שלושים שעות של ביקור חיילים [חשון תשע"ז]

.

בסופ"ש [פרשת וירא] יצאנו לסבב ביקורים אנטנסיבי של שלושים שעות אצל בוגרי המכינה!
פתחנו את הביקור אצל חיילי הצנחנים בגדוד 101 המשרתים בגזרת שכם והצטרפנו איתם למד"ס בוקר.... המשכנו לבסיס האימונים של חטיבת גולני לבקר את החיילים שמסיימים טירונות אוטוטו. בקרנו גם מפקדים בחטיבה ששניים מהמפק"צים מתחתנים החודש מזל טוב!
בדרך צפונה נכנסו לביקור קצר בבסיס השייטת ובבסיס הטכני של חיל האויר.
לקראת הערב בקרנו בבסיס חיפה של חיל הים בבסיס משרתים כעשרה בוגרים בתפקידים שונים.
בדרך לסיום אגוז בצפון נכנסנו לבקר בוגרים במפקדת החטיבה במודיעין וברפואה ובוגרים שסיימו הכשרה ועלו לקו, פגשנו מפקד פלוגה ממחזור כא' שהמ"פ מילואים המחליף שלו למד במחזור יב...

עם שחר הצטרפנו לצוותים המסיימים היום מסלול באגוז במעלה החרמון. חמישה תלמידים היו שם ואתם מלאכי הבן של צורי ועליזה כפרה עליו..

Main Image
Item 1 of 0
 
 • %D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(1)~1
 • %D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(4)~1
 • %D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(5)~1
 • %D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(6)~1
 • %D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(7)~1
 • %D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(9)~1
 • %D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(19)~1
 • %D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(20)~1
 • %D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(21)~1
 • %D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(24)~1
 • %D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(28)~1
 • %D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(36)~1
 • %D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(44)~1
 • %D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(45)~1
 • %D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(48)~1
 • %D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(51)~1
 • %D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(52)~1
 • %D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(64)~1
 • %D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(65)~1
 • %D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(77)~1
 • %D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(570)~1
 • %D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(571)~1
 • %D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(572)~1
 • %D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(573)~1
 • %D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(574)~1
 • %D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(575)~1
 • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(1)~1
 • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(3)~1
 • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(4)~1
 • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(5)~1
 • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(6)~1
 • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(7)~1
 • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(8)~1
 • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(9)~1
 • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(10)~1
 • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(11)~1
 • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(12)~1
 • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(13)~1
 • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(14)~1
 • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(15)~1
 • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(16)~1
 • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(17)~1
 • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(18)~1
 • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(19)~1
 • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(20)~1
 • %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%20(21)~1
תפריט תפריט