חילול שבת - מחלה או טבע | מאמרי ראי''ה [188] מאמר שבת עמ 473

הרב אליעזר קשתיאל

ח באב תשע"ה

חילול שבת - מחלה או טבע | מאמרי ראי''ה [188] מאמר שבת עמ 473

הרב אליעזר קשתיאל

ח באב תשע"ה
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
הרב אליעזר קשתיאל 15 10775 חילול שבת - מחלה או טבע | מאמרי ראי''ה [188] מאמר שבת עמ 473 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ח באב תשע"ה 27:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10773 הכהן והשופט - הנסתר והנגלה בהלכה | מאמרי ראי''ה [186] מאמר הערה כוללת עמ' 543 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ו באב תשע"ה 13:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10774 חוסר החשש מהפנית העורף אל אומות העולם בזמן הגאולה | מאמרי ראי''ה [187] מאמר עמי הגדול ישראל עמ' 358 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ו באב תשע"ה 5:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10772 המצוות הן סגולות רעיוניות או פעולות במציאות | מאמרי ראי''ה [185] מאמר הערה כוללת עמ' 540 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ה באב תשע"ה 39:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10771 העיון והעמקה בעולם המחשבה והאמונה | מאמרי ראי''ה [184] מאמר הערה כוללת עמ' 538 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ג באב תשע"ה 43:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10770 יחסינו לתורת הסוד והקבלה | מאמרי ראי''ה [183] מאמר חליפות מכתב על אמיתת הקבלה וקדושתה עמ' 518 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ח בתמוז תשע"ה 37:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10769 מאמר חליפות מכתבים על: צדק, כלליות ומפלגתיות | מאמרי ראי''ה [182] עמ' 522 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ז בתמוז תשע"ה 15:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10768 מקום התרבות בישראל - יהודי גלותי ויהודי הגאולתי | מאמרי ראי''ה [181] מאמר על דבר הספרות עמ' 502 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ו בתמוז תשע"ה 43:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10766 מיהו ''גביר'' שעם ישראל מתהדר בו | מאמרי ראי''ה 180 , מאמר הברון בנימין רוטשילד עמ' 393 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ה בתמוז תשע"ה 3:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10764 תורה ועבודה באישיות אחת | מאמרי ראי''ה [178] מאמר ר' שמואל חיים לנדוי עמ' 386 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ה בתמוז תשע"ה 6:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10765 תפקיד החינוך בישראל ומהם מלמדי תינוקות | מאמרי ראי''ה [179] מאמר הרב ד''ר אביגדור שנפלד עמ' 389 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ה בתמוז תשע"ה 8:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10763 החינוך לשנאה בעם ישראל | מאמרי ראי''ה [177] מאמר על דעת ה' ומלחמות ה' עמ' 508 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ד בתמוז תשע"ה 30:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10762 העריגה לאלוקים וכפירתו | מאמרי ראי''ה [176] מאמר על דעת ה' ומלחמות ה' עמ' 507 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ג בתמוז תשע"ה 34:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9931 גבולות הגזרה במלחמת הדעות בעם ישראל | מאמרי ראי''ה [174] מאמר לשבר בת עמי עמ' 365 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תשע"ה 36:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9932 הר הבית - המאבק, הטרור והטענות השקריות | מאמרי ראי''ה [175] מאמר עדות הרב בועדת חקירת הכותל עמ' 458 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תשע"ה 27:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9930 הכנסת חוקי הגויים - חורבן ביהמ''ק בהווה | מאמרי ראי''ה [173] מאמר נחמו נחמו עמי מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"א בתמוז תשע"ה 40:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9928 המסתיר תורתו - ''תורתו מכרזת עליו''| מאמרי ראי''ה [171] מאמר הגאון ר' זלמן זשך עמ' 376 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ בתמוז תשע"ה 10:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9929 עולם רוח בלי ישרות - בלעם הרשע | מאמרי ראי''ה [172] מאמר זכר צדיק עמ' 378 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ בתמוז תשע"ה 20:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9926 מיתת צדיקים היא ''רפואה דחופה'' לדור | מאמרי ראי''ה [169] מאמר הגאון ר' מאיר אדלר עמ' 371 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ט בתמוז תשע"ה 22:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9927 עסקנים ותלמידי חכמים יחסים של קירוב או ריחוק | מאמרי ראי''ה [170] מאמר הגאון ר' זלמן סנדר שפירא עמ 373 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ט בתמוז תשע"ה 10:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9925 תוכחה מתוך אהבה | מאמרי ראי''ה [168] מאמר פצעי אוהב עמ' 341 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ח בתמוז תשע"ה 22:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9924 מיעוט הירח - תקלה אלוקי או לימוד יסודי? | מאמרי ראי''ה [167] לקט שיחות שיחה ד' עמ' 472 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ז בתמוז תשע"ה 39:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9923 ביקורת המקרא - כיצד מישיבים סתירות? | מאמרי ראי''ה [166] לקט שיחות שיחה ב' - ג' עמ' 470 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ט"ז בתמוז תשע"ה 29:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9477 לקט שיחות | מאמרי ראי''ה [165] שיחה א' עמ' 468 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ט"ו בתמוז תשע"ה 9:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9459 בנין האומה דרך העולם התורני - היתכן? | מאמרי ראי''ה [163] מאמר דגל ירושלים עמ' 333 יד' תמוז מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ד בתמוז תשע"ה 18:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9460 מטרת הגאולה הבאה דרך עולם החול | מאמרי ראי''ה [164] מאמר תחית הקודש עמ' 336 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ד בתמוז תשע"ה 13:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9458 לאומיות או דתיות - האפשר להפרידם? | מאמרי ראי''ה [162] מאמר גילוי דעת ע''ד הבגידה הלאומית עמ' 331 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ב בתמוז תשע"ה 30:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9452 הצמיחה הנוצרת מהכפירה | מאמרי ראי''ה [161] מאמר קריאה גדולה עמ' 326 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ז בתמוז תשע"ה 33:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9451 ופתאום תבוא התשובה | מאמרי ראי''ה [160] מאמר קריאה הגדולה עמ' 326 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ו בתמוז תשע"ה 5:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9450 חוסר עיון פנימי יוצר תלונות על רוחניות התחיה | מאמרי ראי''ה [159] מאמר הקריאה הגדולה לארץ ישראל, עמ' 323 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ו בתמוז תשע"ה 26:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9444 התמודדות עם סתירות בדברי חז''ל והדרך לפוטרם | מאמרי ראי''ה [157] מאמר אוצר הגאונים עמ' 314 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ה בתמוז תשע"ה 6:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9445 תפקיד החול מול הקודש בבניין האומה והאישיות | מאמרי ראי''ה [158] מאמר דרך תשובה עמ' 317 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ה בתמוז תשע"ה 13:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9933 חורבן המקדש הוא חורבן המדינה | מאמרי ראי''ה [156] מאמר החדש במדינה ובמקדש עמ' 181 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ד בתמוז תשע"ה 40:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9443 ייחודיות פעולת הגאונים וחשיבות שרשרת הדורות | מאמרי ראי''ה [156] מאמר אוצר הגאונים עמ' 311 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ד בתמוז תשע"ה 31:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9438 הנגשת היהדות לעולם | מאמרי ראי''ה [154] מאמר נאום בפתיחת המכללה העברית מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ל בסיוון תשע"ה 8:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9439 יסוד הראיה החיובית על תהליכי הגאולה המונעים ע''י כופרים בתורה ובאמונה | מאמרי ראי''ה [155] מאמר ממעמקי הקודש מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ל בסיוון תשע"ה 27:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9437 מעמדה של האקדמיה בתוך עולם בית המדרש | מאמרי ראי''ה [153] מאמר נאום בפתיחת המכללה העברית עמ' 306 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשע"ה 36:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9397 ''אין לך דבר שאין לו מקום'' - התמודדות עם מחשבות זרות | מאמרי ראי''ה [151] מאמר גרגירים הגיוניים מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ח בסיוון תשע"ה 9:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9398 תפילה לשלום מלכות גויים ומלכות ישראל בארצו | מאמרי ראי''ה [152] מאמר לשלומה של מלכות מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ח בסיוון תשע"ה 22:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9396 העלמות צדיקי עולם וריבויי משברי הזהות, היש קשר ביניהם? | מאמרי ראי''ה [150] מאמר גרגירים הגיוניים מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ז בסיוון תשע"ה 36:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9395 קשיים ועצבות בתהליך ההתקדמות הרוחנית - מחוייב או ניתן לדילוג | מאמרי ראי''ה [149] מאמר גרגירים הגיוניים מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ג בסיוון תשע"ה 18:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9394 השפעתה של קומה שלמה | מאמרי ראי''ה [148] מאמר נחמת ישראל מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשע"ה 30:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9393 בעת לידת ישראל יש להעמיק בהבנת התורה | מאמרי ראי''ה [147] מאמר נחמת ישראל מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"א בסיוון תשע"ה 29:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9392 לימוד טעמי המצוות יביא לאהבת פרטיהן | מאמרי ראי''ה [146] מאמר נחמת ישראל מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ בסיוון תשע"ה 20:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9391 מהו השלום האמיתי ומה מקור ושורש הכפירה בימינו | מאמרי ראי''ה [145] מאמר נחמת ישראל מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ט"ז בסיוון תשע"ה 31:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9390 בניית התודעה הלאומית מתחילה בעין טובה ואוירה טובה | מאמרי ראי''ה [144] מאמר נחמת ישראל מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ט"ו בסיוון תשע"ה 22:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9386 המצוות - חיינו הלאומיים | מאמרי ראי''ה [143] מאמר נחמת ישראל מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ד בסיוון תשע"ה 26:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9333 אופיו של עם ישראל | מאמרי ראי''ה [142] מאמר נחמת ישראל מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ט בסיוון תשע"ה 25:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9332 כיצד להבין את ההיסטוריה של עם ישראל | מאמרי ראי''ה [141] מאמר נחמת ישראל מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ח בסיוון תשע"ה 30:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9331 צורת הפנייה אל העם | מאמרי ראי''ה [140] מאמר נחמת ישראל מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ז בסיוון תשע"ה 9:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9330 קריאה ליושבי הארץ להגדלת התורה | מאמרי ראי''ה [139] מאמר ליושבי ארץ הצבי מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ז בסיוון תשע"ה 21:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9329 ''חיי עולם נטע בתוכנו'' - היחס בין תורה שבכתב לבע''פ | מאמרי ראי''ה [138] מאמר יום הביכורים זמן מתן תורתנו מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ה בסיוון תשע"ה 28:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9328 הרוח והחומר סתירה או איחוי | מאמרי ראי''ה [137] מאמר לד' ולכם מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ד בסיוון תשע"ה 10:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9289 הפרדת דת ומדינה בישראל ובאומות העולם | מאמרי ראי''ה [136] מאמר החדש במדינה ובמקדש מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ג בסיוון תשע"ה 6:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9288 פוליטיקה טהורה - הייתכן או צפייה עתידית? | מאמרי ראי''ה [135] מאמר ממלכת כהנים מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ב בסיוון תשע"ה 8:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9287 יכולת הדיבור בהשפעה על רחוקים ואומה''ע | מאמרי ראי''ה [134] מאמר צליל אומר מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל א בסיוון תשע"ה 6:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9286 הר סיני שם מהותי או מקרי? | מאמרי ראי''ה [133] מאמר מאי הר סיני מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ט באייר תשע"ה 5:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9163 המתפלל בכותל - ביטוי הכמיהה של כל הדורות | מאמרי ראי''ה [132] מאמר הכותל מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ה באייר תשע"ה 9:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9162 היחס בין ציון וירושלים | מאמרי ראי''ה [131] מאמר דגל ירושלים מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ד באייר תשע"ה 25:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9161 היחס בין המעשה והתפילה בזכירת ירושלים | מאמרי ראי''ה [130] מאמר חיבת ירושלים מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ג באייר תשע"ה 6:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9160 נעשה ונשמע בבניין ירושלים- התודעה או המעשה, מה קודם? | מאמרי ראי''ה [129] מאמר ירושלים מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ג באייר תשע"ה 25:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9151 ירושלים כגורם מתסיס בבירור זהותנו | מאמרי ראי''ה [127] מאמר ירושלים מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"א באייר תשע"ה 18:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9150 הדרך לרכישה ידידים באומות העולם | מאמרי ראי''ה [126] מאמר מאמר באסיפה למען השבת מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ח באייר תשע"ה 6:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9149 כשערכים מתנגשים כיצד מחליטים | מאמרי ראי''ה [125] מאמר שלמות ההצלה מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ז באייר תשע"ה 10:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9148 מאמרי ראי''ה [124] מאמר "קודש וחול בתחית ישראל" מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ז באייר תשע"ה 9:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9110 ההבדלה בין הקודש לחול - פירוד או איחוד ? | מאמרי ראי''ה [123] מאמר "קודש וחול בתחית ישראל" מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ט"ז באייר תשע"ה 33:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9089 ''האמת והשלום אהבו''- החזקת האמת והשלום יחדיו | מאמרי הראי"ה [122] מאמר נאום בועידה העולמית של המזרחי מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשע"ה 17:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9088 מצוות ישוב הארץ בקניין כסף או במלחמה | מאמרי הראי"ה [121] מאמר נאום על ישוב ארץ ישראל מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשע"ה 18:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9087 הצהרת בלפור - חברתית או תנכ''ית | מאמרי הראי"ה [120] מאמר לזכר לורד בלפור מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ד באייר תשע"ה 18:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9086 ההבדלה וההיבדלות גורמים לפירוד או ליחוד | מאמרי הראי"ה [119] מאמר לזכר לורד בלפור מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י באייר תשע"ה 7:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9085 בניין החומר לפני בניין הרוח - לכתחילא או בדיעבד | מאמרי הראי"ה [118] מאמר בחגיגות חנוכת ביה''כ בת'א מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ט באייר תשע"ה 8:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9084 ההתפתחות הרוחנית כבונה את התמימות הילדותית | מאמרי הראי"ה [117] מאמר על השניות (תום ומדע) מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ט באייר תשע"ה 12:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9064 איך יוצרים חיבור בין העולם ה'דתי - רוחני והעולם המדעי | מאמרי הראי"ה [116] מאמר על השניות (תום ומדע) מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ח באייר תשע"ה 27:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9063 היחס בין חומה למגדל - בירור יחסינו לתלמיד חכם ולתורה בכלל | מאמרי הראי"ה [115] מאמר הספד לרב י. א. ציטרון מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ז באייר תשע"ה 12:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9065 ההצנעה או הפירסום - בבניין הארץ וכיסופיה | מאמרי הראי"ה [114] מאמר נאום בחנוכת בית הרב מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ו באייר תשע"ה 23:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9062 הבדלה והבדלות יוצרים פירוד או איחוד | מאמרי הראי"ה [113] מאמר לזכר בלפור מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ג באייר תשע"ה 19:58
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9061 העולם הרוחני כפיתוח לעולם החומרי | מאמרי הראי"ה [112] מאמר אחדות ושניות מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ב באייר תשע"ה 20:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9060 האסטטיקה והפאר במוסדות החינוך | מאמרי הראי"ה [111] מאמר דרשה בחנוכת בית הת''ת ברחובות מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל א באייר תשע"ה 7:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9059 תקופת הילדות ע''פ עיני היהדות | מאמרי הראי"ה [110] מאמר דרשה בחנוכת בית הת''ת ברחובות מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ל בניסן תשע"ה 29:11
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8999 ילדים - עול כלכלי או מטרה נעלה | מאמרי הראי"ה [108] מאמר דרשה בחנוכת בית הת''ת ברחובות מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ז באדר תשע"ה 36:55
123
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים