ביקור אצל ישני חברון

פורסם ב' ל' חשון תשע"ו

ביקור אצל ישני חברון

 


בתחילת השבוע יצאנו לבקר בוגרים בחזית אצל יישני חברון. פגשנו בוגרים מכפיר מגבעתי ומהצנחנים המתגברים את השמירה בעיה"ק חברון תובב"א.

 

תפריט תפריט