כבוד ה' מלכות ה' ושכינה כתארים כלליים הכוללים בתוכם את מושגי האמונה | ספר הכוזרי [54] מאמר שני סע' ז'

הרב יוסף קלנר

ה באדר תשע"ה

כבוד ה' מלכות ה' ושכינה כתארים כלליים הכוללים בתוכם את מושגי האמונה | ספר הכוזרי [54] מאמר שני סע' ז'

הרב יוסף קלנר

ה באדר תשע"ה
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8915 כבוד ה' מלכות ה' ושכינה כתארים כלליים הכוללים בתוכם את מושגי האמונה | ספר הכוזרי [54] מאמר שני סע' ז' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר ה באדר תשע"ה 54:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8908 תארי ה' החיובים | ספר הכוזרי [53] מאמר שני סע' ב' - ו' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר כ"ח בשבט תשע"ה 59:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8859 העיסוק בתארי ה' | ספר הכוזרי [52] מאמר שני סע' ב' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר כ"א בשבט תשע"ה 57:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8848 מלך כוזר חוצה את הקווים אל היהדות | ספר הכוזרי [50] מאמר שני סע' א' - ב' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר ז בשבט תשע"ה 56:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8783 חלומו השני של מלך כוזר ותוקפו ההדרכתי | ספר הכוזרי [49] מאמר שני סע' א' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר כ"ט בטבת תשע"ה 57:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10660 סיכום כל המהלך של מאמר ראשון | ספר הכוזרי כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר י"ז בטבת תשע"ה 55:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8725 העולם הבא בדברי חז''ל | כוזרי [48] מאמר ראשון פס' קטו'- סוף המאמר כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר ט"ו בטבת תשע"ה 59:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8784 מחאתו של ר' יהודה הלוי, וטעם מצוות ברית מילה | ספר הכוזרי [47] מאמר ראשון פס' קטו' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר י"ז בכסלו תשע"ה 1:01:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8956 הבעיה בחוסר תודעה לאומית שמתבאטת ביחס הפגום שלנו לגלות | ספר הכוזרי [46] מאמר ראשון פס' קיד' - קטו' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר י בכסלו תשע"ה 1:02:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8579 מהות העולם הנלמדת מהשפל אליו העולם מגיע | ספר הכוזרי [45] מאמר ראשון פס' קיג' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר ג בכסלו תשע"ה 1:00:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8563 היחס בין העולם הזה לעולם הבא | ספר הכוזרי [44] מאמר ראשון פס' קי' - קיג' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר כ"ה בחשוון תשע"ה 1:03:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8562 כוזרי [43] מאמר ראשון כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר י"ח בחשוון תשע"ה 59:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8561 כוזרי [42] מאמר ראשון כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר י"א בחשוון תשע"ה 57:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8446 עיקרה של עבודת ה' מתבטא בעבודת הקורבנות | כוזרי [41] מאמר ראשון פס' צט' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר ה בחשוון תשע"ה 1:03:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8445 כוזרי [40] מאמר ראשון פס' צז' - צח' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר ו בתשרי תשע"ה 57:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8444 כוזרי [39] מאמר ראשון פס' צז' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר כ"ח באלול תשע"ד 1:00:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8336 חלות סגולת האבות וקדושת הקהל | כוזרי [38] מאמר ראשון פס' צה' - צו' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר כ"א באלול תשע"ד 56:11
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8335 בירור השתשלשות הסגולה מהאדם עד יציאת מצרים | כוזרי [37] מאמר ראשון פס' צה' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר י"ד באלול תשע"ד 53:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8195 משמעות המושג סגולה עפ''י שיטת הכוזרי והשתלשותה לאורך הדורות | כוזרי [36] מאמר ראשון פס' צה' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר ב באב תשע"ד 1:02:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8177 תחילת בירור סגולת ישראל מתוך חטא העגל | כוזרי [35] מאמר ראשון פס' צב' - צה' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר כ"ה בתמוז תשע"ד 1:00:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8137 היהדות איננה מכחישה את השכל | כוזרי [34] מאמר ראשון פס' פח' - צ' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר י"ז בתמוז תשע"ד 1:14:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8107 מהי נבואה ע''פ ריה''ל ויחס נבואת משה לשאר הנביאים | כוזרי [33] מאמר ראשון פס' פז' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר י בתמוז תשע"ד 56:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8011 שלוש רמות של המפגש עם השבת | כוזרי [32] מאמר ראשון פס' פד' - פז' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר כ"ו בסיוון תשע"ד 58:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7962 ברור תהליך היווצרות עם ישראל | כוזרי [31] מאמר ראשון פס' פג כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר י"ט בסיוון תשע"ד 58:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7986 ברור תהליך היווצרות עם ישראל | כוזרי [30] מאמר ראשון פס' פג כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר י"ב בסיוון תשע"ד
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7846 שורש האמונה ושורש המרי- ביאור המושג ''מאמין'' | כוזרי [29] מאמר ראשון פס' עז' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר כ באייר תשע"ד 1:01:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7806 שורש האמונה ושורש המרי | כוזרי [28] מאמר ראשון פס' סט' - עז' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר י"ג באייר תשע"ד 59:45
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 7626 התייחסות הרב קוק לנושא קדמות העולם, וחזרה אל העניין האלוקי הדבק בעוה''ז | כוזרי [27] מאמר ראשון פס' סו' - סט' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר ט"ו באדר ב תשע"ד 57:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7591 כוזרי [26] מאמר ראשון פס' סג' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר ט באדר ב תשע"ד 52:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7561 כוזרי [25] כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר ב באדר ב תשע"ד 1:02:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7562 עניין קדמות העולם-הבנה ראשונה | כוזרי [24] מאמר ראשון פס' סב'- סז' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר כ"ה באדר א תשע"ד 1:01:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7512 הבנה שניה (עמוקה יותר) בדברי החבר לעניין מניין ובריאת העולם | כוזרי [23] מאמר ראשון פסקאות ס' - סג' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר י"ח באדר א תשע"ד 56:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7513 הוכחת מניין העולם - הבנה ראשונה | כוזרי [22] מאמר ראשון פס' מ"ז -נ"ט כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר י"א באדר א תשע"ד 58:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7511 עניינה של ההיסטוריה במבטו של החבר | כוזרי [21] מאמר ראשון פס' מד' - מח' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר ד באדר א תשע"ד 1:00:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7510 חיבורנו אל האלוקים | כוזרי [20] מאמר ראשון ס' מג' - מז' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר כ"ז בשבט תשע"ד 57:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7357 מסורת עם כראיה ומדרגות הבריאה | ספר הכוזרי [19] מאמר ראשון פס' כו' - מב' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר כ בשבט תשע"ד 57:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7351 מהי ראיה טובה? | כוזרי [18] מאמר ראשון פס' יז' - כה' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר י"ג בשבט תשע"ד 59:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7290 ספר הכוזרי [17] מאמר ראשון פס' יא' - יט' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר ז בשבט תשע"ד 56:1
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7267 ספר הכוזרי [16] מאמר ראשון פס' י' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר כ"ח בטבת תשע"ד 50:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7214 נפשו של הגוי ע''פ מבטו של החילוני [הפילוסוף] ומבטו של הדתי | כוזרי [15] מאמר ראשון פס' ח' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר כ"א בטבת תשע"ד 52:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7205 כוזרי [14] המשך הפילוסוף כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר י"ד בטבת תשע"ד 58:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7173 יחסנו אל הבורא כבעל רצון ומגמה | ספר הכוזרי [13] סוף הפילוסוף כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר ז בטבת תשע"ד 54:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7124 סתירת המציאות את אמונת הפילוסוף | כוזרי [12] כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר כ"ג בכסלו תשע"ד 45:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7072 הכרת נפש הגוי ע''י התבוננות בדעת הפילוסוף | ספר הכוזרי [11] כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר ט"ז בכסלו תשע"ד 47:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7046 הכרת נפש הגוי דרך השקפת הפילוסוף | ספר הכוזרי [10] הפילוסוף כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר ט בכסלו תשע"ד 51:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7006 הגישה בה בוחן הכוזרי את השיטות השונות והעמקה בדברי הפילוסוף | ספר הכוזרי [9] כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר ב בכסלו תשע"ד 48:0
אמונה הרב יוסף קלנר 23 6935 חיסרון ושלמות ביחס לאלוקים | ספר כוזרי [8] מאמר ראשון, הפילוסוף כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר י"ח בחשוון תשע"ד 47:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 6912 מה מחפש המלך אצל הפילוסוף | כוזרי [7] מאמר ראשון, הפילוסוף כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר י"א בחשוון תשע"ד 54:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 6890 אופן בירור האמיתות של ספר הכוזרי | כוזרי [6] כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר ד בחשוון תשע"ד 46:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 6826 החלום כשאיפת הנשמה הישראלית | כוזרי [5] מאמר ראשון כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר ו בתשרי תשע"ד 33:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 6818 הראייה שאין עמה ראיה | כוזרי [4] מאמר ראשון כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר כ"ח באלול תשע"ג 53:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 6791 חלומו של מלך כוזר | כוזרי [3] מאמר ראשון, פתיחה כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר כ"א באלול תשע"ג 47:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 6768 תכונתם של ישראל ודמותו של מלך כוזר | כוזרי [2] מאמר ראשון פס' א' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר י"ד באלול תשע"ג 38:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 6744 פתיחה לספר הכוזרי | כוזרי [1] מאמר ראשון כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר ז באלול תשע"ג 40:35
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים