קשת בענן-תיקון כוח הדמיון | פרשת נח

הרב אליעזר קשתיאל

א בחשוון תשפ"ב

קשת בענן-תיקון כוח הדמיון | פרשת נח

הרב אליעזר קשתיאל

א בחשוון תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: פרשת נח
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16604 קשת בענן-תיקון כוח הדמיון | פרשת נח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל א בחשוון תשפ"ב 53:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16100 הנחמה באי התפילה של נח | פרשת נח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד בחשוון תשפ"א 42:50
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 16110 הקשת המבול והקורונה | פרשת נח פרשת שבוע - הרב אלי ד בחשוון תשפ"א 1:08:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15345 בין אברהם לנח ובין דורותיהם | פרשת נח פרשת שבוע - הרב אוהד ג בחשוון תש"פ 4:40
הרב פנחס עציון 58 15343 ההבדל בין 7 מצוות נח לתרי"ג | פרשת נח פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס ג בחשוון תש"פ 28:30
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 15344 ההבדל בין 7 מצוות נח לתרי"ג | פרשת נח פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס ג בחשוון תש"פ 28:30
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 15347 המשמעות של השכר והעונש | פרשת נח פרשת שבוע - הרב אלי ג בחשוון תש"פ 14:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15346 מה קורה לחברה שהמכנה המשותף שלה הוא הנמוך ביותר? | פרשת נח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ג בחשוון תש"פ 11:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15314 פוטנציאל דור המבול והיפכו | פרשת נח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א בחשוון תש"פ 59:10
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14940 תיבת נח כמשל לעולם הנפש, וסוגית מגדל בבל - הנדסת המציאות על ידי האדם | חומש [26] פרשת נח חומש - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ז באדר ב תשע"ט 45:50
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14902 הקשת | חומש [25] פרשת נח חומש - הרב קלנר [תשע'ט] כ באדר ב תשע"ט 31:00
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14881 יחס האדם והבריאה בסוגיית המבול | חומש [24] פרשת נח חומש - הרב קלנר [תשע'ט] כ באדר ב תשע"ט 41:45
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14848 התבררות צלם אלוקים שבאדם | חומש [22] פרשת נח חומש - הרב קלנר [תשע'ט] ו באדר ב תשע"ט 21:50
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 14484 עשרה דורות, מאמרות ודיברות - על הקשר בין הבחירה החופשית לתיקון חטא אדם הראשון | פרשת נח פרשת שבוע לחיילים - הרב אלי ג בחשוון תשע"ט 20:25
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 14400 שגרה, מה עושים עם זה? | פרשת נח פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס ג בחשוון תשע"ט 30:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14319 האופן הנכון של בניית הכלים | פרשת נח פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל ב בחשוון תשע"ט 34:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14318 מידת היראה כגילוי שכינת ה' בעולם | פרשת נח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א בחשוון תשע"ט 42:50
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 13178 אם תיטיב, שאת. הדבר עוד אפשרי | פרשת נח פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס ל בתשרי תשע"ח 27:10
אמונה הרב פנחס עציון 58 11716 קודש וחול - ממשות מול אפסיות | פרשת נח פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס ג בחשוון תשע"ז 24:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11698 צדיקים מול רשעים - מלחמת עולם | פרשת נח פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל ב בחשוון תשע"ז 46:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11704 האנושות אחרי המבול - התגברות ההתערבות האלוקית בטבע האדם | פרשת נח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל א בחשוון תשע"ז 38:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 11697 פילוג החיים הנובע מחוסר שלום פנימי | פרשת נח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א בחשוון תשע"ז 1:12
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9673 הופעת הקב''ה בעולם על פי שמותיו - אלוקים יקוק - דין ורחמים | פרשת נח פרשת שבוע ע"פ הרמב"ן - הרב קשתיאל ב בחשוון תשע"ו 32:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9881 פרשת נח - ההתערבות האלוקית באדם לאחר המבול | פרשת שבוע פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ב בחשוון תשע"ו 37:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 9672 פוטנציאל קבלת התורה בדור המבול והפלגה ופספוס ההזדמנות | פרשת נח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א בחשוון תשע"ו 1:08:35
פרשיות השבוע הרב דוד בן מאיר 48 8390 אני רוצה הכל מהכי קטן ועד הכי גדול | פרשת נח סיפורי חסידים [עלון פ"ש] - הרב בן מאיר כ"ו בתשרי תשע"ה 11:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8119 יחס לפרשת נח - סיפור המקרא | שו''ת שו''ת - הרב קלנר י בתמוז תשע"ד 7:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6929 האם הקב''ה מתחרט על מעשיו | פרשת נח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ה בחשוון תשע"ד 22:20
פרשיות השבוע הרב איתן קופמן 52 6859 ''נעשה לנו שם''- חטאם של דור הפלגה | פרשת נח פרשת שבוע - הרב איתן קופמן כ"ח בתשרי תשע"ד 11:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6048 דמותו של נח, ביאור הפסוק "את האלוהים התהלך נח" | פרשת נח פרשת שבוע - הרב אוהד ב בחשוון תשע"ג 54:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6042 פרשת נח [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל א בחשוון תשע"ג 4:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6044 קומת אל שדי - השיעור של האנושות בתיבה | פרשת נח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל א בחשוון תשע"ג 37:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4749 פרשת נח [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל כ"ו בתשרי תשע"א 4:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 3841 פרשת נח-רמב''ן על התורה פרשת שבוע - הרב אוהד ה בחשוון תש"ע 59:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3873 פרשת נח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ב בחשוון תש"ע 39:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2841 הברית והאנושות שלפני המבול ושלאחריו | פרשת נח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל א בחשוון תשס"ט 49:38
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 2843 פרשת נח - הברית עפ''י האבן עזרא והרמב''ן פרשת שבוע - הרב אוהד א בחשוון תשס"ט 55:24
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1282 פרשת נח [תשס"ז] סגולה וברית פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ד בחשוון תשס"ז 40 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2839 פרשת נח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ח בתשרי תשס"ז 41:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2840 מדוע לא יהיה יותר מבול | פרשת נח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ט בתשרי תשס"ו 35:45
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר