היחס הנכון אל המידות ופרט מידת השמחה | כללי

הרב אלי סדן

כ"ד באדר א תשפ"ד

היחס הנכון אל המידות ופרט מידת השמחה | כללי

הרב אלי סדן

כ"ד באדר א תשפ"ד
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אלי סדן 14 19062 היחס הנכון אל המידות ופרט מידת השמחה | כללי כללי - הרב אלי כ"ד באדר א תשפ"ד 1:20:20
אמונה הרב אלי סדן 14 19033 הסכנה ברוחניות ללא מחויבות | כללי כללי - הרב אלי י"ז באדר א תשפ"ד 1:09:40
אמונה הרב אלי סדן 14 19017 התכלית האלוקית של המצוות המעשיות- חלק שני | כללי כללי - הרב אלי י באדר א תשפ"ד 1:08:10
אמונה הרב אלי סדן 14 19011 התכלית האלוקית של המצוות המעשיות | כללי כללי - הרב אלי ט באדר א תשפ"ד 1:35:10
אמונה הרב אלי סדן 14 18967 לדרכה של הישיבה הגבוהה | כללי כללי - הרב אלי כ בשבט תשפ"ד 1:49:40
אמונה הרב אלי סדן 14 18937 סוגיות מהותיות באמונה מתוך פרשת בא | כללי כללי - הרב אלי י"ד בשבט תשפ"ד 1:27:10
אמונה הרב אלי סדן 14 18918 יסוד יציאת מצרים כיסוד האמונה הישראלית - שיעור שני | כללי כללי - הרב אלי ו בשבט תשפ"ד 1:09:50
אמונה הרב אלי סדן 14 18897 גאולתנו בדרך נס או בדרך טבע | כללי כללי - הרב אלי כ"ז בטבת תשפ"ד 1:04:50
אמונה הרב אלי סדן 14 18859 איגרת המיוחדת של הרב סדן לדור הצעיר במהלך מלחמת חרבות ברזל כללי - הרב אלי ט בטבת תשפ"ד
אמונה הרב אלי סדן 14 18805 חשיבות לימוד גמרא | כללי כללי - הרב אלי י"ד בכסלו תשפ"ד 1:34:40
אמונה הרב אלי סדן 14 18768 מושגים ועקרונות באמונה | יסודות האמונה ע''פ ספר בראשית [5] כללי - הרב אלי א בכסלו תשפ"ד 1:35:20
אמונה הרב אלי סדן 14 18767 ''בראשית ברא אלוקים'' -חלק ב | יסודות האמונה ע''פ ספר בראשית [4] כללי - הרב אלי כ"ט בחשוון תשפ"ד 1:03:40
אמונה הרב אלי סדן 14 18735 עבודת ה' -אינדיבידואליזם או כלליות -חלק ב | יסודות האמונה ע''פ ספר בראשית [3] כללי - הרב אלי כ"ג בחשוון תשפ"ד 34:20
אמונה הרב אלי סדן 14 18704 עבודת ה' - אינדיבידואליזם או כלליות | יסודות האמונה ע''פ ספר בראשית [2] כללי - הרב אלי ט"ו בחשוון תשפ"ד 1:11:00
אמונה הרב אלי סדן 14 18703 ''בראשית ברא אלוהים'' מה המשמעות שהעולם נברא | יסודות האמונה ע''פ ספר בראשית [1] כללי - הרב אלי ט בחשוון תשפ"ד 1:30:05
אמונה הרב אלי סדן 14 18606 תורת ה' בארץ- חלק שני | כללי כללי - הרב אלי כ"ה באלול תשפ"ג 31:00
אמונה הרב אלי סדן 14 18605 תורת ה' בארץ- חלק ראשון | כללי כללי - הרב אלי י"ט באלול תשפ"ג 01:31:55
אמונה הרב אלי סדן 14 18588 היחס ללימוד אמונה ולהבנת דברי חז"ל | כללי כללי - הרב אלי י"ח באלול תשפ"ג 01:50:55
אמונה הרב אלי סדן 14 18375 שיחת חיזוק לתלמידי בני דוד אחרי הפיגוע הקשה כללי - הרב אלי ב בתמוז תשפ"ג 01:27:30
אמונה הרב אלי סדן 14 18284 עומק התהום בין תפיסת הטבע המוחלט לבין תפיסת האמונה | לאמונת עתנו [4] כללי - הרב אלי ב בסיוון תשפ"ג 01:07:30
אמונה הרב אלי סדן 14 18265 הפירוד בעם ישראל זה עצם הגלות | לאמונת עתנו [3] כללי - הרב אלי כ"ד באייר תשפ"ג 54:55
אמונה הרב אלי סדן 14 18216 סוגיית הגאולה [2] כללי - הרב אלי י"ב באייר תשפ"ג 01:25:00
אמונה הרב אלי סדן 14 18202 הסיבות לשנאת חינם בעם ישראל | לאמונת עתנו [2] כללי - הרב אלי י באייר תשפ"ג 01:05:05
אמונה הרב אלי סדן 14 18215 סוגיית הגאולה [1] כללי - הרב אלי י באייר תשפ"ג 01:11:00
אמונה הרב אלי סדן 14 18176 חומרתו הגדולה של המשבר הנוכחי | לאמונת עתנו [1] כללי - הרב אלי ג באייר תשפ"ג 01:09:05
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18178 לקראת יום הזיכרון כללי - הרב אלי ג באייר תשפ"ג 01:22:40
אמונה הרב אלי סדן 14 18113 סוגיית חשיבות לימוד האמונה | חוסר לימוד אמונה יצור פער בין הקודש לחול כללי - הרב אלי ז באדר תשפ"ג 02:06:30
אמונה הרב אלי סדן 14 18093 יוסף ממלא את תפקידו בכל הדורות | שיטת הגר''א ביחס לגאולה (שיעור שלישי) כללי - הרב אלי ל בשבט תשפ"ג 01:40:55
אמונה הרב אלי סדן 14 18092 הצורך ששיבת ציון תהיה מרצון | שיטת הגר''א ביחס לגאולה (שיעור שני) כללי - הרב אלי כ"ט בשבט תשפ"ג 01:25:15
אמונה הרב אלי סדן 14 18054 שיטת הגר''א ביחס לגאולה | השתתפות האדם בהתקדמות הגאולה כללי - הרב אלי כ"ג בשבט תשפ"ג 01:44:45
אמונה הרב אלי סדן 14 18031 הדור ימצא את מבוקשו דווקא בגבול ישראל | אנשי אמנה [6] כללי - הרב אלי י"א בשבט תשפ"ג 49:05
אמונה הרב אלי סדן 14 18030 הדור פראי ונעלה | אנשי אמנה [5] כללי - הרב אלי ד בשבט תשפ"ג 55:00
אמונה הרב אלי סדן 14 18053 חשיבות לימוד אמונה | פתיחה כללי - הרב אלי א בשבט תשפ"ג 21:10
אמונה הרב אלי סדן 14 17971 סנגוריה ותוכחה בדורות מורכבים | אנשי אמנה [4] כללי - הרב אלי כ"ו בטבת תשפ"ג 49:10
אמונה הרב אלי סדן 14 17925 סגולת ישראל- התכונה של האומה ושל כל פרט ופרט | אנשי אמנה [3] כללי - הרב אלי י"ט בטבת תשפ"ג 27:55
אמונה הרב אלי סדן 14 17904 הרב קוק צפה את המשבר שבדר | מבט בהיר [3] כללי - הרב אלי ט"ז בטבת תשפ"ג 01:18:15
אמונה הרב אלי סדן 14 17890 אהבת הקב"ה את ישראל מתחילה מלמעלה | משקפיים למציאות [2] אנשי אמנה כללי - הרב אלי י"ב בטבת תשפ"ג 44:55
אמונה הרב אלי סדן 14 17889 אנחנו עסוקים בלסנגר על הדור | מבט בהיר [2] חלק ב כללי - הרב אלי י בטבת תשפ"ג 01:06:25
אמונה הרב אלי סדן 14 17888 הדור הזה הוא טוב מבפנים | מבט בהיר [2] חלק א כללי - הרב אלי י בטבת תשפ"ג 33:40
אמונה הרב אלי סדן 14 17886 להבין את המציאות בה אנו חיים | משקפיים למציאות [1] אנשי אמנה כללי - הרב אלי ו בטבת תשפ"ג 46:20
אמונה הרב אלי סדן 14 17874 הכפירה והרצון להיות ככל הגויים בזמן הגאולה | מבט בהיר [1] חלק ב כללי - הרב אלי ג בטבת תשפ"ג 38:40
אמונה הרב אלי סדן 14 17873 העמדה הנפשית בזמן מאבק הדעות במדינה | מבט בהיר [1] חלק א כללי - הרב אלי ג בטבת תשפ"ג 01:01:00
אמונה הרב אלי סדן 14 17922 עניין התשובה בדורנו [3] כללי - הרב אלי כ"ט בחשוון תשפ"ג 01:03:35
אמונה הרב אלי סדן 14 17921 עניין התשובה בדורנו [2] כללי - הרב אלי כ"ח בחשוון תשפ"ג 01:38:30
אמונה הרב אלי סדן 14 17711 עניין התשובה בדורנו [1] כללי - הרב אלי כ"א בחשוון תשפ"ג 01:30:15
אמונה הרב אלי סדן 14 17617 שכר ועונש - חלק ב כללי - הרב אלי י"ז באלול תשפ"ב 01:23:35
אמונה הרב אלי סדן 14 17616 שכר ועונש - חלק א כללי - הרב אלי ט"ז באלול תשפ"ב 01:18:10
אמונה הרב אלי סדן 14 17586 התורה ניתנה לעם ולא לפרטים | יחס הכלל והפרט כללי - הרב אלי י באלול תשפ"ב 01:24:30
אמונה הרב אלי סדן 14 17582 אינדבדואלים או כלליות | כללי כללי - הרב אלי ט באלול תשפ"ב 01:18:30
אמונה הרב אלי סדן 14 17554 אופיו של בית מדרשנו - חלק ראשון | פתיחה לזמן אלול כללי - הרב אלי ב באלול תשפ"ב 01:16:20
אמונה הרב אלי סדן 14 17555 אופיו של בית מדרשנו - חלק שני | שיחת פתיחה לזמן אלול כללי - הרב אלי ב באלול תשפ"ב 01:13:50
אמונה הרב אלי סדן 14 17593 אחריות זה לא תפקיד. אחריות זה תכונה נפשית | מתוך שיחה על אופיו שבית המדרש כללי - הרב אלי א באלול תשפ"ב 02:40
אמונה הרב אלי סדן 14 17469 אמיתות התורה ומציאות הקב"ה - חלק ב' כללי - הרב אלי כ"א בתמוז תשפ"ב 57:35
אמונה הרב אלי סדן 14 17468 אמיתות התורה ומציאות הקב"ה -חלק א' כללי - הרב אלי כ"א בתמוז תשפ"ב 01:47:00
אמונה הרב אלי סדן 14 17438 האם שיטת אלקנה עובדת - חלק א כללי - הרב אלי י"ט בתמוז תשפ"ב 48:10
אמונה הרב אלי סדן 14 17439 האם שיטת אלקנה עובדת - חלק ב כללי - הרב אלי י"ט בתמוז תשפ"ב 01:37:55
אמונה הרב אלי סדן 14 17416 מה היא אמונה | הסברת המושג אמונה כללי - הרב אלי ז בסיוון תשפ"ב 57:15
אמונה הרב אלי סדן 14 16985 כיצד להשפיע ברמה הבינלאומית | מלחמת רוסיה אוקראינה כללי - הרב אלי כ"ג באדר א תשפ"ב 37:25
אמונה הרב אלי סדן 14 16936 שלוש סיבות להתפשטות הכפירה | סיבות הכפירה בדורנו [חלק ג'] כללי - הרב אלי ל בשבט תשפ"ב 01:25:25
אמונה הרב אלי סדן 14 16935 לאורך השנים לא למדו אמונה, למה פתאום זו בעיה? | סיבות הכפירה בדורנו [חלק ב'] כללי - הרב אלי כ"ט בשבט תשפ"ב 01:19:50
אמונה הרב אלי סדן 14 16913 הכפירה מופיעה דווקא בדור הגאולה | סיבות הכפירה בדורנו [חלק א'] כללי - הרב אלי כ"ג בשבט תשפ"ב 01:38:30
אמונה הרב אלי סדן 14 17988 חובת לימוד אמונה וההבדל בין היהדות לשאר הדתות כללי - הרב אלי כ"ב בשבט תשפ"ב 01:55:36
ללא הרב אלי סדן 14 16908 אחדות ואהבה בין האיש והאישה | סוגית הנאמנות המשפחתית כללי - הרב אלי י"ב באלול תשפ"א 1:08:40
אמונה הרב אלי סדן 14 16454 התייחסות לממשלה החדשה כללי - הרב אלי ד בתמוז תשפ"א 01:49:15
אמונה הרב אלי סדן 14 16370 מענייני דיומא - מבצע 'שומרי החומות' | כללי כללי - הרב אלי א בסיוון תשפ"א 1:36:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 17989 יום העצמאות - למה צריך לשמוח? כללי - הרב אלי כ"ט בניסן תשפ"א 01:05:30
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 17990 יציאת מצרים - אביב העמים | פסח כללי - הרב אלי י"ט באדר תשפ"א 01:06:30
אמונה הרב אלי סדן 14 16300 לדמותו של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל | כללי כללי - הרב אלי י"ג באדר תשפ"א 1:01:05
אמונה הרב אלי סדן 14 16295 מבט על משימת חיינו מתוך מצוות מחיית עמלק | כללי [שבת זכור] כללי - הרב אלי י באדר תשפ"א 1:25:50
אמונה הרב אלי סדן 14 18482 הלאומיות הישראלית | לאמונת עתנו [6] כללי - הרב אלי ה באדר תשפ"א 01:08:20
ללא הרב אלי סדן 14 16270 הפוליטיקה של הציונות הדתית כללי - הרב אלי ט"ו בשבט תשפ"א 55:05
אמונה הרב אלי סדן 14 16265 לא רק שאנחנו נגאלים, יש לנו זכות לפעול עם אל כללי - הרב אלי ט"ו בשבט תשפ"א 27:10
אמונה הרב אלי סדן 14 16262 יחס האומות לבני אדם מול היחס של ישראל לבני אדם | לאמונת עתנו [5] כללי - הרב אלי י"ד בשבט תשפ"א
אמונה הרב אלי סדן 14 18481 בין עולם התורה לעולם המעשה | לאמונת עתנו [4] כללי - הרב אלי ז בשבט תשפ"א 01:33:50
אמונה הרב אלי סדן 14 16250 הקודש שבחול - הופעה יכולה להיות דווקא בארץ ישראל | שיעור כללי כללי - הרב אלי ו בשבט תשפ"א 57:50
אמונה הרב אלי סדן 14 16235 תורה שמקושרת לעם לעומת שאר הדתות | לאמונת עתנו [3] כללי - הרב אלי א בשבט תשפ"א 1:22:10
אמונה הרב אלי סדן 14 16236 מעלת ארץ ישראל- ארץ הקודש | שיעור כללי כללי - הרב אלי כ"ט בטבת תשפ"א 47:20
אמונה הרב אלי סדן 14 16237 הרגש האלוקי שבכולנו | לימוד יסודות האמונה [5] כללי - הרב אלי כ"ז בטבת תשפ"א 1:06:40
אמונה הרב אלי סדן 14 16239 יחס הפרט והכלל בישראל | לאמונת עתנו [2] כללי - הרב אלי כ"ב בטבת תשפ"א 1:24:00
אמונה הרב אלי סדן 14 16221 מהי אמונה? | לימוד יסודות האמונה [4] כללי - הרב אלי כ"א בטבת תשפ"א 1:31:00
1234567
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים