גולני קו שכם

גולני קו שכם אדר תשע"ה

טוב שכן קרוב...
בין המסעות והטקסים יצאנו לבקר את שכיננו הקרובים גדסר גולני שתופס את הקו בשומרון.


 תפריט תפריט