שלוש סוגי מלחמות בישראל | פרשת בשלח

הרב פנחס עציון

י בשבט תשע"ח

שלוש סוגי מלחמות בישראל | פרשת בשלח

הרב פנחס עציון

י בשבט תשע"ח
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: פרשת בשלח
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16859 שירת המלחמה | פרשת בשלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"א בשבט תשפ"ב 29:47
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16858 יציאת מצרים כמנגדת לחטא המרגלים | פרשת בשלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י בשבט תשפ"ב 54:10
פרשיות השבוע הרב עקיבא קשתיאל 46 16266 פרשת בשלח פרשת שבוע | הרב עקיבא ט"ו בשבט תשפ"א 59:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16258 על העץ ועל האילן | פרשת בשלח וטו' שבט פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ד בשבט תשפ"א 45:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15647 מה נחקק בישראל באירועי יציאת מצרים וקריעת הים | פרשת בשלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י בשבט תש"פ 48:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14665 שלוש צווחות ושברון לב גדול | פרשת בשלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י בשבט תשע"ט 59:20
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 13633 שלוש סוגי מלחמות בישראל | פרשת בשלח פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס י בשבט תשע"ח 30:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13613 "התורה נבללת בגופם" - מקליפת מצרים לאכילת המן | פרשת בשלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט בשבט תשע"ח 37:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13612 ביאור קריעת הים ונסיון המן | פרשת בשלח פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ט בשבט תשע"ח 49:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13620 עמידה מול הזרם | פרשת בשלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בשבט תשע"ח 36:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12273 אחדות שמים וארץ | פרשת בשלח פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל י"ג בשבט תשע"ז 35:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12275 קריעת יום סוף - התגברות על הזרימה | פרשת בשלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ג בשבט תשע"ז 32:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12274 צעקת פרעה וצעקת משה- מה בניהן? | פרשת בשלח [סוף השיעור חסר] פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ב בשבט תשע"ז 59:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11561 לבדידותו של השב למרחקים ארוכים | ענייני תשובה [3] ע''פ פסיקתא דרב כהנא פרשת בשלח ענייני תשובה - הרב אוהד ט"ו באלול תשע"ו 42:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11503 התמודדות עם השינוי שחל בי | ענייני תשובה [2] ע''פ פסיקתא דרב כהנא פרשת בשלח ענייני תשובה - הרב אוהד ט באלול תשע"ו 45:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11454 אני והתדמית שלי - איך מתניעים שינוי | ענייני תשובה [1] ע''פ פסיקתא דרב כהנא פרשת בשלח ענייני תשובה - הרב אוהד ג באלול תשע"ו 43:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10353 התורה - מרכיב לשינוי פנימי | פרשת בשלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשע"ו 36:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10286 שירת היום - פגישה עם מלכותו של הקב"ה | פרשת בשלח פרשת שבוע ע"פ הרמב"ן - הרב קשתיאל י"א בשבט תשע"ו 43:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 10285 ה' לוחם ברחמים | פרשת בשלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י בשבט תשע"ו 01:00:40
אמונה הרב אלי סדן 14 10309 הנהגת הנס והנהגת הטבע - שיעור לפרשת בשלח | כללי כללי - הרב אלי י בשבט תשע"ו 1:19:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8810 המסלול לקבלת התורה עובר דרך המן | פרשת בשלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בשבט תשע"ה 41:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8811 היחס בין הבחירה וההכרח באדם ובעולם | פרשת בשלח פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל ח בשבט תשע"ה 39:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7316 מיהו המנהל של העולם וההסטוריה [מתוך שיעור לפרשת בשלח] כללי - הרב קשתיאל י"ג בשבט תשע"ד 5:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7321 התמודדות או התרוממות רוח | פרשת בשלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בשבט תשע"ד 9:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7296 הזיקה בין השבת והמן | פרשת בשלח פרשת שבוע - הרב אוהד ח בשבט תשע"ד 54:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7291 עזרת נשים וקדושת בית הכנסת | פרשת בשלח מצווה בפרשה - הרב קשתיאל ח בשבט תשע"ד 55:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7295 קבלת עול מלכות שמים בעם ישראל- הבנת מסובב הסיבות | פרשת בשלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ח בשבט תשע"ד 35:15
פרשיות השבוע הרב איתן קופמן 52 7277 המעלה שעם ישראל בנו בקריעת ים סוף | פרשת בשלח פרשת שבוע - הרב איתן קופמן ו בשבט תשע"ד 16:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6395 מסע בעקבות דתן ואבירם | פרשת בשלח פרשת שבוע - הרב אוהד י"ג בשבט תשע"ג 43:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6394 בירור גאוות ה' מתוך שירת הים | פרשת בשלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ב בשבט תשע"ג 37:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5596 פרשת בשלח [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל ח בשבט תשע"ב 3:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5595 פרשת בשלח- שני צדדים המלווים אותנו מיציאת מצרים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח בשבט תשע"ב 37:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5077 פרשת בשלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בשבט תשע"א 31:15
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 5056 מהותו של נס | פרשת בשלח פרשת שבוע - הרב אלי ח בשבט תשע"א 58:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5091 פרשת בשלח -נס קריעת ים-סוף פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ח בשבט תשע"א 30:10
פרשיות השבוע הרב יוסף קלנר 23 5065 שיחות הרצי"ה [15] פרשת בשלח שיחות הרצי"ה - הרב קלנר, תש"ע - תשע"א ז בשבט תשע"א 46:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5054 פרשת בשלח [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל ו בשבט תשע"א 4:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4168 הופעת השבת דרך המן | פרשת בשלח פרשת שבוע - הרב אוהד י"ג בשבט תש"ע 56:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4170 פרשת בשלח -יבשה וים כשתי תרבויות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ג בשבט תש"ע 32:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4167 פרשת בשלח-חיזוק לב פרעה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ג בשבט תש"ע 36:30
הרב אליעזר קשתיאל 15 4165 פרשת בשלח [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל י"ב בשבט תש"ע 4:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 3300 פרשת בשלח פרשת שבוע - הרב אוהד י"א בשבט תשס"ט 58:55
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 3476 פרשת בשלח-תרבות החומר ואמונת ישראל פרשת שבוע - הרב אלי י"א בשבט תשס"ט 1:03:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3294 קריעת הים - המלכות בישראל | פרשת בשלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"א בשבט תשס"ט 37:40
פרשיות השבוע הרב יוסף קלנר 23 1882 שיחות הרצי"ה 27 סוף פרשת בשלח ותחילת פרשת יתרו שיחות הרצי"ה - הרב קלנר, תשס"ז - תשס"ח י"ז בכסלו תשס"ח 00:53
פרשיות השבוע הרב יוסף קלנר 23 1881 שיחות הרצי"ה 26 פרשת בשלח שיחות הרצי"ה - הרב קלנר, תשס"ז - תשס"ח י בכסלו תשס"ח 01:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1216 פרשת בשלח - קריעת ים סוף (בוגרים) [תשס"ה] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י בשבט תשס"ה 50 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1202 פרשת בשלח (שנה ב') [תשס"ד] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ג בשבט תשס"ד 55 ד'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול