הלכות סעודה מפסקת וערב ט' באב ודיני אישה מעוברת | הלכות תשעה באב

הרב אוהד תירוש

ז באב תשע"ג

הלכות סעודה מפסקת וערב ט' באב ודיני אישה מעוברת | הלכות תשעה באב

הרב אוהד תירוש

ז באב תשע"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
הלכה הרב אוהד תירוש 12 6688 הלכות סעודה מפסקת וערב ט' באב ודיני אישה מעוברת | הלכות תשעה באב הלכה - הרב אוהד ז באב תשע"ג 48:50
הלכה הרב אוהד תירוש 12 6669 הלכות תשעת הימים וט' באב- כיבוס, רחיצה ומיעוט שמחה | שיעור הלכה הלכה - הרב אוהד כ"ט בתמוז תשע"ג 43:50
הלכה הרב אוהד תירוש 12 6514 גדרו והגדרתו של איסור חמץ [אגדה והלכה] | פסח הלכה - הרב אוהד כ"ט באדר תשע"ג 1:00:00
הלכה הרב אוהד תירוש 12 6495 אכילת מצה בליל הסדר ובמשך החג-רשות או חובה? | פסח הלכה - הרב אוהד כ"א באדר תשע"ג [44:22]
הלכה הרב אוהד תירוש 12 6468 האם ימי פורים הם שני ימים או יום אחד ארוך | הלכות פורים הלכה - הרב אוהד ז באדר תשע"ג 51:15
הלכה הרב אוהד תירוש 12 6457 קריאת המגילה לפני פורים | הלכות פורים הלכה - הרב אוהד ל בשבט תשע"ג 48:05
הלכה הרב אוהד תירוש 12 6398 ברכת שהחיינו- ברכות הראיה | הלכות ברכות הלכה - הרב אוהד ט"ז בשבט תשע"ג 46:20
הלכה הרב אוהד תירוש 12 6392 ברכת שהחיינו- ברכה על קניית דבר חדש | הלכות ברכות הלכה - הרב אוהד ט בשבט תשע"ג 46:50
הלכה הרב אוהד תירוש 12 6364 ברכת שהחיינו- ברכה על לידה | הלכות ברכות הלכה - הרב אוהד ב בשבט תשע"ג 46:45
הלכה הרב אוהד תירוש 12 6351 ברכת שהחיינו, מבוא- ארבעת הגורמים לברכה | הלכות ברכות הלכה - הרב אוהד כ"ד בטבת תשע"ג 39:30
הלכה הרב אוהד תירוש 12 6329 סיכום ברכות הברק והרעם | הלכות ברכות הלכה - הרב אוהד י"ז בטבת תשע"ג 41:00
הלכה הרב אוהד תירוש 12 6308 ברכות הברק והרעם | הלכות ברכות הלכה - הרב אוהד י בטבת תשע"ג 39:30
הלכה הרב אוהד תירוש 12 6214 הלכות ברכת הגומל וברכת שעשה לי נס במקום הזה | שיעור הלכה הלכה - הרב אוהד י"א בכסלו תשע"ג 44:35
הלכה הרב אוהד תירוש 12 6159 הלכות ברכת הגשמים | הלכה הלכה - הרב אוהד כ"ו בחשוון תשע"ג 42:50
הלכה הרב אוהד תירוש 12 5685 הלכות פסח- בדיקת וביעור חמץ הלכה - הרב אוהד כ"ה באדר תשע"ב 49:15
הלכה הרב אוהד תירוש 12 5654 הלכות פורים הלכה - הרב אוהד י"א באדר תשע"ב 49:55
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 4709 פתיחה אמונית למסכת שבת ע''פ הקדמה של האגלי טל-חלק ב' הלכה - הרב אוהד י"ט באלול תש"ע 34:05
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 4708 פתיחה אמונית למסכת שבת ע''פ הקדמה של האגלי טל-חלק א' הלכה - הרב אוהד י"ד באלול תש"ע 29:35
הלכה הרב אוהד תירוש 12 4299 הלכות פסח הלכה - הרב אוהד כ"ב באדר תש"ע 39:20
הלכה הרב אוהד תירוש 12 4266 הלכות משלוח מנות ומתנות לאביונים | שיעור לפורים הלכה - הרב אוהד ח באדר תש"ע 27:00
הלכה הרב אוהד תירוש 12 4242 הלכות ערלה- דיני עציצים הלכה - הרב אוהד א באדר תש"ע 32:25
הלכה הרב אוהד תירוש 12 4210 הלכות ערלה הלכה - הרב אוהד י"ז בשבט תש"ע 41:25
הלכה הרב אוהד תירוש 12 4152 הלכות תרומות ומעשרות הלכה - הרב אוהד כ"ה בטבת תש"ע 33:25
הלכה הרב אוהד תירוש 12 4021 הלכות הדלקת נרות הלכה - הרב אוהד כ בכסלו תש"ע 43:55
הלכה הרב אוהד תירוש 12 3993 הלכות צדקה ומעשר כספים 2 הלכה - הרב אוהד י"ג בכסלו תש"ע 34:10
הלכה הרב אוהד תירוש 12 3961 הלכות צדקה ומעשר כספים 1 הלכה - הרב אוהד כ"ט בחשוון תש"ע 42:10
הלכה הרב אוהד תירוש 12 3932 הלכה-צדקה הלכה - הרב אוהד כ"ב בחשוון תש"ע 41:20
הלכה הרב אוהד תירוש 12 3877 הלכה-דיני שינוים בתפילת שמונ''ע הלכה - הרב אוהד ח בחשוון תש"ע 39:40
הלכה הרב אוהד תירוש 12 3859 הלכה-מהות ראש החודש הלכה - הרב אוהד א בחשוון תש"ע 36:35
הלכה הרב אוהד תירוש 12 3732 השהיית בשר שלא נמלח 72 שעות | הלכות כשרות [8] הלכה - הרב אוהד כ"ח בתמוז תשס"ט 27:05
הלכה הרב אוהד תירוש 12 3721 בישול נוכרי | הלכות כשרות [7] הלכה - הרב אוהד כ"א בתמוז תשס"ט 35:15
הלכה הרב אוהד תירוש 12 3699 בישול נוכרי | הלכות כשרות [6] הלכה - הרב אוהד י"ד בתמוז תשס"ט 27:15
הלכה הרב אוהד תירוש 12 3698 הכנת כבד | הלכות כשרות [5] המשך הלכה - הרב אוהד ז בתמוז תשס"ט 35:05
הלכה הרב אוהד תירוש 12 3697 הכנת כבד | הלכות כשרות [4] הלכה - הרב אוהד כ"ג בסיוון תשס"ט 33:15
הלכה הרב אוהד תירוש 12 3696 בשר חלק, גלאט | הלכות כשרות [3] המשך הלכה - הרב אוהד ט"ז בסיוון תשס"ט 33:55
הלכה הרב אוהד תירוש 12 3695 בשר חלק, גלאט | הלכות כשרות [2] הלכה - הרב אוהד ט בסיוון תשס"ט 33:40
הלכה הרב אוהד תירוש 12 3694 אבקת חלב עכו''ם | הלכות כשרות [1] הלכה - הרב אוהד ב בסיוון תשס"ט 36:10
הלכה הרב אוהד תירוש 12 3228 שמירת הלשון 3 הלכה - הרב אוהד י"ח בטבת תשס"ט 16:20
הלכה הרב אוהד תירוש 12 3226 שמירת הלשון 2 הלכה - הרב אוהד י"ז בטבת תשס"ט 17:15
הלכה הרב אוהד תירוש 12 3219 שמירת הלשון 1 הלכה - הרב אוהד ט"ז בטבת תשס"ט 12:05
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1682 הלכות שביעית 7 התעסקות בפירות שביעית הלכה - הרב אוהד י"ח בכסלו תשס"ח 00:17
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1680 הלכות שביעית 6 אכילה והפסד בפירות שביעית הלכה - הרב אוהד י"א בכסלו תשס"ח 00:28
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1679 הלכות שביעית 5 עציצים הלכה - הרב אוהד ד בכסלו תשס"ח 30:59
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1677 הלכות שביעית 4 עשבי ריח ופרחי נוי הלכה - הרב אוהד י"ט בחשוון תשס"ח 20:44
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1676 הלכות שביעית 3 עשבי ריח ופרחי נוי הלכה - הרב אוהד י"ב בחשוון תשס"ח 27:00
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1675 הלכות שביעית 2 - הכנות לשמיטה הלכה - הרב אוהד כ"ב באלול תשס"ז 00:31
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1673 הלכות שביעית 1 - הכנה לשמיטה הלכה - הרב אוהד ט"ו באלול תשס"ז 00:28
הלכה הרב אוהד תירוש 12 8216 מנהגי סליחות | הלכה הלכה - הרב אוהד א באלול תשס"ז 24:05
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1181 הלכות חנוכה [3] תשס"ה הלכה - הרב אוהד י"ח בכסלו תשס"ה 30 ד'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1180 הלכות חנוכה [2] תשס"ה הלכה - הרב אוהד ד בכסלו תשס"ה 34 ד'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1179 הלכות חנוכה [1] תשס"ה הלכה - הרב אוהד ב בכסלו תשס"ה 32 ד'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1116 הלכות בין המצרים [7] הלכה - הרב אוהד ג באב תשס"ד 1:07 ש'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1114 הלכות בין המצרים [6] תשעה באב הלכה - הרב אוהד ב באב תשס"ד 29 ד'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1111 הלכות בין המצרים [5] תשעת הימים הלכה - הרב אוהד א באב תשס"ד 59 ד'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1110 הלכות בין המצרים [4] הלכה - הרב אוהד י"ח בתמוז תשס"ד 14 ד'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1109 הלכות בין המצרים [3] הלכה - הרב אוהד ט"ז בתמוז תשס"ד 18 ד'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1108 הלכות בין המצרים [2] הלכה - הרב אוהד ט בתמוז תשס"ד 21 ד'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1105 הלכות בין המצרים [1] הלכה - הרב אוהד ד בתמוז תשס"ד 21 ד'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1175 הלכות יחוד [9] הלכה - הרב אוהד כ"ו בסיוון תשס"ד 28 ד'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1113 הלכות פורים הלכה - הרב אוהד ט באדר תשס"ד 32 ד'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1107 הלכות סעודה שלישית - איזה סוג אוכל מתיר להמשיך לאכול אחר שקיעה בשבת הלכה - הרב אוהד א באדר תשס"ד 34 ד'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1106 הלכות סעודה שלישית - הלכות ברכת היין על כוס בסעודה שלישית הלכה - הרב אוהד כ"ד בשבט תשס"ד 30 ד'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1174 הלכות יחוד [7] הלכה - הרב אוהד ג בשבט תשס"ד 20 ד'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 920 שמירת הלשון [7] בעל לשון הרע הלכה - הרב אוהד כ"ח בטבת תשס"ד 35 ד'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1173 הלכות יחוד [6] היתר 'פתח פתוח לרה"ר' הלכה - הרב אוהד כ"ז בטבת תשס"ד 29 ד'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1172 הלכות יחוד [5] הלכה - הרב אוהד כ"ה בטבת תשס"ד 24 ד'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 919 שמירת הלשון [6] לשון הרע הלכה - הרב אוהד כ"א בטבת תשס"ד 27 ד'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1171 הלכות יחוד [3] הגדרת המקומות בהם חל איסור יחוד הלכה - הרב אוהד י"ח בטבת תשס"ד 25 ד'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 918 שמירת הלשון [5] רכילות הלכה - הרב אוהד י"ד בטבת תשס"ד 31 ד'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1170 הלכות יחוד [2] הלכה - הרב אוהד י"ג בטבת תשס"ד 31 ד'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1169 הלכות יחוד - הקדמה [1] הלכה - הרב אוהד י"א בטבת תשס"ד 32 ד'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1119 ברכת הגומל [2] הלכה - הרב אוהד ד בטבת תשס"ד 26 ד'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1133 צומות - מהות התעניות ונפקא מינא הלכתית הלכה - הרב אוהד ו בכסלו תשס"ד 28 ד'
מוסר הרב אוהד תירוש 12 917 שמירת הלשון [4] תוכו כברו הלכה - הרב אוהד י"ח בחשוון תשס"ד 29 ד'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1118 ברכת הגומל [1] הלכה - הרב אוהד ט"ו בחשוון תשס"ד 29 ד'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1168 הלכות ברכת קשת וברכת לבנה. הלכה - הרב אוהד י"א בחשוון תשס"ד 32 ד'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1167 המשך ברכות ראייה + תפילת הדרך הלכה - הרב אוהד י בחשוון תשס"ד 30 ד'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1166 המשך ברכות ברקים ורעמים הלכה - הרב אוהד ח בחשוון תשס"ד 22 ד'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1165 הלכות ברכת עושה מעשה בראשית וכוחו וגבורתו... הלכה - הרב אוהד ה בתשרי תשס"ד 29 ד'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1160 הלכות יום כיפור הלכה - הרב אוהד ה בתשרי תשס"ד 46 ד'
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים