פרשת תרומה | טועמיה - דבר תורה לשבת

הרב עקיבא קשתיאל

ב באדר תשפ"ג

פרשת תרומה | טועמיה - דבר תורה לשבת

הרב עקיבא קשתיאל

ב באדר תשפ"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: פרשת תרומה
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב עקיבא קשתיאל 46 18095 פרשת תרומה | טועמיה - דבר תורה לשבת טועמיה - דבר תורה לשבת | הרב עקיבא ב באדר תשפ"ג 08:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18094 זהב וכסף - אהבה ויראה | פרשת תרומה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א באדר תשפ"ג 49:10
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 18079 יש צה''ל אין שנאת חינם [הרב צוקרמן זצ''ל] | פרשת תרומה פרשת שבוע - הרב פנחס כ"ח בשבט תשפ"ג 31:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16929 עבודת ה' - שהקב"ה יקח את ליבנו | פרשת תרומה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ב באדר א תשפ"ב 56:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16926 שטות בקודש הקודשים | פרשת תרומה פרשת שבוע - הרב אוהד א באדר א תשפ"ב 49:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16290 זכור - בין שבת לעמלק | פרשת תרומה - זכור פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ה באדר תשפ"א 39:55
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 14752 איך מחנכים לראש הגדול? | פרשת תרומה פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס ג באדר א תשע"ט 26:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14774 בניין המשכן - מודל למה שאמור להתרחש במימדים נוספים | פרשת תרומה פרשת שבוע - הרב אוהד ג באדר א תשע"ט 4:45
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 14753 'ושכנתי בתוכם'- המהות והתכלית של עם ישראל | פרשת תרומה פרשת שבוע - הרב אלי ג באדר א תשע"ט 7:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14721 תיאור בניית המשכן - תשקיף לבנייה הנפשית של האדם אל הקודש | פרשת תרומה פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל ב באדר א תשע"ט 42:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14720 לחנך את עצמנו להתגברות ועמל | פרשת תרומה וחודש אדר פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א באדר א תשע"ט 57:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13653 מדרגות בקודש | פרשת תרומה פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ל בשבט תשע"ח 43:40
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 12427 התשובה המיוחדת של פורים | פרשת תרומה [ע"פ פחד יצחק לפורים] פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס ה באדר תשע"ז 30:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12415 המשכן - שיחזור הקשר בין עם ישראל והקב"ה | פרשת תרומה פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל ד באדר תשע"ז 46:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12418 תרומה ותלמוד תורה כתנועת נפש המאירה את הופעת ה' בלבנו | פרשת תרומה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ג באדר תשע"ז 1:04:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10447 ארון הקודש - המשך מתן תורה | פרשת תרומה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ב באדר א תשע"ו 33:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10506 חיי תרבות אוטנתיים וטהורים | פרשת תרומה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ב באדר א תשע"ו 29:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 10449 ההשתדלות במצוות מביאה את הקב''ה אל החיים שלנו | פרשת תרומה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א באדר א תשע"ו 54:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8881 רגש ותורה, מה קודם ? | פרשת תרומה פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל כ"ט בשבט תשע"ה 54:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7408 שני יסודות לעיצוב החברה- הכלכלה והתרבות | פרשת תרומה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ל בשבט תשע"ד 11:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7404 היחס לכלכלה ולתרבות והשראת השכינה בעם ישראל | פרשת תרומה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ט בשבט תשע"ד 37:50
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 7402 מדיני צדקה ותרומה | פרשת תרומה מצווה בפרשה - הרב קשתיאל כ"ט בשבט תשע"ד 1:03:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7405 מזבח הנחושת ומדרגות הקורבנות העולים בו | פרשת תרומה פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ט בשבט תשע"ד 58:40
פרשיות השבוע הרב איתן קופמן 52 7382 מה בין תרומה לגבוה ובין נדבה לנזקקים ועניים | פרשת תרומה פרשת שבוע - הרב איתן קופמן כ"ו בשבט תשע"ד 12:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6464 מנורת הזהב- מקשה זהב טהור | פרשת תרומה פרשת שבוע - הרב אוהד ד באדר תשע"ג 33:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6460 השלחן והמנורה - כביטוי לשתי בחינות בעבודת ה' | פרשת תרומה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ג באדר תשע"ג [32:21]
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5639 הארון ובדיו | פרשת תרומה פרשת שבוע - הרב אוהד ל בשבט תשע"ב 1:07:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5637 פרשת תרומה- המשכן ויריעותיו - מלבושי הנפש פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט בשבט תשע"ב 34:11
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5636 פרשת תרומה [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל כ"ח בשבט תשע"ב 4:05
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 5135 ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם | פרשת תרומה פרשת שבוע - הרב אלי כ"ט בשבט תשע"א 53:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5136 מזבח הנחושת- עבודת הרגשות | פרשת תרומה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט בשבט תשע"א 44:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5137 פרשת תרומה- הפרוכת פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ט בשבט תשע"א 1:04:05
פרשיות השבוע הרב יוסף קלנר 23 5160 שיחות הרצי"ה [18] פרשת תרומה שיחות הרצי"ה - הרב קלנר, תש"ע - תשע"א כ"ח בשבט תשע"א 39:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5122 פרשת תרומה {עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל כ"ז בשבט תשע"א 2:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4253 מהות המזבח | פרשת תרומה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ד באדר תש"ע 39:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4251 מזבח הנחושת | פרשת תרומה פרשת שבוע - הרב אוהד ד באדר תש"ע 53:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4235 פרשת תרומה [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל ב באדר תש"ע 4:30
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 3355 פרשת תרומה פרשת שבוע - הרב אלי ב באדר תשס"ט 01:07:21
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 3354 פרשת תרומה - הארון והכפרת פרשת שבוע - הרב אוהד ב באדר תשס"ט 56:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3352 פרשת תרומה-כלי המשכן-שתי דרכים בהופעת הקודש פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ב באדר תשס"ט 38:56
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2458 פרשת תרומה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ט בשבט תשס"ח 48:45
פרשיות השבוע הרב יוסף קלנר 23 1884 שיחות הרצי"ה 31 פרשת תרומה שיחות הרצי"ה - הרב קלנר, תשס"ז - תשס"ח ח בשבט תשס"ח 01:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1225 פרשת תרומה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל א באדר א תשס"ה 43 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1206 פרשת תרומה (שנה ב') [תשס"ד] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ד באדר תשס"ד 52 ד'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך