בשזפון פוגשים עשרה מחזורים...

פורסם ב: יב' אייר תשע"ז

/

/

יצאנו בארבע בבוקר בסופ"ש שעבר, לפגוש את החיילים בדרום הרחוק מאוד.
הגענו למיניין המאוחר בשבע בשיזפון.
והתחלנו בסבב בבסיס ובשטחים הרבים מסביב. למסע הצטרף אלי אלון ניקר רכז מחזור כח'.
בשזפון פגשנו בוגרים נציגים מעשרה מחזורים,
סרן יניר הקה"ד של הבסיס מחזור כ', סרן יהודה מ"פ בקק"ץ מחזור כא', סרן תמיר מ"פ בצמ"פ מחזור כב', סרן ניר מ"פ מסייעת מחזור כג', סגן חנניה קמב"ץ מסייעת מחזור כד', סג"מ קופר מ"מ בקמ"ט מחזור כה', סג"מ קום מ"מ בקמ"ט מחזור כו', רוטשילד צוער בקק"צ מחזור כז', עומר אביטן בצמ"פ מחזור כח' ועוד בוגרים רבים מהמחזור שעושים טירונות. ואפילו בוגר מחזור כט' שהחליט להתגייס מוקדם. כל אלו בנוסף לנציגות מכובדת מהישיבה הגבוהה.
בהמשך בקרנו גם בבית ספר להנדסה ובבסיס סיירים שם יש שריונרים וחיילים מאיסוף קרבי.
בדרך חזור נכנסנו לבה"ד 1 ופגשנו צוערים רבים.

/

לעלי הגענו כבר אחרי חצות,

/


היינו ממשיכים אבל החיילים ישנו...
Main Image
Item 1 of 0
 
 • %D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%A9%D7%96%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D%2010%20%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20(1)
 • %D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%A9%D7%96%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D%2010%20%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20(1)~1
 • %D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%A9%D7%96%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D%2010%20%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20(2)
 • %D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%A9%D7%96%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D%2010%20%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20(2)~1
 • %D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%A9%D7%96%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D%2010%20%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20(3)
 • %D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%A9%D7%96%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D%2010%20%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20(3)~1
 • %D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%A9%D7%96%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D%2010%20%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20(4)
 • %D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%A9%D7%96%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D%2010%20%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20(4)~1
 • %D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%A9%D7%96%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D%2010%20%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20(5)
 • %D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%A9%D7%96%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D%2010%20%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20(5)~1
 • %D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%A9%D7%96%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D%2010%20%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20(6)
 • %D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%A9%D7%96%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D%2010%20%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20(6)~1
 • %D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%A9%D7%96%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D%2010%20%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20(7)
 • %D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%A9%D7%96%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D%2010%20%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20(8)
 • %D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%A9%D7%96%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D%2010%20%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20(8)~1
 • %D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%A9%D7%96%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D%2010%20%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20(9)
 • %D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%A9%D7%96%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D%2010%20%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20(10)
 • %D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%A9%D7%96%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D%2010%20%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20(12)
תפריט תפריט