למה באים ייסורים | פרשת כי תבוא, עין איה שבת ב

הרב אליעזר קשתיאל

י"ט באלול תשפ"ב

למה באים ייסורים | פרשת כי תבוא, עין איה שבת ב

הרב אליעזר קשתיאל

י"ט באלול תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: כי תבוא
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17604 למה באים ייסורים | פרשת כי תבוא, עין איה שבת ב פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ט באלול תשפ"ב 54:10
פרשיות השבוע הרב יאיר אטון 60 17932 פרשת כי תבוא | סוגיה מהפרשה סוגיה מהפרשה - הרב יאיר אטון י"ט באלול תשפ"ב 51:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17603 השפעת הבאת הביכורים על התחדשות האדם | פרשת כי תבוא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ח באלול תשפ"ב 39:10
פרשיות השבוע הרב עקיבא קשתיאל 46 17529 הדיבור כיוצר תודעה | פרשת כי תבוא פרשת שבוע | הרב עקיבא י"ח באלול תשפ"א 43:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16573 עבודת ה' הלאומית | פרשת כי תבוא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ח באלול תשפ"א 49:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16574 ביכורים - האור שבעור | פרשת כי תבוא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ז באלול תשפ"א 43:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16043 הקללות כחלק מהברית של הקב"ה עם עם ישראל | פרשת כי תבוא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ג באלול תש"פ 1:03:05
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 14279 כל מעשיך בספר נכתבין | פרשת כי תבוא פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס כ באלול תשע"ח 31:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14266 סוד הטנא - תפארתה של השפה עברית | פרשת כי תבוא פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל י"ט באלול תשע"ח 32:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14272 כשאדם נמצא באזור העוצמה שלו - עליו לעלות לירושלים | פרשת כי תבוא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ח באלול תשע"ח 54:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14265 כשהאדם נמצא באזור העוצמה שלו - עליו לעלות לירושלים, להתבטל אל השורש | פרשת כי תבוא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ח באלול תשע"ח 54:05
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 13243 ביכורים ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך | פרשת כי תבוא פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס י"ז באלול תשע"ז 27:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13113 מעלת הלווים, ארץ ישראל ותשובה | פרשת כי תבוא פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשע"ז 43:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11569 מסר הקללות והברכות מפ' ה' ומפי משה [ע''פ עיון בהבדלים שבין ברכות בחוקותי לכי תבוא] | פרשת כי תבוא פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל י"ט באלול תשע"ו 46:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11588 ראש השנה ומצוות ביכורים - חשיבותה של ההתחלה | פרשת כי תבוא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט באלול תשע"ו 35:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 11560 ביכורים - הכרה במקור השפע | פרשת כי תבוא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ח באלול תשע"ו 56:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9588 המפגש עם התורה בכללותה | פרשת כי תבוא פרשת שבוע ע"פ הרמב"ן - הרב קשתיאל י"ח באלול תשע"ה 30:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 9587 הולדת השמחה על ידי נתינה ללא תמורה | פרשת כי תבוא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ז באלול תשע"ה 57:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8287 השתחויה - הבאת החיים לנקודת המלכותית | פרשת כי תבוא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשע"ד 39:30
פרשיות השבוע הרב איתן קופמן 52 8285 מדוע א''י מכונה ''ארץ זבת חלב ודבש'' | פרשת כי תבוא פרשת שבוע - הרב איתן קופמן ט"ז באלול תשע"ד 12:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8284 תכונת השמחה בארץ ישראל | פרשת כי תבוא [ע"פ שיחות הרצי"ה] פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל ט"ו באלול תשע"ד 42:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6769 ''לפני עיוור לא תתן מכשול'' | פרשת כי תבוא מצווה בפרשה - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשע"ג 1:01:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6779 מעשר של ארץ ישראל | פרשת כי תבוא פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ו באלול תשע"ג 55:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5965 טנא הביכורים - כלי המחזיק ברכה | פרשת כי תבוא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט באלול תשע"ב 33:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5370 פרשת כי תבוא- תכלה שנה וקללותיה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ד באלול תשע"ב 43:10
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 5377 הברית פירושה קבלת האחריות [הקדמה לפרשת ניצבים וילך] | פרשת כי תבוא פרשת שבוע - הרב אלי כ"ג באלול תשע"א 1:01:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5373 פרשת כי תבוא [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשע"א 4:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5372 פרשת כי תבוא- בין גריזים לעיבל פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ז באלול תשע"א 1:03:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4700 פרשת כי תבוא- ברור מעלת הראשית בכניסה לא''י והשתחוייה לה' פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ז באלול תש"ע 36:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4699 פרשת כי תבוא- סוגיית האבנים פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ז באלול תש"ע 55:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4693 פרשת כי תבוא [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל י"ד באלול תש"ע 4:20
הרב אליעזר קשתיאל 15 3791 פרשת כי תבוא-ענין השמחה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ו באלול תשס"ט 29:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 3788 פרשת וידוי מעשרות | כי תבוא פרשת שבוע - הרב אוהד י"ד באלול תשס"ט 45:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2753 פרשת כי תבוא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ באלול תשס"ז 41:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2752 פרשת כי תבוא - ההשתחוויה לפני ה' פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט באלול תשס"ו 47:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1259 פרשת כי תבוא [תשס"ד] - שמחה בעבודת ה' (שנה ב') פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשס"ד 36 ד'
אמונה הרב יוסף קלנר 23 376 למה לשבט שמעון אין ''ארור'' בפרשת כי תבוא? שו''ת - הרב קלנר ט"ו באלול תשס"ד 9 ד'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך