סיומי מסלול ביחידות המיוחדות חשון תשע"ה

סיומי מסלול ביחידות המיוחדות חשון תשע"ה

ש: מה עושים כאשר סיום מסלול של השייטת בקסריה סיום מגלן בדרום הרחוק סיום אגוז בחרמון וסיום יהלום במנשה? וכולם בתוך 24 שעות?
ת: נותנים לבימיבה לסוע מאות ק"מ... שלוש בבוקר מגלן בדרום הרחוק שמונה בבוקר בחרמון.


 

Main Image
Item 1 of 0
 
  • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94%20(4)~1
  • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94%20(5)~1
  • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94%20(6)~1
  • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94%20(7)~1
  • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94%20(8)~1
  • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94%20(9)~1
  • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94%20(10)~1
  • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94%20(3)~1
  • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94%20(1)~1
  • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94%20(1)~2
תפריט תפריט