ביקור בעוצבת הגליל אדר ב' תשע"ו

פורסם ב: יג' אדר ב' תשע"ו


שבוע שעבר הצטרפנו למקטע הרביעי של 'בשביל החיוך' לזכרו של הדר גולדין. בשביל החיוך הוא יוזמה של המשפחה המארגנת טיולים על בסיס שביל ישראל לזכרו של הדר.
המשפחה מזמינה את החברים להצטרף כל כמה חודשים לקטע אחר. הפעם הצטרפנו יחד עם הרב פנחס וכתתו למקטע שבין דישון למצודת כח. פגשנו שם גם מספר בוגרים שלמדו עם הדר במכינה.
משם המשכנו למוצבים השונים לאורך גבול הצפון, ופגשנו בוגרים מהצנחנים מהשריון ומאמ"ן, הספקנו גם להשתתף בטקס החלפת ממפאי"ם במסיעת 188 בהם משרתים בסגל הפיקוד מספר בוגרים.
באחד המוצבים למדתי עם בוגר שמתחתן בסוף החודש, היינו ממשיכין עוד אבל למודנו נקטע בהקפצת פרש תורכי...

Main Image
Item 1 of 0
 
 • %D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F%20(1)~1
 • %D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F%20(2)~1
 • %D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F%20(3)~1
 • %D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F%20(4)~1
 • %D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F%20(5)~1
 • %D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F%20(6)~1
 • %D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F%20(7)~1
 • %D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F%20(8)~1
 • %D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F%20(9)~1
 • %D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F%20(10)~1
 • %D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F%20(11)~1
תפריט תפריט