בלק ושפינוזה - ניתוק ההשכלה הרוחנית מהמוסר | פרשת בלק

הרב אליעזר קשתיאל

ח בתמוז תשפ"ב

בלק ושפינוזה - ניתוק ההשכלה הרוחנית מהמוסר | פרשת בלק

הרב אליעזר קשתיאל

ח בתמוז תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: פרשת בלק
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17385 בלק ושפינוזה - ניתוק ההשכלה הרוחנית מהמוסר | פרשת בלק פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח בתמוז תשפ"ב 57:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17384 האתון שבנפש | פרשת בלק פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ז בתמוז תשפ"ב 57:00
פרשיות השבוע הרב שי אליאס 61 16474 באומות העולם קם נביא כמשה?! | פרשת בלק כללי - הרב שי אליאס י"ד בתמוז תשפ"א 47:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16476 עבודה זרה - חוסר הרצון לשאול ולהקשיב | פרשת בלק פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ד בתמוז תשפ"א 51:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16475 עיניו של דוד, מול עייני בלעם | פרשת בלק פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ג בתמוז תשפ"א 43:30
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 15140 איך מתעוררים? מזנקים! | פרשת בלק פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס ט בתמוז תשע"ט 33:30
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 15200 מי עובד אצל מי? | פרשת בלק פרשת שבוע - הרב אלי ט בתמוז תשע"ט 10:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15138 לימוד תורה וידע נרחב מחייב מידות טובות | פרשת בלק פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ח בתמוז תשע"ט 44:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15192 לימוד תורה וידע נרחב מחייבים מידות טובות | פרשת בלק פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ח בתמוז תשע"ט 44:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15133 שלוש המהויות של עם ישראל על פי ברכותיו של בלעם | פרשת בלק פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל ח בתמוז תשע"ט 42:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15132 בין משה לבלעם - היכולת לתרגם את המפגש עם אלוקים לעלייה או לקריסה | פרשת בלק פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ז בתמוז תשע"ט 50:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14133 ברכות בלעם כחלק מההכנות לכניסה לארץ | פרשת בלק פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ט"ו בתמוז תשע"ח 39:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14132 אכילה בשבת בכוחה לעצב את האכילה של כל השבוע | פרשת בלק פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ד בתמוז תשע"ח 1:02:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 12924 יסוד העל טבעיות של עם ישראל | פרשת בלק פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל י"ב בתמוז תשע"ז 36:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11301 ידיעת עצמיותינו | פרשת בלק פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בתמוז תשע"ו 40:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11302 האם יש נביא לאומות העולם? | פרשת בלק פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח בתמוז תשע"ו 42:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 11303 ''אזמר בשבחין'' - חיבור התורה עד תחתיות ארץ | פרשת בלק פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ז בתמוז תשע"ו 1:02:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9363 בירור מיהו איש הרוח היהודי מדמותן של האבות | פרשת בלק פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל י"ג בתמוז תשע"ה 41:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 8060 הפיות שנבראו בבין השמשות בערב שבת - פי הבאר, פי הארץ ופי האתון | פרשת בלק פרשת שבוע - הרב אוהד ה בתמוז תשע"ד 47:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8055 תכונתיו של עם ישראל על פי אתונו של בלעם | פרשת בלק פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ה בתמוז תשע"ד 39:20
פרשיות השבוע הרב איתן קופמן 52 8053 על פי אילו קרטריונים אנחנו מעריכים בני אדם | פרשת בלק פרשת שבוע - הרב איתן קופמן ד בתמוז תשע"ד 15:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6993 עבודת פעור- הערצת המותרות | פרשת בלק פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ג בתמוז תשע"ג 11:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6613 מלחמתם של אומה''ע במשיחם של ישראל | פרשת בלק פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"א בתמוז תשע"ג 42:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5863 בלק ומעורבותם של המדיינים | פרשת בלק פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ו בתמוז תשע"ב 1:00:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5856 "מה אקוב לא קבה אל" עם ישראל לא חללים | פרשת בלק פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ד בתמוז תשע"ב 35:31
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5349 פרשת בלק- המאבק נגד העדר הבושה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ה בתמוז תשע"א 54:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5340 פרשת בלק [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל ג בתמוז תשע"א 3:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4580 פרשת בלק- הזנות בשיטים כהצמדות לבעל פעור פרשת שבוע - הרב אוהד י"ב בתמוז תש"ע 55:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4581 פרשת בלק- עין טובה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ב בתמוז תש"ע 34:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4578 פרשת בלק[עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל י בתמוז תש"ע 4:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 3684 פרשת בלק פרשת שבוע - הרב אוהד י בתמוז תשס"ט 1:02:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3677 בלעם - הבנת שורשי האומה | פרשת בלק פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט בתמוז תשס"ט 54:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2544 פרשת בלק - משה כנגד בעל פעור פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ז בתמוז תשס"ח 34:57
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 2543 קהל ישראל ובכורתו לעומת בלק ובלעם | פרשת בלק פרשת שבוע - הרב אוהד ז בתמוז תשס"ח 1:12:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1196 פרשת בלק - עין רעה, רוח נמוכה ונפש שפלה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ב בתמוז תשס"ד 52 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1187 פרשת בלק רוחניות בעם ישראל ובגויים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"א בתמוז תשס"ג 54 ד'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך