גם לישיבה גבוהה רכז חילים. בעצם שניים

פורסם ב: יד' סיון תשע"ז

.

ביום שני [יב' סיון] יצאנו עם אסף אביעד רכז החיילים של הישב"ג לתרגילים הגדולים שבדרום, בשזפון ובצאלים.
יצאנו השכם בבוקר פגשנו את הבוגרים מגדוד גפן ומהשלמות השונות של קורס הקצינים. פגשנו את חיילי השריון בשלביהם השונים ואת מפקדיהם. ולסיום עלינו לחניכי קורס מכי"ם המתאמנים במאל"א- המרכז לאימונים אורבנים בצאלים.
מסתבר שבצבא הבוגרים מהישיבה והגבוהה והמכינה מתאמנים יחד...
לאחרונה נכנס אבישי מעודה כרכז נוסף לבוגרי הישיבה הגבוהה, כח רענן וחדש למערך הליווי נאחל לו הצלחה רבה!Main Image
Item 1 of 0
 
 • %D7%92%D7%9D%20%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9D%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%20-%20%20(1)
 • %D7%92%D7%9D%20%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9D%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%20-%20%20(2)
 • %D7%92%D7%9D%20%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9D%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%20-%20%20(3)
 • %D7%92%D7%9D%20%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9D%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%20-%20%20(4)
 • %D7%92%D7%9D%20%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9D%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%20-%20%20(5)
 • %D7%92%D7%9D%20%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9D%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%20-%20%20(6)
 • %D7%92%D7%9D%20%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9D%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%20-%20%20(7)
 • %D7%92%D7%9D%20%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9D%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%20-%20%20(8)
 • %D7%92%D7%9D%20%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9D%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%20-%20%20(9)
 • %D7%92%D7%9D%20%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9D%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%20-%20%20(10)
 • %D7%92%D7%9D%20%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9D%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%20-%20%20(11)
 • %D7%92%D7%9D%20%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9D%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%20-%20%20(12)
 • %D7%92%D7%9D%20%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9D%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%20-%20%20(13)
 • %D7%92%D7%9D%20%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9D%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%20-%20%20(14)
 • %D7%92%D7%9D%20%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9D%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%20-%20%20(15)
 • %D7%92%D7%9D%20%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9D%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%20-%20%20(16)
 • %D7%92%D7%9D%20%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94%20%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9D%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%20-%20%20(17)
תפריט תפריט