרת חינוך בירושלים לגדוד דקל סיון תשע"ד

                 סדרת חינוך בירושלים לגדוד דקל סיון תשע"ד

הבוקר, יום שלישי [יב' סיון] פגשנו צוערים רבים מגדוד דקל שעלו לסדרת חינוך בירושליים דבר נדיר בעידן הקיצוצים, הצוערים עומדים לקראת סיום החלק הראשון בבה"ד 1
נאחל להם הצלחה רבה!

 


תפריט תפריט