תורת הסוד - הסתכלות על המהות | לג' בעומר

הרב אברהם שילר

י"ח באייר תשפ"ב

תורת הסוד - הסתכלות על המהות | לג' בעומר

הרב אברהם שילר

י"ח באייר תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: לג' בעומר
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אברהם שילר 41 17234 תורת הסוד - הסתכלות על המהות | לג' בעומר חגים - הרב שילר י"ח באייר תשפ"ב 46:05
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17232 כמה מיני מיתות | לג' בעומר חגים - הרב אוהד י"ז באייר תשפ"ב 56:45
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15085 תורתו של רשב"י - לימוד זכות ומבט על הנסתר | לג' בעומר חגים - הרב קשתיאל י"ז באייר תשע"ט 49:40
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14137 לג' בעומר [10] - שיעור אחרון חגים - הרב קלנר י"ד בתמוז תשע"ח 43:10
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14122 מקבילות נוספות בין ימינו לתקופת המרד לאחר חורבן בית שני | לג' בעומר [9] עמ' פו' - ק' חגים - הרב קלנר ז בתמוז תשע"ח 39:55
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14093 מחלוקת ר' פנחס בן יאיר ורבינו הקדוש | לג' בעומר [8] חגים - הרב קלנר ל בסיוון תשע"ח 37:25
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14065 שתי אסכולות ביחס להתנהלות מול השלטונות | לג' בעומר [7] חגים - הרב קלנר כ"ג בסיוון תשע"ח 38:10
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14049 שכר תורתו של ר' עקיבא | לג' בעומר [6] חגים - הרב קלנר ט"ז בסיוון תשע"ח 44:35
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14048 איזה תלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה? | לג' בעומר [5] עמ' לז' - מג' חגים - הרב קלנר ט בסיוון תשע"ח 34:50
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13960 מי הם כד' אלף תלמידי ר' עקיבא? | לג' בעומר [4] חגים - הרב קלנר ב בסיוון תשע"ח 39:00
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13916 הגדרתו של המשיח על פי ר' עקיבא | לג' בעומר [3] חגים - הרב קלנר כ"ד באייר תשע"ח 37:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13896 קביעת תורה שבעל פה - רשב"י בעקבות ר' עקיבא | לג' בעומר פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ח באייר תשע"ח 55:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13895 מלג' בעומר ליום העצמאות - האם אנחנו משיחיסטים?! | לג' בעומר, חלק א' חגים - הרב אלי י"ז באייר תשע"ח 58:05
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13919 מלג' בעומר ליום העצמאות - האם אנחנו משיחיסטים?! | לג' בעומר, חלק ב' חגים - הרב אלי י"ז באייר תשע"ח 1:01:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13920 מלג' בעומר ליום העצמאות - האם אנחנו משיחיסטים?! | לג' בעומר, חלק ג' חגים - הרב אלי י"ז באייר תשע"ח 24:10
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13915 מסירות הנפש של רבי עקיבא על פרטי התורה כולם | לג' בעומר [2] חגים - הרב קלנר י"ז באייר תשע"ח 41:25
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13866 ר' עקיבא - יודע צדיר נפש בהמתו | לג' בעומר [1] חגים - הרב קלנר י באייר תשע"ח 41:55
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 10996 חג התורה שבעל פה | לג' בעומר חגים - הרב אוהד י"ז באייר תשע"ו 1:02:15
אמונה הרב אלי סדן 14 10994 רצון הנשמה להופיע יוצר תחיה לאומית | לג' בעומר, ע''פ אורות התחיה סד' כללי - הרב אלי י"ז באייר תשע"ו 55:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10989 איך חוגגים את לג' בעומר במכינה? | כללי חגים - הרב אלי ט"ו באייר תשע"ו 6:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 9104 הרצון ללמוד פנימיות התורה הוא חלק עיקרי מתהליך הגאולה | לג' בעומר חגים - הרב קשתיאל י"ח באייר תשע"ה 41:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 9112 עיסוק בסתרי תורה מביא לגאולה | לג' בעומר חגים - הרב אלי י"ח באייר תשע"ה 55:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 7814 לימוד זכות ומשמעותו | לג' בעומר חגים - הרב קשתיאל י"ח באייר תשע"ד 6:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 6546 תורת הנגלה כבסיס הכרחי לתורה הפנימית | לג' בעומר חגים - הרב אוהד י"ח באייר תשע"ג 53:50
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 5734 רבי עקיבא, רשב"י, לימוד סתרי תורה | לג' בעומר חגים - הרב אלי י"ז באייר תשע"ב 1:19:05
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 5293 ביאור דמותו של רשב''י ע''פ המדרשים | לג' בעומר חגים - הרב אוהד י"ח באייר תשע"א 48:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5290 ביאורים בפיוט "בר יוחאי" | לג' בעומר חגים - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשע"א 44:10
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5138 לג' בעומר [קצרצרים] חגים - הרב קשתיאל ט"ז בשבט תשע"א 2:35
כללי 37 4433 חנוכת בית מדרש לבוגרי צבא- לג' בעומר ללא י"ח באייר תש"ע 1:31:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 4392 עניין האש - שיעור ללג' בעומר חגים - הרב קשתיאל ט"ו באייר תש"ע 43:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3459 דברים שנאמרו במדורת לג' בעומר-ר''ע אל מול הנצרות והיחס לאפיפיור כללי - הרב קשתיאל י"ח באייר תשס"ט 1:05:05
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 2312 לג' בעומר-שמיעת התורה, רשב''י חגים - הרב קשתיאל י"ז באייר תשס"ח 34:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 2421 תיקון המידות - לג' בעומר ורשב''י מידות - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשס"ח 39:35
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 2274 לג' בעומר -לימוד זכות חגים - הרב קשתיאל י"ח באייר תשס"ה 58:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 1382 לג' בעומר [2] חגים - הרב אלי ט"ז באייר תשס"ה 1:30:00
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 1381 לג' בעומר [1] חגים - הרב אלי ט"ו באייר תשס"ה 1:10:00
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 2296 לג' בעומר חגים - הרב קלנר ט באייר תשס"ד 1:18:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 1379 לג' בעומר (תשס"ג) חגים - הרב קשתיאל י"ז באייר תשס"ג 58:00
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 1377 לג' בעומר [2] (תשנ"ז) חגים - הרב קלנר י"ג באייר תשנ"ז 1:18 ש'
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 1376 לג' בעומר [1] חגים - הרב קלנר י"ב באייר תשנ"ז 1:18 ש'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
חינוך ילדים