טרנד חדש: שבתות קטנות במכינה
בשבת פרשת פנחס שבתו במכינה עשרים חיילים וקצינים ממחזור כ"ב.
[מלבד שלושים חיילים שהגיעו לשבת סיום מחזור כ"ד]
לשבתות קטנות אלו יש טעם מיוחד, היחס הוא מאוד אישי ואווירה מיוחדת
במהלך השבת נפגשו עם הרב אלי הרב יגאל והרב ילון
היו אצל הרב פנחס בענג שבת ואצל הרב יואל בסעודה שלישית והבדלה בליווי נגן הבית.
נותרו עוד שתי שבתות בזמן קייץ
מטות מסעי חזק כ"ח תמוז הישיבה נמצאת בחברון
דברים חזון ו' מנחם אב שבת הורים בישיבה הגבוהה
ואתחנן, עקב וראה בין הזמנים המטבח בהפסקה מתכוננים במרץ לפתוח בתחילת אלול
פרשת שופטים והלאה מוזמנים בשמחה כמה שיותר לשבתות


תפריט תפריט