מעלת הקשר לארץ ישראל הנובע משאיפות נמוכות | עין אי"ה [7] טו' בשבט

הרב יהודה סדן

י"ב בשבט תשע"ד

מעלת הקשר לארץ ישראל הנובע משאיפות נמוכות | עין אי"ה [7] טו' בשבט

הרב יהודה סדן

י"ב בשבט תשע"ד
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: טו' בשבט
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16860 חודש שבט - הייסורין וההתמסרות לתורה | טו' בשבט חגים - הרב אוהד י בשבט תשפ"ב 32:05
שבת ומועדים כללי 37 15648 הרב מאיר נאמן - איך 'יוצאים' מבית המדרש לחיים? | ערב לימוד לטו' בשבט ערבי לימוד לחגים י בשבט תש"פ 51:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14698 חודש שבט - טיפול בסוגיית האכילה | טו' בשבט חגים - הרב אוהד ט"ו בשבט תשע"ט 1:00:50
שבת ומועדים הרב פנחס עציון 58 14657 טו' בשבט חג לרצונות | טו' בשבט חגים - הרב פנחס י"ב בשבט תשע"ט 25:10
אמונה הרב אברהם שילר 41 14654 ארץ ישראל - קודש בחול | ערב לימוד לטו' בשבט ערבי לימוד לחגים ח בשבט תשע"ט 50:40
שבת ומועדים כללי 37 14649 הביטחון והאמונה בה' מתבטאים ביגיעת האדם ועמלו | טו' בשבט, הרב יהושע צוקרמן זצ"ל ללא ח בשבט תשע"ט 1:02:30
אמונה כללי 37 14655 הרב אנגלמן - המתח בין האדם לאדמה | ערב לימוד לטו' בשבט ערבי לימוד לחגים ח בשבט תשע"ט 46:10
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13635 מדוע השמיט הרמב''ם את מצוות יישוב ארץ ישראל? | טו' בשבט חגים - הרב קלנר ט"ו בשבט תשע"ח 1:11:55
שבת ומועדים כללי 37 13623 "ויורהו ה' עץ וישלך אל המים וימתקו המים" | יום עיון טו' בשבט [3] הרב מנחם בן יעקב רבנים-כללי ט בשבט תשע"ח 43:25
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13621 אכילת פירות טו' בשבט בארץ ובחו''ל - כוח של אכילה בקדושה | יום עיון טו' בשבט [1] חגים - הרב אוהד ט בשבט תשע"ח 41:20
שבת ומועדים כללי 37 13622 שיעורים ומידות במאכלים - הלכה למעשה | יום עיון טו' בשבט [2] הרב יוסף צבי רימון ערבי לימוד לחגים ט בשבט תשע"ח 1:04:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12333 למה כולנו צריכים ללמוד תורה? מה כולנו צריכים להיות אותו דבר? | טו' בשבט חגים - הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשע"ז 9:40
אמונה כללי 37 12283 הרב מאיר נאמן - הכניסה לעולם התורה - ויתור על עולם הנוחות | ערב לימוד לטו' בשבט ערבי לימוד לחגים י"ג בשבט תשע"ז 29:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12279 עולם החוויות היהודי - שלוש חוויות באור ה' יתברך | ערב לימוד לטו' בשבט חגים - הרב אוהד י"ג בשבט תשע"ז 45:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12276 תיקון האכילה - שלב מהותי בדרך לתיקון השלם | טו' בשבט חגים - הרב אוהד י"ג בשבט תשע"ז 54:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12327 תיקון האכילה - שלב מהותי בדרך לתיקון השלם | טו' בשבט שיעורים נבחרים מתוך סדרות י"ג בשבט תשע"ז 54:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10271 אין לך קץ מגולה מזה - פירות טו' בשבט וארץ ישראל | טו' בשבט חגים - הרב קשתיאל ז בשבט תשע"ו 47:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8829 איך מגבירים את אהבת ארץ ישראל | ערב לימוד לטו' בשבט חגים - הרב קשתיאל י"ג בשבט תשע"ה 52:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 8831 להרגיש את טעם הפירות | ערב לימוד לטו' בשבט חגים - הרב אוהד י"ג בשבט תשע"ה 31:50
ללא כללי 37 8832 תופעת הדתלפי''ם - בקשה לאהבה שאינה תלויה בדבר | ערב לימוד לטו' בשבט - הרב יהושע שפירא ערבי לימוד לחגים י"ג בשבט תשע"ה 55:00
הרב אליעזר קשתיאל 15 7329 תורה של כל יחיד | טו' בשבט חגים - הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשע"ד 16:25
שבת ומועדים הרב איתן קופמן 52 7315 היום המקשר בין הרוחני והגשמי | טו' בשבט חגים - הרב איתן קופמן י"ב בשבט תשע"ד 17:35
כתבי הראי"ה הרב יהודה סדן 49 7322 מעלת הקשר לארץ ישראל הנובע משאיפות נמוכות | עין אי"ה [7] טו' בשבט עין אי"ה - הרב יהודה י"ב בשבט תשע"ד 50:05
שבת ומועדים כללי 37 6380 שבעת המינים ויחסם למידות הנפש - הרב יהושע שפירא | ערב לימוד לטו' בשבט ערבי לימוד לחגים ט בשבט תשע"ג 58:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6381 שיח השדה- הקבלה בין שיח השדה לשיח האדם | ערב לימוד לטו' בשבט חגים - הרב אוהד ט בשבט תשע"ג 46:10
אמונה הרב אלי סדן 14 5083 האמון המשפחתי | ערב לימוד לטו' בשבט כללי - הרב אלי ט"ו בשבט תשע"א 43:30
שבת ומועדים כללי 37 5084 הטעם הפנימי של הפירות [שבעת המינים] -הרב יהושע שפירא | ערב לימוד לטו' בשבט ערבי לימוד לחגים ט"ו בשבט תשע"א 57:35
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5082 הפרי והקליפה משל ונמשל | ערב לימוד לטו' בשבט חגים - הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשע"א 42:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 4166 הקשר הנשמתי בין האדם לטבע לטו' בשבט | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל י"ג בשבט תש"ע 42:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 3280 טו' בשבט חגים - הרב קשתיאל ד בשבט תשס"ט 40:05
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 5079 א"י נותנת פרותיה בעין יפה ועם ישראל חוזר לארצו- סימן מובהק לשיבת ציון [הקשר בין הקץ המגולה לטו' בשבט] חגים - הרב אלי ט"ו בשבט תשס"ה 53:00
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 1430 'נויו של אילן' שיעור לטו' בשבט חגים - הרב אלי י"ד בשבט תשס"ה 1:20:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 1334 מדות הנפש ע"פ חודשי השנה - חודש שבט - תאוות האכילה (לטו' בשבט) [תשס"ה] חודשים - הרב קשתיאל י"א בשבט תשס"ה 45 ד'
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 1429 שיעור לטו' בשבט - תאוות האכילה חגים - הרב קשתיאל י"א בשבט תשס"ה 44 ד'
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 1418 טו' בשבט (חודש שבט) [תשס''ב] חגים - הרב קשתיאל ד בשבט תשס"ה 29 ד'
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 1417 שיעור לטו' בשבט חגים - הרב קשתיאל י"ב בשבט תשס"ג 54 ד'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר