מפלת המן - דרך חדשה אל התורה | שפת אמת לפורים [2]

הרב אוהד תירוש

ה באדר ב תשפ"ב

מפלת המן - דרך חדשה אל התורה | שפת אמת לפורים [2]

הרב אוהד תירוש

ה באדר ב תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: פורים
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16983 מפלת המן - דרך חדשה אל התורה | שפת אמת לפורים [2] חגים - הרב אוהד ה באדר ב תשפ"ב 15:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14846 עבודתנו בלימוד התורה - להיות כלים | פרשת ויקרא ופורים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ז באדר ב תשע"ט 53:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13673 מקור השמחה - התחדשות בקודש | כללי כללי - הרב קשתיאל ו באדר תשע"ח 39:50
שבת ומועדים הרב דוד בן מאיר 48 12424 קריאת מגילת אסתר חגים - הרב בן מאיר י"ד באדר תשע"ז 31:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 12473 סוד נצחיות עם ישראל | פורים, שיעור שני [חסרות ה5 ד' האחרונות] חגים - הרב אלי י באדר תשע"ז 1:10:50
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 12414 עצה לפורים - אל תיפול פתאום לפורים | פורים חגים - הרב קלנר ד באדר תשע"ז 2:20
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 10776 למה מרדכי היה בשושן ?! | פורים חגים - הרב קלנר י"ב באדר ב תשע"ו 1:11:55
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10754 פורים תשע"ו [שיעור בשבי חברון] | פורים - חלק א' חגים - הרב אלי ח באדר ב תשע"ו 1:32:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 10692 הקשר בין יום הכיפורים ופורים וחידוד מהות החג | אור חדש [4] הקדמת המהר''ל עמ' מט' - נא' אור חדש למהר"ל - הרב קשתיאל תשע'ו ד באדר ב תשע"ו 26:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 10671 הדמיון מול הגורל | שיעור לחי רועי [1] ע''פ רסיסי לילה לר' צדוק אות נח' שיעור הרב אוהד לחי רועי תשע'ו ל באדר א תשע"ו 51:25
אמונה הרב אלי סדן 14 10686 חשיבות האחדות באומה - ''לך כנוס את כל היהודים'' | כללי ע''פ אורות התחיה פס' ט, כ' כללי - הרב אלי ל באדר א תשע"ו 1:26:25
שבת ומועדים הרב עקיבא קשתיאל 46 9053 ''איש יהודי'' - מרדכי בדורו כמשה בדורו | פורים חגים - הרב עקיבא י"ג באדר תשע"ה 1:02:15
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8917 עבודת פורים - סילוק הדעת הפשוטה שבאדם | בניין כוחות הנפש [23] ספר יש לך כנפי אות ד' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ב באדר תשע"ה 40:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8938 גאולה בה[א]סתר | מאמרי הראי"ה [89] מאמר ממעמקי הקודש מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ו באדר תשע"ה 25:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8937 הכח המאחד שדוחף את כולנו | מאמרי הראי"ה [88] מאמר עד דלא ידע מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ו באדר תשע"ה 6:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8936 מגילת אסתר - האמון באחדות האומה | מאמרי הראי"ה [87] מאמר עד דלא ידע מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ה באדר תשע"ה 27:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8935 בפורים צריך לגלות את עצמנו | מאמרי הראי"ה [86] מאמר אגרת הפורים מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ד באדר תשע"ה 31:10
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8901 עמלק תוצאה של זיוף ושכחה בחיי היחיד והעם | בניין כוחות הנפש [22] אות ג' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ד באדר תשע"ה 40:35
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 8888 החקינות של פורים | פורים חגים - הרב קשתיאל ג באדר תשע"ה 8:45
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 8882 גדלות המן מול גדלות מרדכי- לקיחה מול נתינה | שיעור לפורים חגים - הרב קשתיאל ל בשבט תשע"ה 44:30
שבת ומועדים כללי 37 7597 "ורצוי לכל אחיו" - כבוד תלמידי חכמים | ערב לימוד לפורים - הרב אלישע וישליצקי ז"ל ערבי לימוד לחגים י"א באדר ב תשע"ד 53:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7598 "ממצוקותיהם יושיעם" | פרשת צו - ערב לימוד לפורים פרשת שבוע - הרב אוהד י"א באדר ב תשע"ד 48:50
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 7767 הלכות ודיני משלוח מנות | פורים הלכה - הרב יהודה סדן י"א באדר ב תשע"ד 1:24:10
שבת ומועדים הרב אברהם שילר 41 7599 ''זכור''- זיכרון ושכחה | ערב לימוד לפורים חגים - הרב שילר י"א באדר ב תשע"ד 53:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7588 משמעות זכירת ומחיית עמלק | ר' צדוק לפורים [4] - רסיסי לילה נג' חגים - הרב אוהד י באדר ב תשע"ד 38:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 7593 קריאת מגילה ע''פ ממצאים ארכיאולוגים | שיעור לפורים י באדר ב תשע"ד 55:45
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 7583 אין מזל לישראל | ר' צדוק לפורים [3] - רסיסי לילה נג' חגים - הרב אוהד ט באדר ב תשע"ד 29:50
שבת ומועדים הרב מרדכי הס 24 7586 האור החדש הגנוז בפורים | פורים חגים - הרב הס ט באדר ב תשע"ד 58:25
שבת ומועדים הרב מרדכי הס 24 8276 הנהגת הייחוד והנהגת שכר ועונש המופיעות בפורים | פורים חגים - הרב הס ט באדר ב תשע"ד 1:10:30
שבת ומועדים הרב רביד ניסים 47 7577 בין בישום לשיכרון | שיעור לפורים חגים - הרב רביד ח באדר ב תשע"ד 45:05
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 7582 הקדושה המסתתרת בגוף | פורים [2] חגים - הרב אלי ח באדר ב תשע"ד 1:14:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 7573 השמחה אצל מבקשי ה' | ר' צדוק לפורים [2] - רסיסי לילה נג' חגים - הרב אוהד ח באדר ב תשע"ד 39:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 7568 ובביזה לא שלחו את ידם - מטרת מחיית עמלק | מגילת אסתר [10] פרק ט' מגילת אסתר - הרב קשתיאל ח באדר ב תשע"ד 27:00
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 7574 נקודת השמחה והשתיה בפורים | מתוך שיעור על ר' צדוק [2] תשע"ד חגים - הרב אוהד ח באדר ב תשע"ד 3:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 7569 היושר והשמחה | ר' צדוק לפורים [1] - רסיסי לילה אות נג' חגים - הרב אוהד ז באדר ב תשע"ד 36:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 7564 מימוש החסדים האלוקים בעולם | מגילת אסתר [9] פרק ח' - פרק ט' פס' ד' מגילת אסתר - הרב קשתיאל ז באדר ב תשע"ד 21:00
שבת ומועדים הרב איתן קופמן 52 7565 עניינו של חג הפורים | שיעור לפורים פרשת שבוע - הרב איתן קופמן ז באדר ב תשע"ד 26:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 7563 נתינת בית המן | מגילת אסתר [8] פרק ח' פס' א' - ח' מגילת אסתר - הרב קשתיאל ה באדר ב תשע"ד 10:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 7543 התערבות הקב''ה במחשבות ודיבור אחשורוש והמן | מגילת אסתר [7] פרק ז' מגילת אסתר - הרב קשתיאל ג באדר ב תשע"ד 27:30
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 7572 הרקע ההיסטורי למגילת אסתר | פורים חגים - הרב יהודה סדן ג באדר ב תשע"ד 58:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 7541 המהפך של המגילה | מגילת אסתר [6] פ''ה פס' ה' - פ''ו פס' יא' מגילת אסתר - הרב קשתיאל ב באדר ב תשע"ד 33:30
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 7537 גדולת כוחו של האדם | פורים [1] חגים - הרב אלי א באדר ב תשע"ד 38:10
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 7536 ההבנה של מרדכי את גודל הגזרה | מגילת אסתר [5] פ''ג פס' ט' - פ''ד פס' ד' מגילת אסתר - הרב קשתיאל א באדר ב תשע"ד 24:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 7528 מלחמת המן באידאולוגית עם מרדכי | מגילת אסתר [4] פרק ג' פס' א' - ז' מגילת אסתר - הרב קשתיאל ל באדר א תשע"ד 27:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 7527 השפעת החסד של אסתר לעומת בקשת הגדולה של שאר הנשים | מגילת אסתר [3] פרק ב' מגילת אסתר - הרב קשתיאל כ"ח באדר א תשע"ד 36:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 7508 שיגעון הגדלות מול מידת החסד | מגילת אסתר [2] פרק א' פס' יג' - פרק ב' פס' ו' מגילת אסתר - הרב קשתיאל כ"ה באדר א תשע"ד 32:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7499 התחליף שממנסה אחשוורוש להציג | מגילת אסתר [1] פרק א' פס' א' - יב' מגילת אסתר - הרב קשתיאל כ"ד באדר א תשע"ד 35:10
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6482 העמקת הזיקה בין פורים לשבת, פורים כהופעת מידת המלכות | מדרש לפורים [6] ע"פ רסיסי לילה חגים - הרב אוהד י"א באדר תשע"ג 46:50
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 6478 התקדמות הגאולה בנבכי המציאות | פורים [3] "גדולה הסרת טבעת" חגים - הרב אלי י"א באדר תשע"ג 48:10
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 6481 ''יקר מחכמה מכבוד סכלות מעט''- פורים, הסכלות שביסוד החכמה | שיעור כללי חגים - הרב קשתיאל י"א באדר תשע"ג 39:50
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 6477 בניית התודעה הלאומית הגנוזה בכל יהודי | פורים [2] "איש יהודי היה בשושן הבירה" חגים - הרב אלי י באדר תשע"ג 1:01:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 6476 המהלך ההסטורי של מגילת אסתר | פורים [1] הקדמה חגים - הרב אלי י באדר תשע"ג 57:00
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6479 פורים כמשיב את הזהות השבתית לישראל | מדרש לפורים [5] חגים - הרב אוהד י באדר תשע"ג 41:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6475 יין הקודש ויין הטומאה הזימה והרצח | מדרש לפורים [4] חגים - הרב אוהד ט באדר תשע"ג 41:20
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6471 שלושה רבדים במשתה אחשורוש | מדרש לפורים [3] חגים - הרב אוהד ח באדר תשע"ג 45:45
הלכה הרב אוהד תירוש 12 6468 האם ימי פורים הם שני ימים או יום אחד ארוך | הלכות פורים הלכה - הרב אוהד ז באדר תשע"ג 51:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6467 הגאוה והבהמיות של אחשורוש וושתי מול ההסתר של אסתר | מדרש לפורים [2] חגים - הרב אוהד ז באדר תשע"ג 43:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 6461 התרדמה והשיכרון המובילים לבחירה ונדבת הלב | שיעור כללי חגים - הרב קשתיאל ד באדר תשע"ג 33:40
שבת ומועדים כללי 37 6463 קובץ שיעורים לפורים ללא א באדר תשע"ג
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6442 נקמת ה' ממלכות נבוכדנאצר על ידי מות ושתי | מדרש לפורים [1] חגים - הרב אוהד ל בשבט תשע"ג 42:20
הלכה הרב אוהד תירוש 12 6457 קריאת המגילה לפני פורים | הלכות פורים הלכה - הרב אוהד ל בשבט תשע"ג 48:05
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 5662 מהות פורים כהחזרת הגאוה הלאומית לישראל ע"פ ר' צדוק ישראל קודשים סימן ח' | שיעור לפורים חגים - הרב קלנר י"ב באדר תשע"ב 1:10:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5652 עולת ראי"ה לפורים [2] עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל י"ב באדר תשע"ב 33:40
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 5661 פורים המהפך מכליה לאורה ושמחה - חלק ב' חגים - הרב אלי י"ב באדר תשע"ב 1:36:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 5655 פורים-המהפך מכליה לאורה ושמחה-חלק א' חגים - הרב אלי י"ב באדר תשע"ב 1:05:50
הלכה הרב אוהד תירוש 12 5654 הלכות פורים הלכה - הרב אוהד י"א באדר תשע"ב 49:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5653 עולת ראי"ה לפורים [1] עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל י"א באדר תשע"ב 22:55
אמונה יום מהות 50 5680 איש צדיק לדורות - הרב ציון טויל | שיעור לפורים יום מהות י באדר תשע"ב 01:05:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5647 זוכרהו על היין- שתיית היין שכחת ההווה וזכירת העבר | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל ז באדר תשע"ב 44:00
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 5645 התרבות המערבית | מגילת אסתר חלק ג' חגים - הרב אוהד ו באדר תשע"ב 42:45
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אוהד תירוש 12 5644 יום מהות-החכמה לעומת התחפושת -הרב אוהד יום מהות ג באדר תשע"ב 51:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5638 שם הויה המתגלה במצות הפורים- דבקות בארבעת אותיות השם | פורים חגים - הרב קשתיאל ל בשבט תשע"ב 45:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5246 הזעקה והתפילה להקב''ה | תענית אסתר חגים - הרב קשתיאל י"א באדר ב תשע"א 42:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5247 ''ומאמר אסתר קים דברי הפורים האלה ונכתב בספר'' | פורים חגים - הרב קשתיאל י"א באדר ב תשע"א 36:40
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 5245 משמעות הפור והגורל | ר' צדוק לפורים חגים - הרב אוהד י באדר ב תשע"א 1:04:05
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 5243 שלוש נקודות עיקריות בפורים | פורים חגים - הרב אלי י באדר ב תשע"א 1:26:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5236 מגילת אסתר- היחס בין הזמן לנצח | פורים חגים - הרב קשתיאל ד באדר ב תשע"א 39:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 5234 הדור קיבלוה בימי אחשורוש | פורים חגים - הרב אלי ב באדר ב תשע"א 1:02:25
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5217 פורים [קצרצרים] חגים - הרב קשתיאל י"ז באדר א תשע"א 3:10
הלכה הרב אוהד תירוש 12 4266 הלכות משלוח מנות ומתנות לאביונים | שיעור לפורים הלכה - הרב אוהד ח באדר תש"ע 27:00
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים