ההבדל בין היהודים ליוונים | שפת אמת לחנוכה [2]

הרב אוהד תירוש

כ"ה בכסלו תשפ"ב

ההבדל בין היהודים ליוונים | שפת אמת לחנוכה [2]

הרב אוהד תירוש

כ"ה בכסלו תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: חנוכה
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16731 ההבדל בין היהודים ליוונים | שפת אמת לחנוכה [2] חגים - הרב אוהד כ"ה בכסלו תשפ"ב 15:25
שבת ומועדים הרב אברהם שילר 41 16732 חנוכה, רעיונית והלכתית - הרב אברהם שילר | הפודקאסט של 'בני דוד' פודקאסט 'בני דוד' כ"ד בכסלו תשפ"ב 40:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16730 נר איש וביתו | שפת אמת לחנוכה [1] חגים - הרב אוהד כ"ד בכסלו תשפ"ב 15:20
שבת ומועדים הרב פנחס עציון 58 16718 להיות חשמונאי! | חנוכה חגים - הרב פנחס י"ח בכסלו תשפ"ב 54:15
שבת ומועדים הרב איתן קופמן 52 16717 מהי הארת חנוכה | חנוכה חגים - הרב איתן קופמן י"ח בכסלו תשפ"ב 1:10:15
שבת ומועדים הרב איתי הלוי 51 16713 מהלכות חנוכה | חנוכה חגים - הרב איתי י"ז בכסלו תשפ"ב 46:15
שבת ומועדים הרב נריה בולאק 70 16711 למה חוגגים את חנוכה שמונה ימים? | חנוכה י"ג בכסלו תשפ"ב 55:55
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16285 להיות בן תורה - האחריות בכל מרחבי החיים | שיחה לחציון השני של החורף לאחר חנוכה וביציאה מחודש טבת, וקורונה כללי - הרב אוהד ט בטבת תשפ"א 44:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16188 אין לנו רשות להשתמש בקודש! | חנוכה, שיעור לזוגות חגים - הרב קשתיאל א בטבת תשפ"א 33:30
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16194 בימים ההם בזמן הזה | שיעור לחנוכה חגים - הרב אלי כ"ט בכסלו תשפ"א 49:35
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 16178 גאולת חנוכה וגאולתנו | שיעור לחנוכה חגים - הרב יהודה סדן כ"ד בכסלו תשפ"א 53:55
שבת ומועדים הרב עקיבא קשתיאל 46 16179 מהלכות הדלקת נרות | שיעור לחנוכה חגים - הרב עקיבא כ"ד בכסלו תשפ"א 52:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16176 ארבעת המלחמות ביון, חלק ב' | שיעור לחנוכה חגים - הרב אלי כ"ג בכסלו תשפ"א 1:27:40
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16177 ארבעת המלחמות ביון, חלק א' | שיעור לחנוכה חגים - הרב אלי כ"ג בכסלו תשפ"א 1:46:00
שבת ומועדים כללי 37 16180 הלימוד מיוסף איך בונים את עמוד השדרה | שיעור לחנוכה, הרב צבי קוסטינר ללא כ"ג בכסלו תשפ"א 55:55
שבת ומועדים הרב נתנאל אלישיב 26 16168 הסיפור של חנוכה- מה בדיוק קרה שם? | חנוכה תשפ"א כללי - הרב נתנאל כ"ג בכסלו תשפ"א
שבת ומועדים הרב שי אליאס 61 16170 חנוכה, חכמת הקודש, מדינת ישראל ומה שביניהם | חנוכה כללי - הרב שי אליאס כ"ג בחשוון תשפ"א 40:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15558 אור מהעתיד | חנוכה חגים - הרב קשתיאל כ"ט בכסלו תש"פ 14:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15482 נר ראשון - להאמין בבלתי יאומן | מעט מהאור של בית מדרשנו לחנוכה מעט מהאור של בית מדרשנו תש"פ כ"ה בכסלו תש"פ 5:30
שבת ומועדים כללי 37 15487 השמן כמושך האור - הרב אייל ורד [ערב לימוד לחנוכה תש"פ] ערבי לימוד לחגים כ"א בכסלו תש"פ 38:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15481 כתישת הזית כמשל לייסורי עם ישראל | ערב לימוד לחנוכה חגים - הרב קשתיאל כ"א בכסלו תש"פ 39:30
תנ"ך כללי 37 15486 עקרונות בלימוד תנ"ך | הרב חננאל אתרוג [ערב לימוד לחנוכה תש"פ] רבנים-כללי כ"א בכסלו תש"פ 53:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15475 העיסוק בדברים שמעל השכל - קרנם של ישראל וקרנם של יון | חנוכה כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"ט בכסלו תש"פ 31:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15492 האם נס פך השמן היה מיותר? | חנוכה חגים - הרב אלי י"ח בכסלו תש"פ 1:40:40
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 15474 חנוכה - חג החינוך | כללי פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס ט"ו בכסלו תש"פ 29:30
אמונה הרב עקיבא קשתיאל 46 14521 התבודדות ככלי להתרוממות והתקדמות | ערב בוגרים ישיבה גבוהה - חנוכה תשע'ט כללי - הרב עקיבא כ"ג בכסלו תשע"ט 21:40
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14498 הנס שבטבע - ההופעה דרך ההסתרה | ערב לימוד לחנוכה תשע'ט חגים - הרב אוהד י"ט בכסלו תשע"ט 1:22:35
שבת ומועדים הרב פנחס עציון 58 14492 מהיכן באמת הגיע הנס? | חנוכה חגים - הרב פנחס ט"ו בכסלו תשע"ט 39:40
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13472 תפקיד הכהנים בנס חנוכה | חנוכה חגים - הרב אוהד כ"ו בכסלו תשע"ח 1:00:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13471 הכנת הכלי לאורו של חנוכה | חנוכה חגים - הרב אוהד כ"ה בכסלו תשע"ח 51:20
כללי 37 13459 הרב יואב אוריאל - איפה נמצא חנוכה בתורה? | ערב לימוד לחנוכה ערבי לימוד לחגים כ"ב בכסלו תשע"ח 41:55
שבת ומועדים כללי 37 13458 הרב יצחק נריה - הצימצום המעצים - ברכת נרות חנוכה | ערב לימוד לחנוכה ערבי לימוד לחגים כ"ב בכסלו תשע"ח 42:45
שבת ומועדים כללי 37 13457 הרב קוסטינר - הרגיל בנר חנוכה - הווין ליה בנים תלמידי חכמים | ערב לימוד לחנוכה ערבי לימוד לחגים כ"ב בכסלו תשע"ח 1:13:45
הרב יוסף קלנר 23 13441 השגחת ה' בסיפור יוסף, והופעתו של ה'עני ורוכב על חמור' | חנוכה, סוגיית ההשגחה - חלק ב' חגים - הרב קלנר י"ח בכסלו תשע"ח 1:37:25
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13442 השגחת ה' בסיפור יוסף, והופעתו של ה'עני ורוכב על חמור' | חנוכה, סוגיית ההשגחה - חלק ב' חגים - הרב קלנר י"ח בכסלו תשע"ח 1:37:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13413 הקשר בין המאורעות והתכלית האלוקית | חנוכה [1] סוגיית ההשגחה - חלק א' חגים - הרב קלנר י"א בכסלו תשע"ח 1:02:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12033 החג האחרון שנקבע בא לשמר באומה מהו הקודש ולשמר באומה את הרצון לשוב לארצו | אור לנתיבתי [106] מאמר ''חנוכה חותם הזמנים'' עמ' פח' פס' מד' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ו בכסלו תשע"ז 33:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 12022 בית הלל ובית שמאי - הקדמת מידת הרחמים למידת הדין | חנוכה חגים - הרב אוהד כ"ב בכסלו תשע"ז 52:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 12021 מעלתה של תרבות ישראל על תרבות יוון | חנוכה חגים - הרב אלי כ"ב בכסלו תשע"ז 1:26:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 12016 התסכול כמנוף להבנת דברי התורה | חנוכה - כללי חגים - הרב אוהד כ"א בכסלו תשע"ז 1:09:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12000 חנוכה - קנאות לזהות התרבותית שלנו | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ בכסלו תשע"ז 10:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10002 כבוד המצות וקבלת ערכם מהעתיד | כללי חנוכה, עין אי"ה שבת א' פרק שני פס' טו' חגים - הרב קשתיאל כ"ז בכסלו תשע"ו 47:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 10004 נבואת חיזוק דרך משל המנורה לעתיד ולהווה [הפטרת שבת חנוכה] | ספר זכריה [5] פרק ד' ספר זכריה - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשע"ו 33:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10014 צביונם של המצוות בקשר עם ההווה והעבר | כללי חנוכה, עין איה שבת א' פרק שני פס' כה' חגים - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשע"ו 13:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10015 קישור הנר את האדם למצוות ובכך גם את בניו | כללי חנוכה, עין איה שבת א' פרק שני פס' כח' חגים - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשע"ו 7:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9992 תכליתן של המצוות - ''קדשנו במצוותיך'' ובמיוחד בנרות שהם מושפעות מהעתיד | חנוכה, עין איה שבת א פרק שני פס' כב' - כד' חגים - הרב קשתיאל כ"ה בכסלו תשע"ו 28:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 9997 ההכנה להשלמת המקדש בענין הכהונה והעם [הפטרת שבת חנוכה] | ספר זכריה [4] פרק ג' ספר זכריה - הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תשע"ו 46:10
אמונה כללי 37 9991 הרב ברוך רוזנבלום - מסירות הנפש של עם ישראל - נס מעל הטבע | חנוכה רבנים-כללי כ"ד בכסלו תשע"ו 55:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9984 שמונה ימי החנוכה - המבט לעתיד מעצים את ההוה | כללי חנוכה, עין איה שבת א פרק שני פס' ט חגים - הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תשע"ו 28:00
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 10009 הפרעת הכותים למפגש שבין ישראל ליוון | כללי חנוכה, ע''פ הגמרא ביומא סט. ביאורי אגדות לחנוכה ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר כ"א בכסלו תשע"ו 1:03:05
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 9951 תרבות ישראל מלמדת יצירתיות והתעלות העולם בניגוד לקיפאון בתרבות יון | ביאורי אגדות לחנוכה ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר י"א בכסלו תשע"ו 1:06:35
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 9883 קפיצות רוחניות כבסיס להתעלות הדרגתית | אגדות בבא בתרא [7] ביאורי אגדות לחנוכה ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר ד בכסלו תשע"ו 1:13:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 8658 וזדים ביד עוסקי תורתך | חנוכה חגים - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשע"ה 7:05
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 8681 היכולת המופלאה של השכל האנושי והיכולת שלו לטעות | חנוכה - חכמת יון ותורת ישראל חלק א' חגים - הרב אלי כ"ה בכסלו תשע"ה 59:30
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 8682 המוסר הקודם לשכל | חנוכה - חכמת יון ותורת ישראל חלק ב' חגים - הרב אלי כ"ה בכסלו תשע"ה 42:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 8657 הנרות הללו קודש הם | חנוכה חגים - הרב קשתיאל כ"ה בכסלו תשע"ה 8:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8707 חנוכה - שמירה על ההבדלה בין הקודש והחול | ספר מאמרי ראי"ה - מאמר ''חנוכת בית המדרש למורים המזרחי'' מאמרי הראי"ה [חגים ומועדים] - הרב קשתיאל כ"ה בכסלו תשע"ה 29:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 8642 כהנים, קנאות, שמחה ונס | חנוכה חגים - הרב קשתיאל כ"ה בכסלו תשע"ה 11:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 8683 מהות החג המתגלה בגזרות, בכהנים ובהדלקת הנרות | חנוכה - חכמת יון ותורת ישראל חלק ג' חגים - הרב אלי כ"ה בכסלו תשע"ה 20:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 8648 הדלקת נרות חנוכה בשמן הקדוש בקדושת שביעית | הלכה הלכה - הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תשע"ה 35:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8639 חנוכה - חג החירות לטהרה הפנימית | ספר מאמרי ראי"ה - מאמר ''נר חנוכה'' מאמרי הראי"ה [חגים ומועדים] - הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תשע"ה 13:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8640 חנוכה - פך השמן הגנוז בנו לא יכבה ! | ספר מאמרי ראי"ה, מאמר ''פך השמן'' מאמרי הראי"ה [חגים ומועדים] - הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תשע"ה 7:25
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 8630 ''יש אומרים שצריך לאכול גבינה בחנוכה'' | ערב לימוד לחנוכה חגים - הרב קשתיאל כ"ג בכסלו תשע"ה 37:25
שבת ומועדים כללי 37 8631 מרכזיותו של הקודש בחיים | ערב לימוד לחנוכה - הרב צבי קוסטינר ערבי לימוד לחגים כ"ג בכסלו תשע"ה 53:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 8629 תרבות של טהרת המשפחה והחיים | ערב לימוד לחנוכה חגים - הרב אוהד כ"ג בכסלו תשע"ה 42:40
הלכה הרב יהודה סדן 49 8651 זמן הדלקת נרות חנוכה | הלכות חנוכה הלכה - הרב יהודה סדן י"ט בכסלו תשע"ה 34:35
הלכה הרב אברהם שילר 41 8652 קדושת ימי חנוכה ומצות נר איש וביתו | הלכות חנוכה הלכה - הרב שילר י"ט בכסלו תשע"ה 48:30
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 8606 מלחמת החשמונאים אינה מלחמה על טריטוריה אלא על הרוח | חנוכה חגים - הרב יהודה סדן ט"ז בכסלו תשע"ה 39:20
הלכה הרב יהודה סדן 49 8587 מקום ההדלקה והדלקה בבית בבית כנסת | הלכות חנוכה הלכה - הרב יהודה סדן י"ג בכסלו תשע"ה 39:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8585 הקודש לא עובד אצל החול | חנוכה חגים - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשע"ה 40:25
הלכה הרב יהודה סדן 49 8574 על מי חלה חובת הדלקת נרות חנוכה | הלכות חנוכה הלכה - הרב יהודה סדן ה בכסלו תשע"ה 31:25
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 7127 מעלת הטבת הנרות | חנוכה חגים - הרב קשתיאל ב בטבת תשע"ד 9:20
הרב אליעזר קשתיאל 15 7119 הידור נר חנוכה | חנוכה חגים - הרב קשתיאל ל בכסלו תשע"ד 14:00
הרב אליעזר קשתיאל 15 7117 נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין | חנוכה חגים - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשע"ד 5:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 7108 הדלקת נרות חנוכה במקומות ציבוריים | הלכות חנוכה הלכה - הרב קשתיאל כ"ה בכסלו תשע"ד 45:25
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 7107 חנוכה- שילוב המידות והחכמה | שיעור לחנוכה חגים - הרב קשתיאל כ"ה בכסלו תשע"ד 14:05
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 7113 נבדלות התרבות הישראלית | שיחה לחנוכה חגים - הרב קשתיאל כ"ה בכסלו תשע"ד
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 7147 חוכמות החול מול חוכמת הקודש | חנוכה חגים - הרב אוהד כ"ד בכסלו תשע"ד 50:45
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 7112 עניין ההשגחה המתגלה בפרשיות יוסף ואחיו וחנוכה וסיבוב המציאות כסביבון | חנוכה חגים - הרב קלנר כ"ד בכסלו תשע"ד 1:55:45
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 7103 ההידורים במצות הדלקת נרות כקומות באישיות האדם | חנוכה- שבת א' פרק שני פס' ז' חגים - הרב אלי כ"ג בכסלו תשע"ד 57:00
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים