הרב יגאל במפגש עם חיילים לקראת ראש השנה

הרב יגאל במפגש עם חיילים לקראת ראש השנה

בערב חג נסע הרב יגאל לתת שיחה לסגל הפיקוד של בית הספר ללוחמה בדילמות פיקודיות וערכיות היה מרתק!
לאחר מכן נתן שיעור לבוגרים וחבריהם מהצוותים שמסיימים מסלול היום,
להתראות בסוף מסלול הבא.
תפריט תפריט