העוצמה של עשו שנמצאת ביעקב | פרשת תולדות

הרב אלי סדן

ח בכסלו תשפ"ד

העוצמה של עשו שנמצאת ביעקב | פרשת תולדות

הרב אלי סדן

ח בכסלו תשפ"ד
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: פרשת תולדות
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 18789 העוצמה של עשו שנמצאת ביעקב | פרשת תולדות פרשת שבוע - הרב אלי ח בכסלו תשפ"ד 1:41:40
פרשיות השבוע הרב עקיבא קשתיאל 46 18776 אברהם ויצחק- הבן חושף את סוד האב | פרשת תולדות פרשת שבוע | הרב עקיבא ג בכסלו תשפ"ד 47:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18774 האינסטינקט הראשוני והבחירה לאחר המחשבה השנייה | פרשת תולדות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ג בכסלו תשפ"ד 45:15
פרשיות השבוע הרב עקיבא קשתיאל 46 18766 פרשת תולדות | טועמיה - דבר תורה לשבת טועמיה - דבר תורה לשבת | הרב עקיבא ג בכסלו תשפ"ד 06:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18770 מי הוא העושה, ממשיכו של אברהם | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ב בכסלו תשפ"ד 48:00
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 18773 עניין התרוצצות הבנים | פרשת תולדות חלק ב' פרשת שבוע - הרב פנחס ב בכסלו תשפ"ד 38:55
אמונה הרב דוד אמתי 73 18754 מעזה לפרשת תולדות | מלחמת משיב הרוח מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] כ"ח בחשוון תשפ"ד 53:25
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 18756 פרשת תולדות | אור בפרשה פרשת שבוע - הרב פנחס כ"ח בחשוון תשפ"ד 41:15
פרשיות השבוע הרב עקיבא קשתיאל 46 17775 פרשת תולדות | טועמיה - דבר תורה לשבת טועמיה - דבר תורה לשבת | הרב עקיבא ז בכסלו תשפ"ג 08:30
פרשיות השבוע הרב איתן קופמן 52 17788 מדוע יעקב רימה את יצחק - מוסר לחימה בישראל | פרשת תולדות פרשת שבוע - הרב איתן קופמן א בכסלו תשפ"ג 57:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17746 החשיבות בהקדמת הדמיון לחשיבה | פרשת תולדות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ל בחשוון תשפ"ג 33:40
פרשיות השבוע הרב עקיבא קשתיאל 46 17752 הדרך להביא את ברכת החיים | פרשת תולדות טועמיה - דבר תורה לשבת | הרב עקיבא ל בחשוון תשפ"ג 04:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17748 עם ישראל נמשל לשדה תפוחים | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ט בחשוון תשפ"ג 58:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16667 הצלחת העולם הזה מתוך שאיפה לעולם הבא | פרשת תולדות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשפ"ב 59:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16666 יעקב אבינו לא שיקר! | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ח בחשוון תשפ"ב 58:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16135 סעודתו של יצחק - אכילתו של צדיק | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ב בכסלו תשפ"א 49:10
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 16134 יעקב ועשיו - הגרעין והקליפה | פרשת תולדות פרשת שבוע - הרב אלי כ"ט בחשוון תשפ"א 1:54:00
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 15437 הגבורה להמשיך דרך אבות | פרשת תולדות פרשת שבוע - הרב אלי א בכסלו תש"פ 11:25
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 15421 פרשת תולדות פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס א בכסלו תש"פ 28:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15426 צריך לחשוב לפני שפועלים ולא למהר | פרשת תולדות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ל בחשוון תש"פ 38:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15416 יעקב אבינו - צדיק וחכם | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ט בחשוון תש"פ 41:30
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 14433 מה עדיף צייד או אברך? | פרשת תולדות פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס א בכסלו תשע"ט 37:45
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 14486 קח שני גדיי עיזים - כנגד שעירי יום הכיפורים | פרשת תולדות פרשת שבוע לחיילים - הרב אלי א בכסלו תשע"ט 12:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14429 לא כל כך מהר זורקים את הקליפות | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל ל בחשוון תשע"ט 42:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14424 מכירת הבכורה - מה אנחנו רוצים? אוכל או חלום | כללי, על פי פרשת תולדות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשע"ט 16:10
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 13363 שלום בין הקודש לחול | פרשת תולדות פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס כ"ח בחשוון תשע"ח 37:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13335 איך אוכלים בקדושה? | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ז בחשוון תשע"ח 1:01:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13333 הפער בין הנבואות להתממשותם בפעול | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשע"ח 40:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13349 תמימות זה לחיות משהו באמת | פרשת תולדות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשע"ח 50:45
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 11907 עשו ויעקב - מריבין בנחלת שתי עולמות - מאבק על כל הקופה | פרשת תולדות פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס ב בכסלו תשע"ז 30:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11894 שלמות והשתלמות | פרשת תולדות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל א בכסלו תשע"ז 38:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11879 ההבדלים הטבעיים בין יעקב לעשו | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשע"ז 32:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 11881 הפגישה עם טעם סעודת השבת דרך מטעמי יצחק | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ט בחשוון תשע"ז 1:04:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9841 הסיפור של ספר בראשית - קדושת הארץ דורשת קיום מצות | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ הרמב"ן - הרב קשתיאל ל בחשוון תשע"ו 38:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9882 פרשת תולדות - הארץ והמצות | פרשת שבוע פרשת שבוע (דף יומי) - הרב קשתיאל ל בחשוון תשע"ו 11:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 9865 דיאלוג הרשע והמציאות בנפש ובמציאות | תהילים [9] פרק לו' (פרשת תולדות) ספר תהילים ע"פ פ"ש - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשע"ו 32:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 9840 מדרגות בהכלת וקדושת השבת | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ט בחשוון תשע"ו 47:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9894 פרשת תולדות - דמותו של יעקב אבינו - התמימות כדרך חיים | פרשת שבוע פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשע"ו 36:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8515 השאיפה להכיר ולכלול הכל, תכונתו של יעקב | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תשע"ה 48:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8526 תמימותו של יעקב אבינו | פרשת תולדות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תשע"ה 40:35
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 6966 הפרשת תרומות ומעשרות מתבלינים וירקות עלים | פרשת תולדות מצווה בפרשה - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשע"ד 1:06:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6969 תוכניתו המוסתרת של עשו | פרשת תולדות פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ז בחשוון תשע"ד 45:500
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6968 תמימות בעבודת ה' | פרשת תולדות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשע"ד 35:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6994 תמימותו של יעקב אל מול חוסר תמימותו של עשו | פרשת תולדות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשע"ד 8:15
פרשיות השבוע הרב איתן קופמן 52 6967 מכירת הבכורה- יעקב יכול להשתמש גם בכוחות עשו | פרשת תולדות פרשת שבוע - הרב איתן קופמן כ"ו בחשוון תשע"ד 10:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6174 בירור העיקר והטפל מלחמת הגרעין בקש | פרשת תולדות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשע"ג 27:50
אמונה הרב אלי סדן 14 6166 טוהר הנשק בישראל | שיעור כללי [ע"פ עיון בפרשית גנבת הברכות, פרשת תולדות] כללי - הרב אלי כ"ח בחשוון תשע"ג 1:54:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6169 פרשת תולדות [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תשע"ג 3:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5467 יצחק איש התשובה | פרשת תולדות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תשע"ב 40:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5470 סוגיית הברכה בעולם | פרשת תולדות פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ו בחשוון תשע"ב 1:07:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5468 פרשת תולדות [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תשע"ב 3:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4859 יצחק כמברר סוגיית ארץ ישראל | פרשת תולדות פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ז בחשוון תשע"א 1:05:55
פרשיות השבוע הרב יוסף קלנר 23 4860 שיחות הרצי"ה [7] פרשת תולדות שיחות הרצי"ה - הרב קלנר, תש"ע - תשע"א כ"ו בחשוון תשע"א 43:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4851 פרשת תולדות [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל כ"ה בחשוון תשע"א 3:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2983 יצחק כמקבע דרכי אביו | פרשת תולדות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשס"ט 39:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 2984 פרשת תולדות פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ט בחשוון תשס"ט 48:05
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 3000 פרשת תולדות פרשת שבוע - הרב אלי כ"ח בחשוון תשס"ט 1:19:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2967 פרשת תולדות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשס"ט 43:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1280 פרשת תולדות (כולל) [תשס"ו] מאבקם של יעקב ועשו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשס"ו 1:08 ש'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1279 פרשת תולדות (שנה ב') [תשס"ו] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תשס"ו 52 ד'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים