בין יוסף לדוד - בין טהרה טוטאלית להכלת הכלל | פרשת וישב

הרב אוהד תירוש

כ בכסלו תש"פ

בין יוסף לדוד - בין טהרה טוטאלית להכלת הכלל | פרשת וישב

הרב אוהד תירוש

כ בכסלו תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: פרשת וישב
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16728 בלי היראה של יוסף חוזרים לחטאי דור המבול | פרשת וישב פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"א בכסלו תשפ"ב 55:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16727 משיח - שמירת הברית | פרשת וישב פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ בכסלו תשפ"ב 50:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15557 מהו הפשע הרביעי שבגינו אין מחילה? | פרשת וישב פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ב בכסלו תש"פ 17:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15480 בין יוסף לדוד - בין טהרה טוטאלית להכלת הכלל | פרשת וישב פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ בכסלו תש"פ 1:01:45
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 14522 שיחת צוות - הסיפור האמיתי | פרשת וישב פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס כ"ב בכסלו תשע"ט 27:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14513 יוסף - המתווך המופלא בין האמת הגדולה ובין החיים | פרשת וישב פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל כ"א בכסלו תשע"ט 37:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14512 לשון הרע השורש לשלושת העברות החמורות | פרשת וישב פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ בכסלו תשע"ט 52:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13435 שרשור ההנהגה האלוקית בחיי יוסף | פרשת וישב פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשע"ח 44:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13443 חבלי משיח - חושך המוליד את האור | פרשת וישב פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ט בכסלו תשע"ח 1:03:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13456 יוסף - כח האחדות | פרשת וישב פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשע"ח 37:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12017 ענוות יוסף ויהודה - ההתבטלות לתהליכים האלוקיים | פרשת וישב פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל כ"ב בכסלו תשע"ז 47:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10033 ביטחון ציון ויוסף בזמן החורבן | תהילים [13] פרק מח', על פי פרשת וישב ספר תהילים ע"פ פ"ש - הרב קשתיאל ד בטבת תשע"ו 38:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9977 מצות היבום גואלת את הנשמה בגלגול נשמות | פרשת וישב פרשת שבוע ע"פ הרמב"ן - הרב קשתיאל כ"א בכסלו תשע"ו 45:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 9976 אורו של משיח המופיע במכירת יוסף, סעודת ערב שבת ועסקי חיינו | פרשת וישב פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ בכסלו תשע"ו 1:05:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9993 יוסף כחוט המקשר בין יעקב לאחים | פרשת וישב פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ בכסלו תשע"ו 36:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 9983 יראת ה' - החיבור לנצח | תהילים [12] פרק קיב' | פרשת וישב ספר תהילים ע"פ פ"ש - הרב קשתיאל כ בכסלו תשע"ו 32:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8619 תחילתה של מלוכת יוסף ומלכות יהודה | פרשת וישב פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשע"ה 39:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8611 נגלה ונסתר במלכות ישראל | פרשת וישב פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל י"ח בכסלו תשע"ה 41:40
פרשיות השבוע הרב דוד בן מאיר 48 8601 אלו ואלו דברי אלוקים חיים | פרשת וישב סיפורי חסידים [עלון פ"ש] - הרב בן מאיר י"ז בכסלו תשע"ה 9:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7078 המלכות בעם ישראל | פרשת וישב פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח בכסלו תשע"ד 31:40
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 7074 מהו גדרו של נס | פרשת וישב מצווה בפרשה - הרב קשתיאל י"ח בכסלו תשע"ד 1:00:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7080 פשר החלום | פרשת וישב פרשת שבוע - הרב אוהד י"ח בכסלו תשע"ד 1:01:50
פרשיות השבוע הרב איתן קופמן 52 7063 מחלוקת יוסף ויהודה במשך הדורות | פרשת וישב פרשת שבוע - הרב איתן קופמן ט"ז בכסלו תשע"ד 14:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6300 פרשת וישב [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל כ"ט בכסלו תשע"ג 4:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6256 יוסף הוא יצחק | פרשת וישב פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ב בכסלו תשע"ג 46:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6251 יוסף איש השלום | פרשת וישב פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"א בכסלו תשע"ג 40:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5516 התמודדות יוסף ויהודה עם הזנות המצרית והכנענית | פרשת וישב [דקה ראשונה ללא שמע] פרשת שבוע - הרב אוהד י"ט בכסלו תשע"ב 57:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5514 הודאת יהודה - יסוד מלכות ישראל | פרשת וישב פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ח בכסלו תשע"ב 30:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5513 פרשת וישב [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל ט"ז בכסלו תשע"ב 4:15
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 4962 פרשת וישב פרשת שבוע - הרב אלי י"ח בכסלו תשע"א 59:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4933 פרשת וישב- דמותו של יוסף (חסרות 10 ד' אחרונות) פרשת שבוע - הרב אוהד י"ח בכסלו תשע"א 42:50
פרשיות השבוע הרב יוסף קלנר 23 4978 שיחות הרצי"ה [10] פרשת וישב שיחות הרצי"ה - הרב קלנר, תש"ע - תשע"א י"ז בכסלו תשע"א 51:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4924 פרשת וישב [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל ט"ז בכסלו תשע"א 3:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4036 פרשת וישב פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תש"ע 41:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4039 פרשת וישב פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ג בכסלו תש"ע 59:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4027 פרשת וישב [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל כ"ב בכסלו תש"ע 3:15
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 3149 פרשת וישב פרשת שבוע - הרב אלי כ"ב בכסלו תשס"ט 1:05:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3095 האחדות ויחוד יוסף ויהודה | פרשת וישב פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"א בכסלו תשס"ט 38:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3094 פרשת וישב פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשס"ט 46:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1266 פרשת וישב [תשס"ה] פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשס"ה 56 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1264 פרשת וישב (שנה ב') [תשס"ה] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשס"ה 47 ד'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול