כתבה שהתפרסמה על "בני דוד" במהלך מבצע "צוק איתן" בערוץ 10 [עם כתוביות באנגלית]

כללי

כ באב תשע"ד

כתבה שהתפרסמה על "בני דוד" במהלך מבצע "צוק איתן" בערוץ 10 [עם כתוביות באנגלית]

כללי

כ באב תשע"ד
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
שיעורים מומלצים:
נושאשם הרבIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16623 נזק ישיר ונזק עקיף | הלכות שכנים [05] הלכות שכנים - הרב קשתיאל ו בחשוון תשפ"ב 50:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16561 שחרור מהתפיסה החומרית | פרקי גאולה (נצח ישראל) [14] פרק לד' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ט"ו באלול תשפ"א 35:10
הלכה כללי 37 16489 האידיאל באוצר בית דין | הלכות שמיטה - הרב יעקב אריאל רבנים-כללי כ בתמוז תשפ"א 1:25:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11747 כשרות - המשמעות של מה שאני מכניס לפה שלי | מושגים ביהדות סוגיית כשרות האוכל חלק א' מושגים ביהדות - הרב קלנר ט בחשוון תשע"ז 11:25
אמונה כללי 37 9985 הרב שלמה אישון - ריבית, היתר עיסקה ועסקאות כשרות | סוגיות בתורה ובמדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ"א בכסלו תשע"ו 1:03:25
שיעורים אחרונים:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב איתן קופמן 52 16645 היחס בין שכל ורגש | מעמד האישה ביהדות [02] מעמד האישה ביהדות - הרב איתן י"ט בחשוון תשפ"ב 01:11:00
אמונה הרב שלום הימן 67 16642 לחיות את האינסוף במגבלות הסוף | מצוות מגבילות?! [05] כללי - הרב היימן י"ט בחשוון תשפ"ב 01:06:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16644 שלוש סעודות שבת כנגד שלוש פורענויות של ימות המשיח | פרקי גאולה (נצח ישראל) [18] פרק לו' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"ט בחשוון תשפ"ב 50:00
הלכה הרב איתי הלוי 51 16643 דחיקה במאכלים חריפים | הלכות בשר בחלב [05] הלכה - הרב איתי הלוי י"ח בחשוון תשפ"ב 48:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16640 חוסר הביטחון בה' | ירמיהו [18] פרק יז' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"ח בחשוון תשפ"ב 32:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16639 הדרך לקליטת רזי תורה היא על ידי חוש האמונה | אורות הקודש [49] עמ' קא', פס' פד'-פה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ז בחשוון תשפ"ב 53:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16638 הנשמה שהדליקה מנועים ורוצה להופיע בעולם | אורות התחיה [63] פס' סד'-סה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ז בחשוון תשפ"ב 28:04
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16637 הבדל החסד בין ישראל לאומות העולם | פרשת וירא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ו בחשוון תשפ"ב 43:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16636 המלאכים - בירור הופעת הכוחות של האבות | פרשת וירא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ד בחשוון תשפ"ב 1:07:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16641 טוב אלוקי ולא טוב אנושי | תפארת ישראל [18] פרק ו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ד בחשוון תשפ"ב 48:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16635 הדרכה לכוונה בתפילה | נפש החיים [43] שער ב' פרק יג' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשפ"ב 50:20
אמונה הרב שלום הימן 67 16647 הנצח והפלא שבמצוות | מצוות מגבילות?! [04] כללי - הרב היימן י"ב בחשוון תשפ"ב 01:11:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16628 ירמיהו [17] פרק טו'-טז' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"א בחשוון תשפ"ב 31:45
הלכה הרב איתי הלוי 51 16630 ירקות ודברים חריפים | הלכות בשר בחלב [04] הלכה - הרב איתי הלוי י"א בחשוון תשפ"ב 45:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16627 הברכה נמצאת בדבר הסמוי | אורות הקודש א' [48] פס' פג' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט בחשוון תשפ"ב 40:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16626 הגלות לא פוגעת בסגולת האומה | אורות התחיה [62] פס' סב'-סג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט בחשוון תשפ"ב 22:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16625 המצוות - גזירות מלך והשתייכות לאינסוף | תפארת ישראל [17] תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ז בחשוון תשפ"ב 01:00:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16621 הדרך לרומם את הכוונות בתפילה | נפש החיים [42] שער ב' פרק יא' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ו בחשוון תשפ"ב 43:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16623 נזק ישיר ונזק עקיף | הלכות שכנים [05] הלכות שכנים - הרב קשתיאל ו בחשוון תשפ"ב 50:15
אמונה הרב שלום הימן 67 16648 ארבע המגבלות שבני אדם מתלוננים עליהן | מצוות מגבילות?! [03] כללי - הרב היימן ה בחשוון תשפ"ב 01:07:50
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר