סבב ביקורים עם רכז חיילים של הישב"ג [אלול תשע"ו]

.

.

בשבוע שעבר יצאנו עם אסף אביעד רכז החיילים של הישיבה הגבוהה לסבב ביקורים, התחלנו בבא"ח צנחנים המרובה בחיילים בעיקר צעירים שהתגייסו בחצי שנה האחרונה,   המשכנו למחנה רמון שם משרתים שלושה טייסים בטייסות השונות. ולסיום עברנו בשטחי האימונים של בית הספר לקצינים אצל הצוערים שבשבוע להב.

.


נאחל הצלחה לכולם!

Main Image
Item 1 of 0
 
 • %D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%92-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95%20(1)
 • %D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%92-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95%20(7)
 • %D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%92-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95%20(8)
 • %D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%92-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95%20(2)
 • %D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%92-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95%20(3)
 • %D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%92-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95%20(4)
 • %D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%92-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95%20(9)
 • %D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%92-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95%20(5)
 • %D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%92-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95%20(6)
 • %D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%92-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95%20(10)
 • %D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%92-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95%20(11)
 • %D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%92-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95%20(12)
 • %D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%92-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95%20(13)
תפריט תפריט