יציאת מצרים - יציאה מעבדות לחרות | פרשת בא

הרב אליעזר קשתיאל

ד בשבט תשפ"ב

יציאת מצרים - יציאה מעבדות לחרות | פרשת בא

הרב אליעזר קשתיאל

ד בשבט תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: פרשת בא
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16846 יציאת מצרים - יציאה מעבדות לחרות | פרשת בא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ד בשבט תשפ"ב 49:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16845 המכות שנגד גלות הנפש | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ג בשבט תשפ"ב 52:55
פרשיות השבוע הרב עקיבא קשתיאל 46 16831 פרשת בא פרשת שבוע | הרב עקיבא ט בשבט תשפ"א 56:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16243 נחש מחופש לתלמיד חכם | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ז בשבט תשפ"א 38:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15626 חיבור וקשר על ידי השלילה | פרשת בא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ד בשבט תש"פ 36:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15622 התיקון המוסרי שבסימון הדם על פתחי הבתים | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ג בשבט תש"פ 53:40
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 14645 כי האדם עץ השדה | פרשת בא פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס ה בשבט תשע"ט 24:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14640 המעבר מהנהגת החסד למידת הדין מתגלה ע"י קרבן פסח | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד בשבט תשע"ט 40:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14638 יציאת מצרים - הוספת קדושה על ידי המימד האנושי | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ג בשבט תשע"ט 51:25
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 13592 מהו הלב? | פרשת בא פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס ג בשבט תשע"ח 34:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13581 אפיון אופיו של עם ישראל בעת יצירתו | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ב בשבט תשע"ח 38:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13580 תרבות בלי שבת - חושך מצרים | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א בשבט תשע"ח 56:50
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 12254 מכת ארבה - ריבוי מול אחדות | פרשת בא פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס ז בשבט תשע"ז 30:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12241 מעבדות לעבדות | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל ו בשבט תשע"ז 36:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12242 מעלתו של עם ישראל | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ה בשבט תשע"ז 1:05:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10225 מיהו הפרשן האולטימטיבי לאירועי הסביבה? | פרשת בא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ד בשבט תשע"ו 35:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10281 עם ישראל - יצירה אלוקית | פרשת בא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ד בשבט תשע"ו 34:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 10224 אור החיים הישראלי לעומת חושך החיים הממשים | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ג בשבט תשע"ו 1:01:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8764 סוגיית הבכורה המלווה אותנו ביציאת מצרים | פרשת בא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ב בשבט תשע"ה 41:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8757 הבכורה - מאפיין הלאומיות שלנו | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל א בשבט תשע"ה 48:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7254 שלח עמי ויעבדוני | פרשת בא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ב בשבט תשע"ד 10:10
פרשיות השבוע הרב איתן קופמן 52 7250 הממון והרכוש בחיי האדם | פרשת בא פרשת שבוע - הרב איתן קופמן א בשבט תשע"ד 17:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7252 חשיפת הזהות הישראלית ביציאת מצרים | פרשת בא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל א בשבט תשע"ד 34:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 7246 שימוש בתאריכים הלועזיים | פרשת בא הלכה - הרב קשתיאל א בשבט תשע"ד 52:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6378 עבודת ההשתייכות לכלל ישראל | פרשת בא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ה בשבט תשע"ג 40:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5593 הנותר בקרבן הפסח | פרשת בא פרשת שבוע - הרב אוהד ב בשבט תשע"ב 1:12:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5591 המכות כהכנה לקבלת תורה | פרשת בא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל א בשבט תשע"ב 38:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5590 פרשת בא [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל כ"ט בטבת תשע"ב 4:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5026 מעלת הבית הישראלי | פרשת בא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל א בשבט תשע"א 43:30
פרשיות השבוע הרב יוסף קלנר 23 5047 שיחות הרצי"ה [14] פרשת בא שיחות הרצי"ה - הרב קלנר, תש"ע - תשע"א כ"ט בטבת תשע"א 42:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5013 פרשת בא [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל כ"ז בטבת תשע"א 4:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4164 מכות מצרים כלימוד לקח מוסרי | פרשת בא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו בשבט תש"ע 30:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4162 קדש לי כל בכור | פרשת בא פרשת שבוע - הרב אוהד ו בשבט תש"ע 53:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4161 פרשת בא [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל ד בשבט תש"ע 4:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3286 החיפזון ויצירת עמ''י | פרשת בא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ד בשבט תשס"ט 40:25
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 3303 פרשת בא פרשת שבוע - הרב אלי ד בשבט תשס"ט 1:27:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 3282 קרבן פסח | פרשת בא פרשת שבוע - הרב אוהד ד בשבט תשס"ט 1:04:50
פרשיות השבוע הרב יוסף קלנר 23 1880 שיחות הרצי"ה 25 סיום פרשת בא שיחות הרצי"ה - הרב קלנר, תשס"ז - תשס"ח ג בכסלו תשס"ח 01:01
פרשיות השבוע הרב יוסף קלנר 23 1879 שיחות הרצי"ה 24 המשך פרשת בא שיחות הרצי"ה - הרב קלנר, תשס"ז - תשס"ח כ"ה בחשוון תשס"ח 01:15
פרשיות השבוע הרב יוסף קלנר 23 1878 שיחות הרצי"ה 23 המשך פרשת וארא ותחילת פרשת בא שיחות הרצי"ה - הרב קלנר, תשס"ז - תשס"ח י"ח בחשוון תשס"ח 01:12
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1214 עניינן של שלש המכות בפרשה | פרשת בא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ג בשבט תשס"ה 56 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1211 פרשת בא [תשס"ה] (שנה ב') פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ג בשבט תשס"ה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1199 פרשת בא (שנה א') [תשס"ד] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו בשבט תשס"ד 53 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1198 פרשת בא (שנה ב') [תשס"ד] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו בשבט תשס"ד 54 ד'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך