חילופי גברי בעוטף עזה

חילופי גברי בעוטף עזה

יאיר שטרן מפלס"ר הנחל מחזור כג' מחליף את שגיא כג' דוייב כב' ואלמליח טו' במוצב בעוטף עזה.
נר התמיד ממשיך לדלוק..

תפריט תפריט