מלווה מלכה מוצש"ק לך לך לחיילים עם הרב יגאל

מלווה מלכה מוצש"ק לך לך לחיילים עם הרב יגאל


במוצאי שבת לך לך התאספו כמה חיילים גיבורים שויתרו על חלק ניכר מחופשתם והגיעו לעלי למלווה מלכה בביתו של הרב יגאל.
לאחר כשעה של שירים וניגונים העביר הרב יגאל שיעור בפרשת השבוע.
הרעיון הוא לעשות מידי פעם ערב כזה במוצ"ש או ביום ה' בעלי או במרכז הארץ אנו בודקים היכן הכי יעיל ומועיל פרטים בהמשך.


 
 

תפריט תפריט